Kategoria: Aktualności

List dziekana WHiSM w sprawie organizacji roku akademickiego 2020-2021

Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że w tych „ciekawych czasach” wszyscy jesteście zdrowi i niedługo spotkamy się na zajęciach i wykładach. W związku ze zbliżającym się rokiem akademickim chcielibyśmy Was poinformować o sposobie organizacji zajęć i podjętych przez nas środkach bezpieczeństwa. Po długich dyskusjach, w oparciu o analizę obecnej sytuacji i w zgodzie z Zarządzeniem nr 75 Rektora […]


Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko post-doc w ramach realizacji grantu NCN (OPUS 16, decyzja NCN z dnia 9.07.2019, nr rej. 2018/31/B/HS3/00846, kierownik: dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB)

Sanowani Państwo, 15.09.2020 Komisja konkursowa powołana do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko post-doc w ramach realizacji grantu NCN (OPUS 16, decyzja NCN z dnia 9.07.2019, nr rej. 2018/31/B/HS3/00846, kierownik: dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB) w składzie: 1.    Karol Łopatecki – przewodniczący 2.    Marzena Liedke – członek komisji 3.    Piotr Guzowski – członek komisji. Podjęła jednogłośna decyzję 0 rozstrzygnięciu konkursu na korzyść  dr Jana Jerzego Sowy (jedynego oferenta) który zdaniem […]


Profesor Artur Pasko w składzie Komisji Historycznej Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego

Szanowni Państwo, z dumą informujemy, iż pracownik naszego Wydziału Profesor Artur Pasko,  11 września br., otrzymał powołanie w skład Komisji Historycznej Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego. Gratulujemy!    


XVII FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI ZJEDNOCZONYMI IM.PROFESORA ANDRZEJA BARTNICKIEGO

Kobiety i ich prawa tematem tegorocznego Forum Amerykanistycznego na UwB Dwa dni potrwają obrady w ramach tegorocznego, XVII Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. prof. Andrzeja Bartnickiego. Naukowe spotkanie rozpocznie się w piątek, 18 września, na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Podobnie jak przed rokiem, inspiracją dla prelekcji i dyskusji będzie […]


Sytuacja na Białorusi: dyskusja w Radiu Białystok

Na stronie Radia Białystok – wejdź – można posłuchać nagrania z dyskusji dotyczącej sytuacji na Białorusi. Jednym z gości Lecha Pilarskiego był prof. Oleg Łatyszonek, pracownik Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych.  


Wystawa „Pionierki w edukacji i nauce”

Informujemy o wystawie w kampusie UwB zorganizowanej przez Instytut Studiów Kobiecych „PIONIERKI. Kobiety w edukacji i nauce” Celem wystawy jest popularyzacja osiągnięć kobiet polskich, które jako prekursorki odkrywały i poznawały możliwości jakie daje edukacja, w tym akademicka, także tych, które były nowatorkami w osiągnięciach naukowych oraz zawodach o szczególnym zaufaniu społecznym. Poprzez ekspozycję wystawy kształtowana […]


Konferencja „Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX w.”

Ośrodek Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych przy współpracy Zakładu Historii Kultury, Myśli i Ruchów Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX w. Stan badań i perspektywy (na tle porównawczym) Białystok-Augustów 11-14 września 2020 r. Program konferencji – wejdź


Nowe władze Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych rozpoczynają swoją kadencję.

Decyzje, które zapadły w czerwcu, właśnie wchodzą w życie. Nowe władze Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku wybrane na kadencję 2020 – 2024 oficjalnie rozpoczynają swoje urzędowanie od początku września. Dziekan dr hab. Tomasz Mojsik, Prodziekan dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB – Prodziekan ds. dydaktycznych Prodziekan dr Wojciech Walczak – Prodziekan ds. […]


PROGRAM XXXIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI HISTORYKÓW KARTOGRAFII Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury (Supraśl 16–18 września 2020 roku)

PROGRAM XXXIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI HISTORYKÓW KARTOGRAFII Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury (Supraśl 16–18 września 2020 roku) do pobrania      tutaj


Egzaminy poprawkowe z przedmiotów: Historii sztuki oraz Historii cywilizacji (I rok Historii)

Egzamin poprawkowy z Historii  sztuki (I rok Historii) odbędzie się 3 września (czwartek) w godzinach 11:00-12:00, a egzamin z Historii cywilizacji (I rok Historii) odbędzie się 8 września (wtorek) o godz. 11:00-12:00). Forma egzaminu identyczna jak w pierwszym terminie. Ponadto informuję wszystkie osoby, które nie przysłały wcześniej prac ćwiczeniowych i pracy rocznej, że należy je dosłać najpóźniej do 10 września. W […]


Konkurs na stanowisko: adiunkta naukowego (postdoc) w projekcie: „Społeczne i gospodarcze znaczenie obozów i garnizonów wojskowych w państwie polsko-litewskim(XVI-XVIII wiek)”

Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko: adiunkta naukowego (postdoc) w projekcie: „Społeczne i gospodarcze znaczenie obozów i garnizonów wojskowych w państwie polsko-litewskim(XVI-XVIII wiek)”. Kandydaci winni złożyć w pok. 115 Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, 15 – 420 Białystok ul. Pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, następujące dokumenty: – podanie […]


Białostocka Letnia Szkoła Historii Kobiet

Informujemy, że w dniach 24 lipca -2 sierpnia 2020 r. odbyła się w Augustowie Białostocka Letnia Szkoła Historii Kobiet pt. Badania historii kobiet w Polsce – na przykładzie projektów badawczych indywidualnych i zespołowych Program spotkania – wejdź Fotoreportaż ze Szkoły dostępny jest na profilu ISK na Fb – wejdź Szkoła została zorganizowana przez Ośrodek Badań Historii […]


Biblioteka otwarta od 10 sierpnia

Informujemy, że Biblioteka Humanistyczno-Społeczna im. Andrzeja Wyczańskiego będzie otwarta od 10 sierpnia w godzinach 10-14.


Pracownicy Wydziału publikują w wydawnictwie Routledge

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 12 lipca dr Piotr Guzowski i prof. dr hab. Cezary Kuklo, redaktorzy przygotowanej przez pracowników Wydziału książki „Rodzina i jej gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku”, podpisali umowę na publikację jej tłumaczenia na język angielski w prestiżowym brytyjskim międzynarodowym wydawnictwie Routledge, […]


Prof. C. Kuklo został powołany na członka-specjalistę Komitetu Nauk Demograficznych PAN

Niezmiernie miło nam poinformować, że jeden z pracowników Wydziału, prof. C. Kuklo, został powołany w dniu 22 czerwca 2020 r. na członka-specjalistę Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Serdecznie gratulujemy i życzymy Panu Profesorowi dalszych sukcesów!


Nowy skład Kolegium Dziekańskiego naszego Wydziału na kadencję 2020-2024

Po dzisiejszym wręczeniu nominacji na Prodziekanów przez J. M. Rektora prof. Roberta W. Ciborowskiego, przedstawiamy Państwu pełny skład Kolegium Dziekańskiego naszego Wydziału na kadencję 2020-2024. 30 czerwca nominację na Dziekana odebrał dr hab. Tomasz Mojsik, 22 lipca swoje nominacje na Prodziekanów odebrali: dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB – Prodziekan ds. dydaktycznych dr Wojciech Walczak […]


Miejsca w domu studenta na rok akademicki 2020/2021

Szanowni Państwo, Informujemy, iż wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2020/2021 będą składane w formie elektronicznej – przez system USOS Web. Terminy składania wniosków: studenci kontynuujący studia składają (w systemie) wniosek w terminie do 10 sierpnia 2020, kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów składają (w systemie) wniosek w terminie do 15 września 2020. Zgodnie z Zarządzeniem nr 60 Rektora Uniwersytetu w […]


Zapraszamy do udziału w XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii – „Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury”

XXXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury (Hotel Supraśl, ul. Białostocka 19, Supraśl: 16–18 września 2020 roku). organizatorzy: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Konferencja jest dofinansowana z […]


Spotkanie informacyjne w sprawie rekrutacji do szkoły doktorskiej

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych prof. dr hab. Urszula Sokólska serdecznie zaprasza osoby zainteresowane kształceniem w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Białystoku na SPOTKANIE REKRUTACYJNE ONLINE, które odbędzie się w dniu 07.07.2020 r. o godzinie 10.00 na platformie ZOOM. Wymagana jest rejestracja do 05.07.2020 r. pod adresem: szkoladoktorska.nh@uwb.edu.pl Istnieje możliwość przesyłania pytań przed spotkaniem […]


Wybory przedstawicieli do Senatu UwB

W drodze głosowania dot. wyboru przedstawicieli do Senatu UwB spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami ani profesorami uczelni z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Filologicznego wybrane zostały następujące osoby: dr hab. Tomasz Mojsik dr Robert Jerzy Szymula
Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie