Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Zgłaszanie kandydatów na dziekana wydziału


Zgłaszanie kandydatów na dziekana wydziału

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że :

  • do 15.06.2020 r. ustalam termin zgłaszania kandydatów na dziekana wydziału/dyrektora instytutu na kadencję 2020-2024,
  • pismo zawierające zgłoszenie wraz z załączoną pisemną zgodą proponowanego kandydata należy dostarczyć w terminie do 15.06.2020 r. do Biura Rektora za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej; pismo powinno być podpisane przez zgłaszającego z podaniem imienia i nazwiska oraz wydziału/instytutu,
  • zgłoszenia mogą być przesłane również drogą mailową tylko z domeny edu.pl. do dnia 15.06.2020 r., oryginały dokumentów należy dostarczyć w terminie do 17.06.2020 r. do Biura Rektora za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej.

 

Rektor-elekt

Pismo – PobierzKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie