Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualnoścititle_li=Bez kategoriititle_li=Tablica ogłoszeń • Zaktualizowany rozkład zajęć na rok akademicki 2020/21


Zaktualizowany rozkład zajęć na rok akademicki 2020/21

Szanowni Państwo,

od 5 października obowiązuje zaktualizowana wersja rozkładu zajęć, którą znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Student.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie