Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na seminarium naukowe „Terrorism And Security In Albania & Kosovo”


Zapraszamy na seminarium naukowe „Terrorism And Security In Albania & Kosovo”

logoihinp_uwb

Instytut Historii i Nauk Politycznych

Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego

ZAPRASZA

23.11.2016 o godzinie 13.00 w Auli

NA SEMINARIUM NAUKOWE:

„TERRORISM AND SECURITY IN ALBANIA & KOSOVO”

z udziałem: Elion Farruku (Albania)

oraz na prezentacje wyników badań terenowych z ośrodków dla uchodźców i imigrantów, szlaków przemytniczych oraz radykalizacji  na Bałkanach

dr Magdalena El GhamariKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie