Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zmarł prof. Andrzej Wyrobisz


Zmarł prof. Andrzej Wyrobisz

Dyrekcja Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu
w Białymstoku z żalem zawiadamia, że 15 października 2018 roku zmarł

Ś. P.

Profesor Andrzej Wyrobisz

Współtwórca środowiska naukowego i studiów historycznych w Białymstoku.
Pierwszy kierownik Zakładu Historii Filii UW w Białymstoku (1969–1973), dziekan Wydziału Humanistycznego Filii UW, dyrektor Instytutu Historycznego Filii UW w Białymstoku.

 Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 22 października (poniedziałek)

o godz. 13.15 na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w WarszawieKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie