Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychGaleria • Nadanie doktoratu Honoris Causa prof. E. Wipszyckiej-Bravo – 14.06.2018 r.


Nadanie doktoratu Honoris Causa prof. E. Wipszyckiej-Bravo – 14.06.2018 r.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie