Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk Politycznych • Inaczej niż w podręczniku

Inaczej niż w podręczniku

Zapraszamy na kolejną edycję cyklu wykładów:

„Inaczej niż w podręczniku”

Będą się one odbywały we środy, o godz. 16.30 do sali nr 46 (parter), budynek Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku przy pl. Uniwersyteckim 1

16 marca – dr hab. Piotr Chomik:
Mozaika wyznaniowa Rzeczypospolitej przedrozbiorowej i jej wpływ na kulturę państwa

13 kwietnia – dr Krzysztof Boroda:
Judeochrześcijańskie korzenie islamu

27 kwietnia – dr hab. Robert Suski:
Tajemniczy świat apokryfów. Czy Dan Brown miał rację?

11 maja – dr Piotr Guzowski:
Chrzest Polski. Między mitami historiograficznymi a rzeczywistością historyczną

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z koordynatorami:
cyklu:
mlie@wp.pl lub guzowski@uwb.edu.plKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie