Kategoria: Aktualności

Wydziałowy wykład naukowy: czwartek 28.05, godz. 11.00

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych wraz z Muzeum Wojska w Białymstoku serdecznie zaprasza na wykład mgr. Łukasza Radulskiego pt. Monte Cassino 1944: Z perspektywy topografii pola boju. Wykład już w najbliższy czwartek, 28 maja, o godzinie 11.00 Link do spotkania na platformie Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88276939359 Serdecznie zapraszamy


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Vadzima Pauliuchuka – 4.06.2020 r.

Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych zawiadamia, iż dnia 4 czerwca 2020 r. o godzinie 16.00 za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate, odbędzie się: publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr.  Vadzima Pauliuchuka nt.: EMIGRACJA Z WOJEWÓDZTWA POLESKIEGO W LATACH 1921 – 1939 Promotor: prof. dr hab. Halina Parafianowicz Recenzenci: prof. dr hab. Anna Reczyńska (Uniwersytet Jagielloński) dr hab. Włodzimierz Jan Batóg, […]


Seminarium doktorskie z historii nowożytnej

Najbliższe spotkanie seminarium doktorskiego prowadzonego przez prof. Ewę Dubas-Urwanowicz, prof. Jerzego Urwanowicza i prof. Karol Łopateckiego odbędzie się 25.05.2020 r. o godzinie 16.30 na platformie Zoom. Referat wygłosi mgr Łukasz Godlewski. Temat wystąpienia to: Stanowienie konstytucji przez sejm walny w latach 1550–1565. Kompetencje a równość stanów sejmujących. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o skontaktowanie się […]


Kształcenie zdalne do końca semestru

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zajęcia na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych będą prowadzone w formie zdalnej do końca semestru. Sesja egzaminacyjna rozpocznie się  15 czerwca br. Szczegółowe informacje są przekazywane studentom za pośrednictwem systemu USOS.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Sianko – ONLINE

Białystok, dn. 11.05.2020 r. Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych zawiadamia, iż dnia 21 maja 2020 r. o godzinie 11.30 za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate, odbędzie się:  publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr.  Przemysława Sianko Granica mazowiecko-litewska do 1569 roku.   Kształtowanie się, rola społeczna Promotor: prof. dr hab. Jan Tęgowski Recenzenci: dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk  (Uniwersytet […]


Komunikat o kolejnym przedłużeniu terminu ograniczeń w pracy uczelni

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Robert W. Ciborowski podjął decyzję o: przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kontynuowania zajęć w formie kształcenia zdanego dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych do 24 maja 2020 r., przedłużeniu terminu ograniczenia pracy na terenie uczelni do 24 maja 2020 roku. Dodatkowe, szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji […]


PRZEDŁUŻENIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO DO 24 MAJA 2020 r.

PRZEDŁUŻENIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO DO 24 MAJA 2020 r. Szanowni Państwo, Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Robert W. Ciborowski podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kontynuowaniu zajęć w formie kształcenia zdanego dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych do 24 maja 2020 r. Uczestnictwo w takiej formie pracy obowiązuje wszystkich […]


PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ do 26 kwietnia br.

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW – PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W związku z zawieszeniem tradycyjnej formy odbywania się zajęć dydaktycznych na Wydziale do 26 kwietnia 2020 r.  w sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy. – sprawy studenckie: Stosunki Międzynarodowe: p.zawistowska@uwb.edu.pl Historia, Studia wschodnie: a.ciborowska@uwb.edu.pl – sprawy naukowe: i.malyszko@uwb.edu.pl – sprawy organizacyjne: dean@uwb.edu.pl ZAJĘCIA W DALSZYM CIĄGU BĘDĄ REALIZOWANE […]


Wielkanoc 2020

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych pełnych nadziei, którą daje budząca się do życia wiosna oraz dużo sił i optymizmu na dalsze dni studentom, pracownikom i przyjaciołom Wydziału życzy Joanna Sadowska Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku


KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW – PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Wydziale do końca semestru letniego a. akad. 2019/20 w  sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy. – sprawy studenckie: Stosunki Międzynarodowe:      p.zawistowska@uwb.edu.pl Historia, Studia wschodnie:       a.ciborowska@uwb.edu.pl – sprawy naukowe: i.malyszko@uwb.edu.pl – sprawy organizacyjne: dean@uwb.edu.pl   Studenci, którzy nie otrzymują wiadomości z USOS proszeni są o weryfikację adresu e-mail i […]


KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW!!!

Informujemy Państwa, że w okresie zawieszenia zajęć na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych w związku z epidemią koronawirusa, kształcenie prowadzone będzie w formie zdalnej. Odpowiednie instrukcje i materiały będą przekazywane sukcesywnie poprzez system USOS-mail. Prosimy o systematyczne sprawdzanie poczty.


LEGITYMACJE ważne do 31 maja 2020 r.

Szanowni Państwo, Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów, elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym  semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001.pdf — Z poważaniem Paulina Zawistowska Dziekanat Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 15-420 Białystok te. 85 745 74 97


KOMUNIKAT DZIEKAN WYDZIAŁU HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY WYDZIAŁU W OKRESIE MIEDZY 12-25 MARCA BR.

KOMUNIKAT Szanowni Państwo, po zapoznaniu się  z wytycznymi  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz J.M. Rektora UwB, zajęcia dydaktycznie na Naszym Wydziale zostają zawieszone w okresie od 12 do 25 marca br. Jednocześnie informujemy, iż w myśl komunikatu Ministerstwa „ograniczenie działalności dydaktycznej w uczelniach i innych podmiotach nie jest równoznaczne z ich zamknięciem. Rektorzy i […]


Rekomendacja MNiSW/Informacja GIS-zagrozenie_wirus COVID-19

Uprzejmie informujemy, że na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-po-posiedzeniu-zespolu-do-spraw-koordynacji-dzialan-w-systemie-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zagrozeniem-wystapienia-covid-19 ukazała się rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19. Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o regularne śledzenie strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w zakładce Wiadomości umieszczane są aktualne […]


Zdaj IELTS w Białymstoku

Myślisz o pracy, studiach lub życiu za granicą? Test IELTS potwierdza znajomość języka angielskiego niezbędną do studiowania na uczelniach wyższych na całym świecie, życia i pracy w krajach anglojęzycznych. IELTS to najpopularniejszy na świecie test sprawdzający znajomość języka angielskiego. Teraz masz możliwość zdania egzaminu IELTS w SPNJO, Uniwersytet w Białymstoku. Najbliższa sesja w Białymstoku:  20.06.2020 […]


KOLEJNY SEZON REKRUTACJI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Szanowni Państwo! Rusza kolejna edycja rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021. Możecie Państwo wyjechać zarówno w celu odbycia studiów (semestr lub cały rok), jak i praktyk zawodowych. Więcej informacji o kierunkach, stawkach i sprawach organizacyjnych uzyskacie Państwo na SPOTKANIU INFORMACYJNYM, które odbędzie się we czwartek 18 marca o godzinie 14:40 […]


Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023: mamy swoich przedstawicieli!

W dniu 3 marca br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo wybranego Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Członkowie Komitetu odebrali powołania z rąk prof. Ryszarda Nycza, Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych.  Wśród 30. przedstawicieli środowiska akademickiego znaleźli się Pracownicy naszego Wydziału: […]


UWAGA! Anonimowa ocena nauczycieli akademickich na Państwa kontach USOS

Szanowni Studenci, Na Państwa osobistych kontach USOS pojawiły się ankiety, za pomocą których mogą Państwo w sposób anonimowy wszechstronnie ocenić wszystkich nauczycieli akademickich naszego Wydziału. Gorąco zachęcamy Państwa do skorzystania z tej możliwości do dnia 9 marca 2020 r.


Festiwal Dyplomatyczny im. Stefana Mellera

Zapraszamy wszystkich Państwa na Festiwal Dyplomatyczny im. Stefana Mellera współorganizowany przez Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych. Program Festiwalu w linku poniżej: wejdź


Uroczystości pogrzebowe Śp. Prof. Michała Gnatowskiego

Uprzejmie zawiadamiamy, iż uroczystości pogrzebowe Śp. Profesora Michała Gnatowskiego odbędą się dnia 24 stycznia 2020 r.: – od 8.00 – wystawienie trumny ze zwłokami w Domu Pogrzebowym Sokół ul. kpt. Raginisa 8 (Cmentarz Farny) – 10.45 – wyprowadzenie – 11.00 – Msza św. w kościele na Cmentarzu Farnym
Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie