Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualnoścititle_li=Tablica ogłoszeń • XXVII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów


XXVII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów

Szanowni Państwo,

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”
w dniach 19-22 listopada 2019 roku organizują
XXVII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów.
W imieniu wszystkich studentów i pracowników naukowych Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
zapraszamy do wzięcia udziału i przekazania zaproszenia Państwa studentom.
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres:  ozhs.wroclaw@gmail.com     / program dostępny w sekretariacie IHiNP, pok. 136
Z poważaniem
Edyta Urban

Sekretariat Instytutu Historycznego

Uniwersytet WrocławskiKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie