Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na wykład Aleksandry Krawczyk pt. Multi-kulti: szansa czy zagrożenie?


Zapraszamy na wykład Aleksandry Krawczyk pt. Multi-kulti: szansa czy zagrożenie?

multi-kultiKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie