Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zaproszenie na konferencję jubileuszową Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku (15 – 16 czerwca 2018 r.): Granice i pogranicza. Historia i współczesność


Zaproszenie na konferencję jubileuszową Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku (15 – 16 czerwca 2018 r.): Granice i pogranicza. Historia i współczesność

Szanowni Państwo!

W roku 2018 obchodzić będziemy jubileusz 50-lecia studiów historycznych
w Białymstoku. Najlepszą formą uczczenia podobnych okazji jest sympozjum, które pozostawi po sobie konkretne efekty w postaci prac naukowych. W przypadku wcześniejszych jubileuszy naszego Instytutu organizowaliśmy konferencje pod wiodącym tytułem: Granice i pogranicza. Poprzednie dwie (z 1998 i 2008 r.) zaowocowały publikacjami: Granice i pogranicza. Historia codzienności i doświadczeń oraz Granice i pogranicza. Mikrohistorie i historie życia codziennego.

Chcielibyśmy utrzymać tradycję jubileuszowych spotkań naukowych i zaprosić Państwa do Białegostoku na kolejną konferencję. Odbędzie się ona w dniach 15 – 16 czerwca. Brzmi on:

Granice i pogranicza. Historia i współczesność.

W ramach obecnej, trzeciej edycji konferencji proponujemy skupienie się na aspekcie historycznym i współczesnym tym razem kilku niezwykle istotnych obszarów badawczych:

 

 Integracja i dezintegracja na przestrzeni dziejówPodjęcie tego zagadnienia byłoby naukową reakcją na nieprzerwanie zachodzące procesy łączenia się poszczególnych narodów, grup etnicznych itp. w określone organizmy czy związki polityczne, a z drugiej strony wyłaniania się z nich suwerennych państw czy ich grup. W naszym rozumieniu integracja i dezintegracja dotyczyć może nie tylko procesów politycznych, lecz także kulturalnych, religijnych, demograficznych czy ekonomicznych.

 

Procesy migracyjne – Migracje towarzyszą ludzkości na każdym etapie dziejów powodując wzajemne przenikanie się kultur. Mobilność przestrzenna ludzi ewoluowała pod względem form i natężenia, była odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość polityczną, ekonomiczna, czy kulturową. Procesy migracyjne mogłyby być więc rozważane (podobnie jak zagadnienie poprzednie) w ujęciu kulturowym, obyczajowym, politycznym, demograficznym i ekonomicznym.

Ochrona i znaczenie ekonomiczne granic – Polityczna, kulturowa, czy społeczno–gospodarcza waga funkcjonowania granic w różnych formach wciąż jest fundamentalna, dlatego proponujemy podjęcie tematów związanych z aspektami politycznymi,  prawnymi, wojskowymi, czy wręcz technicznymi ochrony granic oraz odniesienie się m.in. do takich kwestii, jak: współpraca transgraniczna, wymiana handlowa, granica jako źródło utrzymania ludności   itp.

 

Specyfika wschodniego pogranicza Polski i Unii Europejskiej – Przemiany polityczno-ustrojowe dokonane w Europie Wschodniej w ostatniej dekadzie XX i na początku XXI w. sprawiły, iż obszar Europy Wschodniej uzyskał inny charakter po rozszerzeniu Unii Europejskiej o Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię. Procesy kulturowe zachodzące na wschodnim pograniczu Unii wykraczają poza ramy regulacji unijnej polityki transgraniczności. Ukazanie i zdefiniowanie ich jest więc ważnym zadaniem dla badaczy różnych dziedzin nauki.

 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji tematów wystąpień wraz krótkim (3 – 5 zdań) abstraktem. Czekamy na nie do końca marca br.

 Wpisowe wynosi 150 zł; prosimy przekazywanie wpłat do 30 kwietnia br. na konto Wydziału Historyczno – Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku:

23 1160 2202 0000 0002 4179 4327 (z dopiskiem: Granice i pogranicza)

W ramach tej opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają noclegi oraz druk materiałów pokonferencyjnych (na przekazanie ostatecznej wersji tekstów referatów organizatorzy będą oczekiwać do końca listopada 2018 r.).

Propozycje prosimy kierować na adresy mailowe:

mlie@wp.pl

guzowski@uwb.edu.pl

Szczegółowy program konferencji prześlemy w maju 2018 r.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie