Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na wykład prof. Igora Sribnyaka


Zapraszamy na wykład prof. Igora Sribnyaka

Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego

zaprasza na wykład

prof. Igora Sribnyaka –

„Ukraińska emigracja polityczno-wojskowa w Polsce (1924-1939)”

29 listopada 2017 r. w auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego

o godz. 13.00.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie