Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na wykład Pani Prof. Antoinette Fauve-Chamoux


Zapraszamy na wykład Pani Prof. Antoinette Fauve-Chamoux

Miniatura IHiNP

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na wykład

Pani Prof. Antoinette Fauve-Chamoux (EHESS Paris)

pt.

 The construction of Historical Demography as a discipline: the early times of an international network of historians (1928 – 1960)

 

  Odbędzie się on we czwartek 4 maja o godzinie 9.40 w sali 121 w gmachu Wydziału Historyczno-SocjologicznegoKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie