Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • XIV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki – Wydział Historyczno-Socjologiczny zaprasza!


XIV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki – Wydział Historyczno-Socjologiczny zaprasza!

Wydział Historyczno -Socjologiczny zaprasza do udziału w XIV Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

Pobierz materiały wizualne: http://festiwal.uwb.edu.pl/do-pobrania.

Program – pobierzKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie