Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Łozowskiego


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Łozowskiego

Białystok, dn. 30 listopada 2017 r.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, zawiadamia,

19 grudnia 2017 r. o godzinie 10.30 w sali 108a

w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. Piotra Łozowskiego

Temat pracy:

Rodzina w przestrzeni gospodarczej Starej i Nowej Warszawy

w XV i początkach XVI wieku

 

Promotor: Prof. dr. hab. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku)
Promotor pomocniczy: dr Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Zbigniew Noga (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego, Pl. NZS 1. Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://historia.uwb.edu.pl/badania/recenzjeKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie