Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Zapraszamy do udziału w XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii – „Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury”


Zapraszamy do udziału w XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii – „Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury”

XXXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury

(Hotel Supraśl, ul. Białostocka 19, Supraśl: 16–18 września 2020 roku).

organizatorzy:

Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki

Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konferencja jest dofinansowana z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program konferencji

16 IX 2020 (środa)

 

13.00 Uroczyste otwarcie

13.15 – 13.45 – Wykład inauguracyjny: Jakub Niedźwiedź, O pożytkach studiowania literatury i kartografii   

13.45 – 14.05 – Marzena Liedke, Profesor Stanisław Alexandrowicz – wspomnienie o historyku kartografii dawnej Rzeczpospolitej

 

Sesja 1 (studencka)

14.05 – 14.20 – Michał Makus, Mapa Agryppy, Res geste Divi Augusti i kontrola nad rzymskim orbis terrarum

14.20 – 14.35 – Monika Kozłowska-Szyc, Znajomość ziemi – gleboznawstwo w świetle wczesnonowożytnych podręczników agrarnych

14.35 – 14.50 – Robert Mieleszczyk, Jana Andrzeja Morsztyna mapa trunków europejskich

14.50 – 15.05 – Marta Kupczewska, Itinerarium wojewody kijowskiego Tomasza Zamoyskiego z Kijowa do Zamościa, 4–21 XI 1619 r.

 

15.05 – 15.30 Dyskusja

15.30 – 16.30 Obiad

 

Sesja 2 (studencka)

16.30 – 16.45 – Karolina Kwaśna, Being the first that ever was here cut… Mapa Nowej Anglii, a może opowieść o kłopotach Anglików

16.45 – 17.00 – Jakub Grodzki, Zakres terytorialny dystryktu podlaskiego Kościoła ewangelicko-reformowanego w pierwszej połowie XVII w.

17.00 – 17.15 – Tomasz Tarasiuk, Z miarką przez Pomorze: kataster szwedzki, czyli najdawniejsze mapy katastralne Pomorza

17.15 – 17.30 – Tomasz Królik, Tomasz Panecki, Ocena wiarygodności tzw. szkiców parafialnych K. Perthéesa na przykładzie sieci osadniczej powiatu gostyńskiego    

17.30 – 17.45 – Katarzyna Lisiecka, Romantyczna wizja granic Polski. Mapa Pomorza (i Nowej Marchii) Jędrzeja Słowaczyńskiego     

 

17.45 – 18. 15 Dyskusja

19.00 – Uroczysta kolacja

 

17 IX 2020 (czwartek)

 

Sesja 3 (przełom XVI/XVII w.)

9.00 – 9.20 – Marion Rutz, Dynamika odwrotów – porównanie chorografii Polski i Litwy w atlasach Orteliusa, Mercatora i Blaeu’a

9.20 – 9.40 – Radosław Skrycki, Mapa jako książka. O ramie wydawniczej, dedykacjach i nietypowym przypadku Eilharda Lubinusa          

9.40 – 10.00 – Karol Łopatecki, Jak Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się „mocarstwem europejskim”: rola atlasu Orteliusa (1570) i chorografii Blaise de Vigenère (1573)

10.00 – 10.20 – Grzegorz Franczak, Papierowe księstwo. Mapa Descriptio Ducatus Polocensis Stanisława Pachołowieckiego (1580) jako tekst polsko-moskiewskiego sporu o hegemonię w Europie Wschodniej

 

10.20 – 10.50 – Dyskusja

 

Sesja 4 (literatura)

10.50 – 11.10 – Elżbieta Konończuk , Mapa jako narzędzie geopoetyki

11.10 – 11.30 – Dariusz Chemperek, Kochanowski w Zamchu (?). Utwory zamechskie w świetle genealogii i kartografii krytycznej

11.30 – 11.50 – Tomasz Mojsik, Przestrzeń świata greckiego w literaturze rzymskiej: zmiana perspektyw czy kreatywna adaptacja?

11.50 – 12.10 – Aleksandra Wójtowicz, Mapa jako narzędzie w badaniach geokrytycznych – przypadek Berenta                                              

 

12.10 – 12.40 – Dyskusja

 

12.40 – 13.20 Przerwa kawowa

 

Sesja 5 (literatura)

13.20 – 13.40 – Kamil Nieścioruk, Na początku było słowo. A potem mapa. O roli kartografii w subkreacji Tolkiena, tolkienistyce i posttolkienistyce

13.40 – 14.00 – Igor Piotrowski, Podróż do kresu mapy. Rajza Mirona Białoszewskiego w kontekście dekonstrukcji kartografii

14.00 – 14.20 – Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk, Mapa Issaka Tiriona a „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk

14.20 – 14.40 – Dorota Siwicka, Wierna mapa. Podróż Konstantego Tyszkiewicza po rzece Wilii

 

14.40 – 15.10 – dyskusja

15.10 – 16.10 – przerwa obiadowa

 

Sesja 6 (kartografia ziem polsko-litewskich XVII-XVIII wiek)

16.10 – 16.30 – Rostyslav Sossa, Polityczne i administracyjne granice ziem ukraińskich w pracach G. Beauplana

16.30 – 16.50 – Piotr Guzowski, Radosław Poniat, Marzena Liedke, Religijna i gospodarcza geografia Wilna w pierwszej połowie XVII w.  (w świetle rejestrów domów z 1636 i 1639 r.)

16.50 – 17.10 – Bogusław Dybaś, Problematyka fortyfikacyjna w opisach do mapy Miega (1779-1783)

17.10 – 17.30 – Bogumił Szady, Między tekstem a mapą. „Geograficzno-statystyczne opisanie parafiów Królestwa Polskiego” Karola Perthéesa z 1790 r.

17.30 – 17.50 – Joanna Ziółkowska-Krzywda, Piórkiem po mapie – 30 lat Szkoły Rycerskiej na Atlasie Leonharda Eulera                             

 

17.50 – 18.20 – dyskusja

18.30 – obrady Zespołu Historii Kartografii

 

19.30 – kolacja

 

18 IX 2020 (piątek)

 

Sesja 7 (dzieje powszechne)

9.00 – 9.20 – Bogdan Burliga, Google Maps na niemal 1500 lat przed Google Maps: kontekst mozaikowej mapy z Madaby

9.20 – 9.40 – Jolanta Czuczko, Dorota Jutrzenka-Supryn, Szukając liter, szukając słów. Możliwości wykorzystania technik analitycznych i procesów konserwatorskich w uczytelnieniu tekstów w zabytkach kartograficznych na przykładzie mapy A. Hindenberga  IXNOOPΘGPAΦIA  PLESNIACA (Pszczyna 1636r).

9.40 – 10.00 – Anna Kołos, „Et ultimi ad auroram Seres”. Mapowanie Chin od średniowiecza do XVII wieku

10.00 – 10.20 – Anna Pastorek, Bitwa morska pod Downs (1639 r.) – mapa, tekst, ryciny

10.20 – 10.40 – Paweł Krokosz, Dawne mapy historyczne – uzupełnienie syntez dziejów Rosji z XVIII-XIX w.

 

10.40 – 11.00 – dyskusja

 

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa

 

Sesja 8 (XIX i XX wiek)

11.30 – 11.50 – Tomasz Olenderek, Tekst towarzyszący mapie w kartografii leśnej Królestwa Polskiego

11.50 – 12.10 – Bogdan Wolak, Chorografia „Geografii polskiej Warmii” W. Barczewskiego w ujęciu jakościowym i ilościowym

12.10 – 12.30 – Lucyna Szaniawska, Objaśnienia treści map tematycznych na przykładzie map wojennych 12 Kompanii Geograficznej

12.30 – 12.50 – Leszek Opyrchał, Mapa jako bohater filmu „Złoto MacKenny”

 

12.50 – 13.10 – dyskusja

 

Referat zamykający i podsumowanie konferencji

13.10 – 13.40 – Beata Konopska, Rola tekstu w pracy nad dawną mapą. Refleksje warsztatowe

 

13.40 – 14.40 obiad

14.50 – wycieczka

 

20.00 – kolacja

 

Wszelkie uwagi i zapytania prosimy dosyłać na adres: konferencjakartograficzna@gmail.com.

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS

dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB: k.lopatecki@uwb.edu.pl

dr hab. Jakub Niedźwiedź, prof. UJ: jakub.niedzwiedz@uj.edu.pl

dr hab. Radosław Skrycki, prof. US (przewodniczący)

 

TEMATYKA

Problematyka kolejnej Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii dotyczyć ma znaczenia literatury w badaniach nad kartografią. Chodzi nie tylko o literaturę piękną, ale również literaturę użytkową. Związkom literatury i kartografii chcielibyśmy się przyjrzeć w czterech aspektach:

  1. Literatura jako źródło, czy też inspiracja powstania mapy. W szczególności dotyczy to chorografii, itinerariów, kompendiów wiedzy o państwach, dzieł historycznych. W jaki sposób literatura inspiruje mapę?
  2. Tekst, opis państwa, kraju, ludzi często występuje wraz z mapą. Descriptio ­– po łacinie oznacza zarówno opis literacki, jak i mapę. Często obie formy descriptio występują razem. Mogą być one wydawane wspólnie (np. opis Polski w Theatrum Orteliusa) lub później (np. plan Warszawy dodany do Lalki Prusa). Jak współdziałają ze sobą tekst literacki i mapa?
  3. Utwory prozatorskie lub poetyckie zainspirowane mapą lub bezpośrednio od niej zależne (np. Władca pierścieni Tolkiena, Imię róży Eco). Jak zatem mapa tworzy terytorium tekstu literackiego?
  4. Tekst towarzyszący mapie i będący integralną częścią treści i kompozycji – komentarze, dedykacje, opisy, legendy itd. Badania nad toponimami występującymi na mapach.

Konferencja – 16–18 września 2020 – pobierzKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie