Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na konferencję naukową „Kobiety i wybory parlamentarne”


Zapraszamy na konferencję naukową „Kobiety i wybory parlamentarne”

Zakład Historii XIX w. i Ruchów Społeczno-Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku

Instytut Studiów Kobiecych

ZAPRASZAJĄ

na

IV konferencję naukową

pod patronatem

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Roberta Ciborowskiego

Wojewody Podlaskiego

 Bohdana Paszkowskiego

Marszałka Województwa Podlaskiego

Artura Kosickiego

z cyklu

Polityka i politycy w prasie XX i XXI w.

pt.

Kobiety i wybory parlamentarne

 

 Białystok 14-16 czerwca 2019 r.

 Program konferencji-pobierz

 

Konferencja finansowana w ramach umowy nr 729/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, przy wsparciu Województwa Podlaskiego i Instytutu Studiów Kobiecych
Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie