Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Wykład dr Tomasza Sommera nt. Idea Libertarianizmu – 14 VI, godz. 16.00


Wykład dr Tomasza Sommera nt. Idea Libertarianizmu – 14 VI, godz. 16.00

Sekcja Myśli Politycznej im. Ronalda Reagana, działająca w ramach Koła Naukowego Nauk Politycznych, zaprasza na Wykład dr Tomasza Sommera nt. Idea Libertarianizmu

Wykład dotyczy państwa w ujęciu filozofii libertarianizmu. Będzie mowa mechanizmach i instytucjach funkcjonujących w państwie oraz o wartości moralnej ustroju politycznego. Analizowane będą podstawowe pojęcia związane z życiem politycznym takie jak wolność, własność, sprawiedliwość. Poprowadzimy dyskusje na temat szans ruchów i partii wolnościowych  w przyszłych wyborach. Wykład odpowiada na potrzebę zrozumienia, dlaczego tak wiele młodych ludzi deklaruje poglądy wolnościowe. Czy będą oni stanowić w przyszłości realną siłę polityczną aspirującą do przejęcia władzy w państwie?

14 czerwca 2016, godz. 16.00, s. 46 (Wydział Historyczno-Socjologicznego, Plac Uniwersytecki 1)

 

 

 

 

 

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie