Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk Politycznych • Rada Naukowa

Rada Naukowa

(stan na 01.03.2015 r.)

prof. dr hab. Cezary Kuklo (przewodniczący)

dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB (wiceprzewodniczący)

 1. dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB
 2. dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB
 3. dr hab. Piotr Chomik
 4. prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel
 5. dr hab. Stanisław Czerep
 6. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB
 7. dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB
 8. dr hab. Daniel Grinberg, prof. UwB
 9. dr Anna Jurczuk, adiunkt – (zastępca dyrektora IHiNP)
 10. dr hab. Maciej Karczewski
 11. dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB
 12. dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB
 13. dr hab. Adam Miodowski
 14. prof. dr hab. Antoni Mironowicz
 15. prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz
 16. prof. dr hab. Halina Parafianowicz
 17. dr hab. Artur Pasko
 18. dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB
 19. dr hab. Jan Snopko, prof. UwB (dyrektor IHiNP)
 20. dr hab. Robert Suski
 21. dr hab. Krystyna Szelągowska, prof. UwB
 22. dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB
 23. prof. dr hab. Jan Tęgowski
 24. dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. UwB
 25. dr hab. Grzegorz Zackiewicz
 26. dr Krzysztof Boroda
 27. dr Piotr Guzowski
 28. dr Tomasz Mojsik (sekretarz)
 29. dr Małgorzata Ocytko (zastępca dyrektora IHiNP)
 30. dr Wojciech Walczak
 31. dr Tomasz Wesołowski

 

Protokoły z posiedzeń Rady Naukowej:

Protokół z posiedzenia z dnia 28.11.2013 r.

Protokół z posiedzenia z dnia 24.10.2013 r.

Protokół z posiedzenia z dnia 19.09.2013 r.

Protokół z posiedzenia z dnia 20.06.2013 r.

Protokół z posiedzenia z dnia 16.05.2013 r.

Protokół z posiedzenia z dnia 25.04.2013 r.

Protokół z posiedzenia z dnia 21.03.2013 r.

Protokół z posiedzenia z dnia 28.02.2013 r.

Protokół z posiedzenia z dnia 17.01.2013 r.

Protokół z posiedzenia z dnia 29.11.2012 r.

Protokół z posiedzenia z dnia 08.11.2012 r.

Protokół z posiedzenia z dnia 25.10.2012 r.

Protokół z posiedzenia z dnia 11.10.2012 r.

Protokół z posiedzenia z dnia 20.09.2012 r.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie