Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na konferencję „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”


Zapraszamy na konferencję „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”

ZAPRASZAJĄ

do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej
pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Podlaskiego
i Prezydenta Miasta Białegostoku

pt.

Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku

Białystok, 16-17 czerwca 2016 r.

Zaproszenie i program konferencji Polityka i politycy w prasie XX i XXI w. – pobierzKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie