Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zdrowych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2019


Zdrowych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2019

Studentom i Pracownikom

Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku

zdrowych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2019

w imieniu zespołu dyrektorskiego życzy

Dyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych

dr hab. Jan Snopko, prof. UwB

 

 

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie