Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na konferencję naukową „Strategie małżeńskie pań i panów na przestrzeni wieków”


Zapraszamy na konferencję naukową „Strategie małżeńskie pań i panów na przestrzeni wieków”

WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY

UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

PODLASKI WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW

POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE

POLSKA AKADEMIA NAUK

KOMITET NAUK HISTORYCZNYCH PAN

KOMISJA HISTORII KOBIET

INSTYTUT STUDIÓW KOBIECYCH

 

 mają zaszczyt zaprosić

 

 na ogólnopolską konferencję naukową

pod honorowym patronatem

Wojewody Podlaskiego

oraz

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku


Strategie małżeńskie pań i panów na przestrzeni wieków


Pobierz program- tutaj

 Białystok, 26-28  października 2018 r.

 

PROGRAM

Piątek, 26 października 2018 r.

14.30 – 15.30 Obiad

Miejsce obrad: Uniwersyteckie Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1N

15.45 Powitanie Gości

16.00 Wystąpienie wprowadzające Gościa Honorowego dr hab. prof. IHPAN Magdaleny Gawin, Generalnego Konserwatora Zabytków (MKiDzN), Główne nurty w polskim sufrażyzmie

16.20 Prof. dr hab.  Anna Pobóg-Lenartowicz (Uniwersytet Opolski), Strategie małżeńskie Piastów śląskich w średniowieczu

16.40 Dr hab. Anna Kowalska–Pietrzak (Uniwersytet Łódzki), Kalkulacje i uczucia, czyli o strategiach i braku strategii małżeńskich władców średniowiecznej Europy

17.00 Dr hab. Aneta Bołdyrew, mgr Małgorzata Krakowiak (Uniwersytet Łódzki), Tradycyjne i nowoczesne zalecenia i nakazy wyboru małżonków w poradnikach polskich na przełomie XIX i XX w., jako przejawy władzy pastoralnej

17.20 Dr hab. Monika Malinowska (Uniwersytet Warszawski), Matrymonialne strategie w siedemnastowiecznej Francji na podstawie powieści uciesznej Antoine’a Furetière’a „Powieść mieszczańska” z 1666 r.

17.40 Dr Ewelina Kostrzewska (Uniwersytet Łódzki), „Szampan, strzelający  korek i piana”. Gry matrymonialne w środowiskach ziemiańskich u progu XX w.

18.00 – 18.30 Dyskusja

19.30 Uroczysta kolacja w HOTELU WILLA PASTEL

 

 

Sobota, 27 października 2018 r.

7.30  ̶ 8.30 Śniadanie

Miejsce obrad: Uniwersyteckie Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1N 

8.40 Prof. Dr hab. Krystyna Leśniak Moczuk (Uniwersytet Rzeszowski), Współczesne przemiany modelu małżeństwa w kontekście łączenia ról społecznych kobiet

9.00 Prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Między ogniskiem domowym a sceną. Dylematy osobiste Heleny Modrzejewskiej, Gabrieli Zapolskiej i Laury Pytlińskiej

9.20 Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Szudarek (Uniwersytet Szczeciński), O zachciankach fałszywej emancypacji. Małżeństwo w opinii czytelniczek czasopisma „Bluszcz” na początku XX w.

9.40 Dr Tomasz Wysłobocki (Uniwersytet Wrocławski), Jean-Jacques Rousseau i jego koncepcja małżeństwa: czy utopię można urzeczywistnić?

10.00 Dr Ewa Krystyna Kulak (Uniwersytet Wrocławski), Rozsądek i serce.  Małżeństwo w powieściach Jane Austen

10.20 – 11.00 Dyskusja. Przerwa kawowa

11.00 Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz (Uniwersytet Łódzki), Konwencje i nowoczesność w małżeństwach niemieckiej bohemy początków XX wieku na przykładzie związku małżeńskiego Tomasza i Katii Mannów

11.20 Dr Monika Piotrowska-Marchewa (Uniwersytet Wrocławski), Małżeństwa nauczycielek kresowych w Polsce międzywojennej. Kontekst społeczny, narodowościowy i autobiograficzny

11.40 Prof. dr hab. Elżbieta Kościk (Uniwersytet Wrocławski), Małżeństwa miejskie na Górnym Śląsku na przełomie XIX ̶  XX w. Strategie  wyboru małżonków

12.00 Prof. dr hab. Wanda Musialik, dr  Roman Śmietański (Politechnika  Opolska), Małżeństwa rzemieślnicze   ̶   miłość czy rodzinny interes?

12.20  Prof. dr hab. Regina Renz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Małżeństwa w międzywojennej rodzinie chłopskiej w świetle dokumentów kościelnych (na przykładzie diecezji kieleckiej)

12.40 Dyskusja

13.30 Obiad

15.00 Mgr Paulina Bilicz (Uniwersytet Opolski), Matka, żona, kochanka? Społeczna rola i pozycja kobiet, na przykładzie XIX-wiecznego małżeństwa

15.20 Mgr Matylda Zatorska (Uniwersytet Rzeszowski), Małżeństwo w polskiej powieści historycznej po 1989 roku (na wybranych przykładach)

15.40  Dr Grzegorz Kulka (Uniwersytet Wrocławski), Małżeństwo, romanse i zdrady w życiu prywatnym polskiej generalicji w latach 1918-1945. Wybrane przykłady

16.00 – 17.00  Dyskusja. Przerwa kawowa

17.00  Dr hab. Urszula Kicińska (Uniwersytet Jagielloński), Prawne i społeczno-obyczajowe aspekty zamążpójścia szlacheckich wdów

17.20 Dr Agata Rybińska (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie), „Wierna towarzyszka”, „przyjaciółka” i „pomocnica męża”. Ideał żony w świetle  dziewiętnastowiecznych modlitewników dla Żydówek

17.40 Dr Tomasz Mames (EVCM Paryż), Związek mistyczny czyli o małżeństwach duchowych na nowo odczytanych   ̶   perspektywa   mariawicka

18.00 Prof. dr hab. Teresa Kulak (Uniwersytet Wrocławski), Ignacy i Helena Paderewscy: czy nieuleczalnie chory syn Mistrza był czynnikiem sprawczym ich małżeństwa?

18.20 Dyskusja

19.00 Kolacja

 

Niedziela 28 października 2018 r.

7.30 – 8.30 Śniadanie

Miejsce obrad: Siedziba Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ul. Dojlidy Fabryczne 23

8.50 Mgr Ula Ćwik (Uniwersytet w Białymstoku), Problemy małżeńskie w świetle korespondencji czytelniczek Kobiety i Życia (1970-1989)

9.10 Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku), Poradnictwo małżeńskie w działalności Ligi Kobiet w latach siedemdziesiątych XX w.

9.30 Zebranie przy kawie Komisji Historii Kobiet PAN

10.30 – 13.30 Wyjazd studyjny „SZLAKIEM ZABYTKÓW PODLASIA”

14.00 Obiad, zakończenie Konferencji

 

Informacje uzupełniające:

  1. Konferencję w pierwszy dzień obrad (piątek) poprzedza obiad w hotelu WILLA PASTEL w godz. 30 – 15.30  
  2. Noclegi ze śniadaniami, obiady w sobotę i niedzielę, kolacja w piątek i sobotę zostały zamówione w hotelu WILLA PASTEL
  3. Zapewniamy Gościom transport z hotelu WILLA PASTEL do miejsca obrad oraz z miejsca obrad do hotelu oraz podczas wyjazdu studyjnego

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie