Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Wybory przedstawicieli Wydziału do Senatu UwB


Wybory przedstawicieli Wydziału do Senatu UwB

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie stosownych uchwał Uczelnianej Komisji Wyborczej zgodnie
z harmonogramem zwołuję zebranie wyborcze pracowników Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych w grupie profesorów i profesorów UWB w celu wyboru przedstawicieli do Senatu UwB na kadencję 2020-2024.

Zebranie zostanie przeprowadzone 29 czerwca o godz. 10.00 z zastosowania technologii informatycznych (platforma Blackoard Collaborate oraz system Ankieter). Łącza zostaną dołączone drogą mailową.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej nr 8.

Dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwBKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie