Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na III międzynarodową konferencję naukową z cyklu Polityka i politycy w prasie XX i XXI w.


Zapraszamy na III międzynarodową konferencję naukową z cyklu Polityka i politycy w prasie XX i XXI w.

Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku

Instytut Studiów Kobiecych

ZAPRASZAJĄ

na

III międzynarodową konferencję naukową

pod naukowym patronatem

Jego Magnificencji

Rektora UwB

Prof. dr hab. Roberta Ciborowskiego

z cyklu

Polityka i politycy w prasie XX i XXI w.

Polityka w prasie kobiecej


Białystok 25-27 maja 2018 r.

PROGRAM KONFERENCJI

Miejsce obrad – Uniwersyteckie Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku, Konstantego Ciołkowskiego 1N

Język obrad – polski, rosyjski (ew. angielski)

Kraje uczestniczące: Polska, Białoruś, Litwa, Czechy

Pierwszy dzień obrad: Piątek, 25 maja 2018 r.

Do godz. 13.00 przyjazd Gości-Uczestników i zakwaterowanie w hotelu Willa Pastel

13.00 – 14.00 obiad w hotelu Willa Pastel

14.00  autokar przewozi Uczestników z hotelu Willa Pastel do UCK

14.30 uroczyste rozpoczęcie konferencji

14.50 – 16.30 obrady cz. I, Moderator  Prof. dr hab. Joanna Dufrat

 1. zw. dr hab. Ewa Maj, UMCS, Kobieta wobec polityki: strategie tożsamościowe

w publicystyce tygodnika „Na Posterunku” (1917-1919)

 1. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, UJK, Próby uobywatelnienia kobiet na

łamach „Bluszczu” w okresie dwudziestolecia międzywojennego

 1. dr Luba Kozik, Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, „Biełaruskaja

rabotnica i sialanka” („Białoruska Robotnica i Chłopka”) i formowanie ideału kobiety

sowieckiej w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej (1924-1939)

 1. dr hab. Agnieszka Szudarek, Uniwersytet Szczeciński, Niemiecki ruch kobiecy latach 1908-1914 w opinii poznańskich i warszawskich czasopism dla kobiet
 2. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, UPH w Siedlcach, Oświata – kształcenie – wychowanie: twórczość społeczna i polityczna (patriotyczna) Faustyny Morzyckiej na łamach prasy z XIX/XX wieku – wybór

16.30 – 16.50 przerwa kawowa

16.50 – 18.10 obrady, cz. II, Moderator Prof. dr hab. Ewa Maj

 1. dr hab. Joanna Dufrat, Uniwersytet Wrocławski, Polityka na łamach „Pracy

Obywatelskiej” (1928/9-1939), organu prasowego sanacyjnego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet

 1. dr. Virginija Jureniene, Vilnius University, Lithuanian Women during Soviete Occupation (1960-1990): Activities and Aspirations in opinions of newspapers Soviet Women
 2. Dr Daniela Kolenovska, Universytet Karola, Praga, Aktualʹnye voprosy meždunarodnyh otnošenij na stranicah ženskih žurnalov socialističeskoj Čehoslovakii (1964-1970)
 3. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, UwB, Kierunki działalności Ligi Kobiet w świetle „Zwierciadła” (1982-1989)

18.10 – 19.00 dyskusja. Moderatorzy  Prof. dr hab. Joanna Dufrat, Prof. dr hab. Ewa Maj

19.00 – autokar przewozi Uczestników z UCK do hotelu Willa Pastel

19.30 – kolacja w hotelu Willa Pastel

Drugi dzień obrad: Sobota, 26 maja 2018 r.

8.40 autokar przewozi Uczestników z hotelu Willa Pastel do UCK

9.00 – 10.40 obrady, cz. III, Moderator Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

 1. Dr hab. Ewa Danowska, Polska Akademia Umiejętności,
  Polityka na łamach prasy kobiecej w Galicji w latach 1900-1918
 2. Dr hab. Aneta Dawidowicz, UMCS, Problematyka polityki i polityków na łamach „Głosu Kobiet” czasopisma dla kobiet wydawanego w latach 1908-1939
 3. dr Elena Sumko, Polockij gosudarstvennyj universitet, Vovlečenie ženŝin v delegatskie sobraniâ SSSR vo vtoroj polovine 1920-h godov (po materialam żurnala «Rabotnica»)
 4. dr Alesâ Korsak, Polockij gosudarstvennyj universitet, Obŝestvenno-političeskaâ žiznʹ BSSR na stranicah žurnala «Belaruskaâ rabotnìca ì sâlânka» (1924-1939)
 5. dr Natalia Pristupa, Belorusskij Gosudarstvennyj Pedagogičeskij Universitet imeni Maksima Tanka, Mir češskoj ženŝiny načala XX v. (po stranicam žurnala „Ženský svět”)

10.40 – 11.00 przerwa kawowa

11.00 – 13.00 obrady, cz. IV, Moderator Prof. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka

 1. Dr Eleonora Kirwiel, UMCS, Kobieta w polityce rosyjskiej na łamach czasopisma „Kobieta

i polityka” (ros. „Женщина и политика”)

 1. Dr Ewelina Kostrzewska, UŁ, Czy kobiety wiejskie potrzebują polityki? „Przodownica” 1930 – 1939
 2. Dr Maria Bauchrowicz-Tocka, UwB, „Zakonspirowane mężatki”, czyli o ograniczeniach obyczajowych i prawnych wobec pracujących kobiet na łamach „Tygodnika Kobiety”
 3. dr Inna Vaškevič, Belorusskij gosudarstvennyj universitet informatiki i radioelektroniki, Obraz sovetskoj ženŝiny-politika v žurnale «Rabotnica i sâlânka» (1945-1991)
 4. Dr Anna Szwed-Walczak, UMCS, Transformacja ustrojowa na łamach pisma „Kobieta

i Życie”

 1. Dr Olga Dąbrowska-Cendrowska, Uniwersytet JK w Kielcach, Sylwetki polityków na

łamach prasy kobiecej po 1989 roku

13.00 – 14.00 obiad w miejscu obrad

14.00 –  15.40 obrady cz. V, Moderator Prof. dr hab. Agnieszka Szudarek

 1. Dr Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, Obraz kobiety – konspiratorki rozpowszechniany na łamach kobiecej prasy podziemnej 1940-1945
 2. Dr Barbara Klich-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński, Komentarze do biopolityki. Polityka (pro)rodzinna w powojennej prasie kobiecej
 3. Dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Instytut Badań Literackich PAN, Stan wojenny i dyskurs nowego porządku na łamach magazynów kobiecych w Polsce początku lat 80. XX
 4. Dr Beata Goworko-Składanek, UwB, Internetowe wydania prasy kobiecej w Rosji o polityce i politykach
 5. Dr Barbara Drapikowska, Akademii Sztuki Wojennej, Idea zaangażowania kobiet na rzecz obronności kraju na łamach kobiecego czasopisma „Dla przyszłości”

15.40 – 16.00 przerwa kawowa

 1. 00 – 17.30 dyskusja. Moderatorzy Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Prof. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, Prof. dr hab. Agnieszka Szudarek

17.30 autokar przewozi Uczestników z UCK do hotelu Willa Pastel

19.00 uroczysta kolacja w hotelu Willa Pastel

Trzeci dzień obrad: Niedziela, 27 maja 2018 r.

8.40 autokar przewozi Uczestników z hotelu Willa Pastel do UCK

9.00 – 10.40 obrady – sympozjum doktoranckie, Moderator Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz

 1. Mgr Łukasz Jędrzejski, UMCS, Polityka i politycy w publicystyce „Mody i Życia”
 2. Mgr Waldemar Barszczewski, UwB, Wybory w  II Rzeczypospolitej na łamach „Kobiety Współczesnej”
 3. Mgr Agnieszka Drozdowska, UwB, O działalności Ligi Kobiet w okręgu białostockim (w świetle „Naszej Pracy”)
 4. Mgr Ula Ćwik, UwB, Kobieta i polityka w PRL w świetle „Kobiety i Życia” po 1970 roku
 5. Mgr Justyna Zajko-Czochańska, UwB, Problematyka polityki na łamach „Przyjaciółki” w latach 1970-1989. Przegląd problematyki

10.40 – 11.00 przerwa kawowa

11.00 – 11.40 dyskusja. Moderator Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, zamknięcie obrad

11.40 autokar przewozi Uczestników z UCK do Pałacu Branickich

12.00- 13.30 zwiedzanie Pałacu Branickich („flagowy” Zabytek Podlasia)

14.00 obiad w hotelu Willa PastelKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie