Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na cykl wykładów otwartych prof. Tomasza Zaryckiego


Zapraszamy na cykl wykładów otwartych prof. Tomasza Zaryckiego

Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku

w ramach projektu badawczego

pt. Ruchy społeczne, polityczne i komunikowanie masowe w XIX-XXI wieku

zaprasza na cykl wykładów otwartych

wykład I wygłosi prof. Tomasz Zarycki

pt.

Pole szlacheckie: Środowiska posługujące się spuścizną szlachecką we współczesnej Polsce

Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Plac Uniwersytecki 1, 20 kwietnia 2017 r., sala 121, godz. 11.00 – 12.30

Tomasz Zarycki, (dr. hab. prof. UW) – socjolog i geograf społeczny. Profesor i absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i tamże dyrektor Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca (ISS UW). Studiował również na Uniwersytecie Amsterdamskim a stopnie naukowe uzyskał na Uniwersytecie Śląskim oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Prowadził badania w szeregu ośrodków naukowych na świecie, m.in. na UCLA (Los Angeles), UCL (Londyn), MGIMO (Moskwa), NIAS (Wassenaar, Holandia), na uniwersytetach w Edynburgu, Lundzie czy Sztokholmie. Do jego głównych pól zainteresowania należą socjologia polityki, kultury, wiedzy oraz pamięci a także geografia społeczno-polityczna krajów Europy Środkowej i Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Rosji. Zajmował się m.in. problematyką elit, podziałów politycznych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, teorią dyskursu, koncepcjami kapitału kulturowego i społecznego. Wydał m.in. książki: Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski (1997), Region jako kontekst zachowań politycznych (2002), Kapitał kulturowy.Inteligencja w Polsce i Rosji (2008), Peryferie. Nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych (2009), Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe (Routledge, 2014), Gra peryferyjna: Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych (wspólnie z Tomaszem Warczokiem, 2016) oraz (wspólnie z Rafałem Smoczyńskim) Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej (2017). Publikował m.in. w pismach „Current Sociology”, „Communist and Post-Communist Studies”, „Ethnic and Racial Studies”, „Erdkunde”, „East European Politics and Societies”, „Europe-Asia Studies” „Geoforum”, „Journal of Communist Studies and Transition Politics” czy „Theory and Society”.

Więcej informacji na stronie internetowej www.zarycki.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie