Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Kategoria: Aktualności

Wyniki eliminacji okręgowych XLIV Olimpiady Historycznej w Białymstoku w roku szk. 2017/2018

Nazwisko i imię Szkoła Suma punktów 1.      Bartoszuk Patryk I LO Białystok 95 2.      Śniecińska Weronika III LO Białystok 95 3.      Walewski Wiktor I LO Łomża 95 4.      Buniowski Bartosz I LO Białystok 90 5.      Pietrowcew Paweł II LO Białystok 90 6.      Zielepucha Maciej II LO Białystok 90 7.      Dąbkowska Anna II LO Białystok 85 […]


Logo

ZJAZD ABSOLWENTÓW!!!

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy! W 2018 r. będziemy obchodzili jubileusz 50-lecia studiów historycznych w Białymstoku. Z tej okazji planujemy  zorganizować 16 czerwca 2018 r. zjazd absolwentów naszego Instytutu. Na ten dzień zapraszamy do Białegostoku wszystkich absolwentów oraz  byłych i obecnych pracowników naszego Instytutu. Miejscem głównej imprezy zjazdowej będzie restauracja „Camelot” znajdująca się przy ulicy […]


Zjazd absolwentów historii 16 czerwca 2018 – zgłoszenia uczestnictwa

Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń uczestnictwa w zjeździe absolwentów studiów historycznych (licencjackich i magisterskich) na adres historia50@uwb.edu.pl Proszę podać Imię i Nazwisko oraz rok rozpoczęcia studiów. Opłata zjazdowa wynosi: 170 zł (w terminie do 28 lutego 2018), 190 zł (w terminie do 31 maja 2018). W ramach opłaty zapewniamy lokal (restauracja „Camelot” przy ul. Młynowej […]


Uniwersytet w Białymstoku nawiązuje współpracę z kolejnymi uczelniami zza wschodniej granicy.

Na Uniwersytecie w Białymstoku odbyło się spotkanie władz uczelni z przedstawicielami uczelni wyższych z Samary (Rosja). Na naszej uczelni wizytę złożył prof. Aleksiej Zacharczenko przedstawiciel Moskiewskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, Filia w Samarze oraz prof. Aleksander Riepiniecki z Państwowego Uniwersytetu Społeczno-Pedagogicznego w Samarze. W spotkaniu z nimi uczestniczyli przedstawiciele władz Uniwersytetu w Białymstoku: dr hab. Wojciech Śleszyński, […]


Uniwersytet w Białymstoku kontynuuje współpracę z Państwowym Uniwersytetem Smoleńskim

6 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie w Białymstoku odbyło się spotkanie władz uczelni z przedstawicielami Państwowego Uniwersytetu Smoleńskiego. Wizytę złożył prof. Jewgienij Kodin, prorektor ds. naukowych Państwowego Uniwersytetu Smoleńskiego oraz doc. dr Olga Kobec, dziekan Wydziału Historii i Prawa Państwowego Uniwersytetu Smoleńskiego. W spotkaniu z nimi uczestniczył dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, prorektor ds. […]


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Łozowskiego

Białystok, dn. 30 listopada 2017 r. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, zawiadamia, iż 19 grudnia 2017 r. o godzinie 10.30 w sali 108a w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Łozowskiego Temat pracy: Rodzina w przestrzeni gospodarczej Starej i Nowej Warszawy w XV i początkach XVI wieku   Promotor: Prof. dr. hab. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku) Promotor pomocniczy: dr Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku) Recenzenci: […]


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Lewonowskiej

Białystok, dn. 27 listopada 2017 r. Przewodnicząca Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez Radę Naukową IHiNP, zawiadamia, iż 14 grudnia 2017 r. o godzinie 9.30 w sali 46 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Lewonowskiej Temat pracy: Ochrona zdrowia na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej […]


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Kozikowskiego

Białystok, dn. 27 listopada 2017 r. Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż 14 grudnia 2017 r. o godzinie 11.20 w sali 46 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Kozikowskiego Temat pracy: Władza a społeczeństwo. Formowanie systemu komunistycznego w województwie […]


Lista osób zakwalifikowanych do CZĘŚCI USTNEJ eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów – 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do CZĘŚCI USTNEJ eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów – 2017 r.   Drozdowski Jakub, Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku Makarski Igor, Zespół Szkół im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Malecka Urszula, Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku Olszewski Wojciech, Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku Ostrowski Rafał, Publiczne […]


Nagroda im. Bronisława Geremka dla dr. Krzysztofa Borody

Dr Krzysztof Boroda z Instytutu Historii i Nauk Politycznych Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB został laureatem tegorocznej Nagrody im. Bronisława Geremka w kategorii Nagroda Główna, za najlepszą książkę historyczną. Kapituła doceniła publikację „Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku” autorstwa białostockiego historyka. Serdecznie gratulujemy! Licząca 880 stron książka została wydana w 2016 roku przez Instytut Badań nad […]


Dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB z grantem NCN

4 granty o łącznej wartości ponad 3,5 mln zł otrzymali naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku w rozstrzygniętych właśnie konkursach Narodowego Centrum Nauki. Jeden z nich trafi na Wydział Historyczno-Socjologiczny. „Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945-1989)” – to tytuł projektu autorstwa dr […]


Zapraszamy na wykład prof. Igora Sribnyaka

Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego zaprasza na wykład prof. Igora Sribnyaka – „Ukraińska emigracja polityczno-wojskowa w Polsce (1924-1939)” 29 listopada 2017 r. w auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego o godz. 13.00.


Spotkanie z opiekunem I roku stosunków międzynarodowych (I stopnia)

Spotkanie z opiekunem I roku stosunków międzynarodowych (I stopnia) – dr Eweliną Waśko-Owsiejczuk odbędzie się 23 listopada o godz. 11.20 w sali 94 (aula). Obecność obowiązkowa.


Zapraszamy na spotkanie z panią Profesor Elżbietą Kaczyńską

Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego oraz Dyrekcja Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB mają zaszczyt zaprosić na otwarte spotkanie z Panią Profesor Elżbietą Kaczyńską zasłużoną postacią białostockiego środowiska naukowego, współtwórczynią uniwersyteckich studiów historycznych w Białymstoku Pani Profesor wygłosi wykład pt. Przemoc rewolucyjna i przemoc państwowa w Rosji carskiej Spotkanie odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 roku […]


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Anny Włodarczyk

Białystok, dn. 6 listopada 2017 r. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 23 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w sali 46 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny […]


Obchody 11 listopada przed 1939 r. – wspomnienia

Dyrekcja Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Białymstoku   w związku ze Świętem Niepodległości   zapraszają na spotkanie z weteranami walk o niepodległość prof. Witoldem Czarneckim i mjr Kazimierzem Czaplo którzy będą wspominali uroczystości 11 listopada sprzed 1939 r.   Spotkanie rozpocznie się 10 listopada (piątek) o godz. 12.00 […]


Lista osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów – 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów – 2017 r. – TUTAJ


Spotkanie robocze Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu roboczym Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku. We wtorek – 14 listopada 2017 r. o godzinie 9.00 w sali 108 (I piętro) w gmachu Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku zostaną wygłoszone 3 referaty: dr Jacek Szpak (Uniwersytet Śląski Katowice), Polska prowincja […]


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Marii Elżbiety Bauchrowicz-Tockiej

Białystok, dn. 06 listopada 2017 r. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 16 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w sali 46 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii […]


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Trzeciakowskiej

Białystok, dn. 30 października 2017 r. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 9 listopada 2017 r. o godzinie 11.00 w sali 46 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii […]
Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie