Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na wykład prof. dr hab. Mirosława Sułka


Zapraszamy na wykład prof. dr hab. Mirosława Sułka

W imieniu Koła Naukowego Badaczy Stosunków Międzynarodowych UwB, chciałbym zaprosić Państwa na wykład gościnny prof.  Mirosława Sułka pt. „Potęgomeria, czyli jak mierzyć i prognozować potęgę państw”. Jest on twórcą potęgometrii i potęgonomii. Wystąpienie te będzie miało charakter wprowadzający do tych zagadnień.  Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się o tym, jak „potężne” są poszczególne państwa, to te spotkanie da Państwu taką okazję.

Odbędzie się ono 17 maja (piątek) o godzinie 13.00 na Wydziale Historyczno-Socjologicznym (Plac NZS, 1) w sali nr 46 (jedna z sal naprzeciwko głównego wejścia).

 

Poniżej zamieszczone materiały dadzą Państwu przedsmak tego o czym będzie mowa.

http://geopolityka.org/analizy/metodologia-geopolityki/miroslaw-sulek-potega-jednostek-politycznych-w-oczach-polskich-grup-eksperckich-w-latach-2003-2011

http://geopolityka.net/o-potegometrii-wywiad-z-prof-miroslawem-sulkiem/

https://www.youtube.com/watch?v=upO-SD8Nyzw&feature=share

http://prnet.org.pl/img/pub/pot%C4%99ga-pa%C5%84stw-2019-rankingi-pot%C4%99gometryczne.pdf

http://prnet.org.pl/pl/publikacjeKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie