Powrót do: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych • Granty

Granty

Granty realizowane

Tytuł Kierownik Rodzaj Kwota Rozpoczęcie
Mała epoka lodowcowa a kryzys gospodarczy w Polsce wczesnonowożytnej mgr Monika Kozłowska-Szyc NCN 142.800 2019
Społeczne i gospodarcze znaczenie obozów i garnizonów wojskowych w państwie polsko-litewskim (XVI–XVIII wiek) dr. hab. Karol Łopatecki, prof. UwB NCN 743.000 2019
Nierówności ekonomiczne w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ich społeczno-polityczne konsekwencje dr Radosław Poniat NCN 337.400 2019
Nie tylko sarmatyzm. Dzieje mityczne i fantazje w skandynawskiej historiografii nowożytnej dr hab. Krystyna Szelągowska, prof. UwB NCN 345.800 2019
Zdolności finansowe państw jagiellońskich w XVI wieku na tle porównawczym dr Piotr Guzowski NCN 967.400 2018
Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945–1989) dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB NCN 595.280 2018
Akta sejmikowe województwa podlaskiego w XVI–XVIII wieku dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. UwB NPRH 1.104.280 2018
Religijne uwarunkowania przemian gospodarczych i demograficznych w okresie preindustrialnym na przykładzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów dr Piotr Guzowski NCN 559.200 2017
Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim dr. hab. Karol Łopatecki, prof. UwB NCN 364.900 2017
Akta synodów prowincjonalnych i dystryktowych Jednoty Litewskiej. Krytyczna edycja źróde dr hab. Marzena Liedke NPRH 631.400 2017
Polacy i osoby polskiego pochodzenia z Królestwa Polskiego w armii i flocie rosyjskiej w latach 1914-1915. Skala uczestnictwa, piastowane funkcje, udział w wojnie i poniesione straty dr hab. Stanisław Czerep, prof. UwB
dr hab. Jan Snopko, prof. UwB
NCN 339.308 2015

Granty zakończone

Tytuł Kierownik Rodzaj Kwota Rozpoczęcie
Rynek nieruchomości Starej i Nowej Warszawy w okresie późnego średniowiecza mgr Piotr Łozowski NCN 76.800 2016
W poszukiwaniu transdyscyplinarnej synergii: przełomy gospodarcze Polski z perspektywy historyczno-przyrodniczej na tle europejskim dr Piotr Guzowski NPRH 1.217.400 2016
Kodeks Dyplomatyczny Podlasia: ziemia drohicka, mielnicka i bielska prof. dr hab. Jan Tęgowski NPRH 708.000 2014
Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku prof. dr hab. Cezary Kuklo NPRH 400.000 2013
Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638 – 1655. Przygotowanie edycji źródła dr Marzena Liedke NCN 32.800 2012


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie