Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychGaleria • „Półwiecze. Studia historyczne w Białymstoku 1968-2018” – 14.06.2018 r.


„Półwiecze. Studia historyczne w Białymstoku 1968-2018” – 14.06.2018 r.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie