Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na wykład prof. dr. hab. Ryszarda Zięby


Zapraszamy na wykład prof. dr. hab. Ryszarda Zięby

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Białymstoku
i Koło Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zapraszają na wykład

Prof. dr. hab. Ryszarda Zięby z Uniwersytetu Warszawskiego na temat:

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski po akcesji do NATO i Unii Europejskiej

Wykład odbędzie się 10 maja o godz. 11.20 w Sali 108A, Wydziału Historyczno-Socjologicznego, Plac NZS 1Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie