Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Zajęcia prof. M. Drozdowskiego 18-25 X br.


Zajęcia prof. M. Drozdowskiego 18-25 X br.

Szanowni Państwo,

18-25 X br. nie odbędą się zajęcia prof. M. Drozdowskiego.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie