Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychGaleria • Konferencja BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA W XXI wieku — wyzwania i zagrożenia


Konferencja BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA W XXI wieku — wyzwania i zagrożenia

Konferencja BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA W XXI wieku — wyzwania i zagrożenia (21-22 kwietnia 2016 r.)Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie