Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Podlasie w badaniach naukowych”


Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Podlasie w badaniach naukowych”

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

zaprasza na spotkanie z cyklu

„Podlasie w badaniach naukowych”,

które odbędzie się 12 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 11.20.

wykład

Wydział Prawa Akademii Wileńskiej

w latach 1644-1655

wygłosi prof. zw. dr hab. Piotr Niczyporuk

z Wydziału Prawa

Uniwersytetu w Białymstoku

Miejsce spotkania:

Sala nr 46 Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB,

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie