Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na wykład prof. dr hab. Olega Łatyszonka


Zapraszamy na wykład prof. dr hab. Olega Łatyszonka

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku oraz
Instytut Historii i Nauk Politycznych zaprasza na:
wykład Profesora dr hab. Olega Łatyszonka, prof. UwB pt.:

Wybory geopolityczne
współczesnej Białorusi

 

30 stycznia br. (wtorek) godz. 14.45 w sali 125
w siedzibie Wydziału Historyczno-Socjologicznego
wstęp wolnyKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie