Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk Politycznych • Katedry i Zakłady

Katedry i Zakłady

I. Zakład Historii Starożytnej i Bizancjum

 

II. Zakład Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii (do końca XVIII wieku)

 

III. Katedra Historii Nowożytnej

 

       Zakład Historii Nowożytnej Polski

 

       Zakład Historii Nowożytnej Powszechnej

 

IV. Katedra Historii Społeczno – Gospodarczej, Demografii i Statystyki

 

V. Zakład Historii XIX wieku

 

VI. Zakład Historii Wojskowej i Stosunków Militarnych

 

VII. Zakład Stosunków Politycznych

 

VIII. Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych

 

IX. Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego

 

X. Zakład Historii Regionalnej

 

XI. Katedra Historii Powszechnej XX wieku

     Zakład Historii Stanów Zjednoczonych

        Pracownia Nauk Pomocniczych Historii XIX – XX w.

 

XII. Zakład Historii Najnowszej Polski

        Pracownia Współczesnych Stosunków Gospodarczych

 

XIII. Katedra Polityki Międzynarodowej

 

XIV. Katedra Historii Europy Środkowo–Wschodniej – wejdźKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie