Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na debatę o pamięci historycznej o Wielkim Księstwie Litewskim


Zapraszamy na debatę o pamięci historycznej o Wielkim Księstwie Litewskim

Szanowni Państwo Studenci,

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku serdecznie zaprasza na debatę o pamięci historycznej o Wielkim Księstwie Litewskim, która odbędzie się w najbliższy czwartek, 26 kwietnia o godz. 12.00 w sali konferencyjnej nowego budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 101 (dojazd linią „19”, należy wysiąść na przystanku „Sąd Rejonowy”). W debacie wezmą udział pracownicy naukowo-dydaktyczni naszego Instytutu oraz goście z zagranicy: prof. H. Sahanowicz z Mińska (Białoruś) i doc. R. Kamuntavicius z Kowna (Litwa).

Po zakończeniu debaty odbędzie się studyjne zwiedzanie nowego budynku Archiwum,
po którym oprowadzi wszystkich zainteresowanych dyrektor dr Marek Kietliński.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie