Powrót do: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych • Habilitacje obronione na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku

Habilitacje obronione na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku

Imię i nazwisko Tytuł rozprawy Recenzenci Rok nadania
Tomasz Mojsik Orfeusz między Tracją a Pierią: mit, kult i tożsamość macedońska prof. dr hab. Krzysztof Nawotka
dr hab. Sławomir Sprawski
dr hab. Marek Węcowski
2020
Tadeusz Gawin Pod presją polityki. Polska mniejszość narodowa na Białorusi 1919–2017 prof. dr hab. Roman S. Jurkowski
prof. dr hab. Wojciech Śleszyński
dr hab. Aliaksandr Smalianczuk
2019
Krzysztof Boroda Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku prof. dr hab. Zdzisław Noga
prof. dr hab. Jacek Wijaczka
prof. dr hab. Sławomir Gawlas
2018
Marek A. Jakubiak Akademickie szkolnictwo techniczne w Drugiej Rzeczypospolitej prof. dr hab. Ludwik Malinowski
dr hab. Elżbieta Kaszuba, prof. UWr
dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB
2017
Mariusz Drozdowski My o nas i o innych. Szlachta Rzeczypospolitej wobec Kozaczyzny zaporoskiej w latach 1648-1659 prof. dr hab. Anna Filipczak-Kocur
prof. dr hab. Mirosław Nagielski
dr hab. Tomasz Kempa, prof. UMK
2016
Marzena Liedke Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku. Studium demograficzno-społeczne prof. dr hab. Andrzej Rachuba
prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski
prof. dr hab. Cezary Kuklo
2016
Robert Suski Jowisz, Jahwe i Jezus. Religie w Historia Augusta dr hab. Robert Wiśniewski
prof. dr hab. Kazimierz Ilski
dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB
2015
Grzegorz Zackiewicz Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej I połowy XX wieku prof. dr hab. Jan Kofman
prof. dr hab. Tadeusz Kotłowski
prof. dr hab. Michał Śliwa
dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. UJK
2014
Jerzy Prochwicz Wojska ochrony pogranicza 1945-1965. Wybrane problemy prof. dr hab. Piort Matusak
prof. dr hab. Czesław Grzelak
prof. dr hab. Krzysztof Komorowski
dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB
2014
Rafał Żebrowski Żydowska gmina wyznaniowa w Warszawie 1918-1939. W kręgu polityki prof. dr hab. Anna Małgorzata Landau-Czajka
dr hab. Daniel Grinberg, prof. UwB
prof. dr hab. Andrzej Żbikowski
2014
Adam Miodowski Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej 1917-1921 prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz
dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK
dr hab. Krystyna Trembicka, prof. UMCS
prof. UWr dr hab. Jerzy Maroń
2013
Artur Ireneusz Pasko Sport wyczynowy w polityce Państwa 1944-1989 prof. dr hab. Tadeusz Wolsza
dr hab. Marek Ordyłowski, prof. DSW
dr hab. Daniel Grinberg, prof. UwB
dr hab. Hanna Konopka, prof. WSAP
2013
Jacek E. Szczepański Landszturm w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915-1918. Formacja głębokich rezerw prof. dr hab. Janusz Odziemkowski
prof. dr hab. Marek Przeniosło
prof. dr hab. Janusz Szczepański
dr hab. Adama Cz. Dobroński, prof. UwB
2013
Piotr Chomik Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku prof. dr hab. Grzegorz Błaszczyk
dr hab. Tomasz Kempa, prof. UMK
dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel
2013
Krystyna Barbara Szelągowska My Norwegowie. Tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel
prof. dr hab. Tadeusz J. Cegielski
prof. dr hab. Janusz Małłek
prof. dr hab. Zbigniew Anusik
2012
Stanisław Czerep Wielka operacja zimowa pierwszej wojny światowej.
Działania na kierunku mazursko-augustowskim od 7 do 21 lutego 1915 roku
prof. dr hab. Karol Olejnik
dr hab. Zbigniew Gnat-Wieteska, prof. AON
dr hab. Jerzy Będźmirowski, prof. AMW
dr hab. Adam Cz. Dobroński, prof. UwB
2012


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie