Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na wykłady poświęcone historii militarnej


Zapraszamy na wykłady poświęcone historii militarnej

Dyrekcja Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

oraz Zakład Archeologii Europy Starożytnej IA UW

zapraszają na cykl czterech wykładów poświęconych archeologii militarnej,

autorstwa dr Małgorzaty Karczewskiej i dr. hab. Macieja Karczewskiego

p.t.

Archeologia I wojny światowej na niemiecko-rosyjskim odcinku frontu (1914-1915).

11 kwietnia 2017 r., godz. 11.30 – 14.45, sala 210

Dr Małgorzata Karczewska (Ośrodek badań Europy Środkowo – Wschodniej), Symbole pamięci I wojny światowej w krajobrazie Mazur.

Dr Hab. Maciej Karczewski (Uniwersytet w Białymstoku i Ośrodek badań Europy Środkowo – Wschodniej), Archeologia frontu pozycyjnego Giżyckiej Pozycji Polowej 1914-1915 r.

12 kwietnia 2017 r., godz. 09.45 – 13.00, sala 210

Dr Małgorzata Karczewska, Archeologia pamięci. Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej na Podlasiu.

Dr Hab. Maciej Karczewski, Archeologia nieinwazyjna przedpola Twierdzy Osowiec 1914-1915 r.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie