Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Kategoria: Aktualności

Uniwersytet w Białymstoku kontynuuje współpracę z Państwowym Uniwersytetem Smoleńskim

6 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie w Białymstoku odbyło się spotkanie władz uczelni z przedstawicielami Państwowego Uniwersytetu Smoleńskiego. Wizytę złożył prof. Jewgienij Kodin, prorektor ds. naukowych Państwowego Uniwersytetu Smoleńskiego oraz doc. dr Olga Kobec, dziekan Wydziału Historii i Prawa Państwowego Uniwersytetu Smoleńskiego. W spotkaniu z nimi uczestniczył dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, prorektor ds. […]


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Łozowskiego

Białystok, dn. 30 listopada 2017 r. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, zawiadamia, iż 19 grudnia 2017 r. o godzinie 10.30 w sali 108a w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Łozowskiego Temat pracy: Rodzina w przestrzeni gospodarczej Starej i Nowej Warszawy w XV i początkach XVI wieku   Promotor: Prof. dr. hab. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku) Promotor pomocniczy: dr Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku) Recenzenci: […]


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Lewonowskiej

Białystok, dn. 27 listopada 2017 r. Przewodnicząca Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez Radę Naukową IHiNP, zawiadamia, iż 14 grudnia 2017 r. o godzinie 9.30 w sali 46 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Lewonowskiej Temat pracy: Ochrona zdrowia na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej […]


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Kozikowskiego

Białystok, dn. 27 listopada 2017 r. Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż 14 grudnia 2017 r. o godzinie 11.20 w sali 46 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Kozikowskiego Temat pracy: Władza a społeczeństwo. Formowanie systemu komunistycznego w województwie […]


Lista osób zakwalifikowanych do CZĘŚCI USTNEJ eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów – 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do CZĘŚCI USTNEJ eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów – 2017 r.   Drozdowski Jakub, Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku Makarski Igor, Zespół Szkół im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Malecka Urszula, Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku Olszewski Wojciech, Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku Ostrowski Rafał, Publiczne […]


Nagroda im. Bronisława Geremka dla dr. Krzysztofa Borody

Dr Krzysztof Boroda z Instytutu Historii i Nauk Politycznych Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB został laureatem tegorocznej Nagrody im. Bronisława Geremka w kategorii Nagroda Główna, za najlepszą książkę historyczną. Kapituła doceniła publikację „Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku” autorstwa białostockiego historyka. Serdecznie gratulujemy! Licząca 880 stron książka została wydana w 2016 roku przez Instytut Badań nad […]


Dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB z grantem NCN

4 granty o łącznej wartości ponad 3,5 mln zł otrzymali naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku w rozstrzygniętych właśnie konkursach Narodowego Centrum Nauki. Jeden z nich trafi na Wydział Historyczno-Socjologiczny. „Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945-1989)” – to tytuł projektu autorstwa dr […]


Zapraszamy na wykład prof. Igora Sribnyaka

Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego zaprasza na wykład prof. Igora Sribnyaka – „Ukraińska emigracja polityczno-wojskowa w Polsce (1924-1939)” 29 listopada 2017 r. w auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego o godz. 13.00.


Spotkanie z opiekunem I roku stosunków międzynarodowych (I stopnia)

Spotkanie z opiekunem I roku stosunków międzynarodowych (I stopnia) – dr Eweliną Waśko-Owsiejczuk odbędzie się 23 listopada o godz. 11.20 w sali 94 (aula). Obecność obowiązkowa.


Zapraszamy na spotkanie z panią Profesor Elżbietą Kaczyńską

Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego oraz Dyrekcja Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB mają zaszczyt zaprosić na otwarte spotkanie z Panią Profesor Elżbietą Kaczyńską zasłużoną postacią białostockiego środowiska naukowego, współtwórczynią uniwersyteckich studiów historycznych w Białymstoku Pani Profesor wygłosi wykład pt. Przemoc rewolucyjna i przemoc państwowa w Rosji carskiej Spotkanie odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 roku […]


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Anny Włodarczyk

Białystok, dn. 6 listopada 2017 r. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 23 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w sali 46 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny […]


Obchody 11 listopada przed 1939 r. – wspomnienia

Dyrekcja Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Białymstoku   w związku ze Świętem Niepodległości   zapraszają na spotkanie z weteranami walk o niepodległość prof. Witoldem Czarneckim i mjr Kazimierzem Czaplo którzy będą wspominali uroczystości 11 listopada sprzed 1939 r.   Spotkanie rozpocznie się 10 listopada (piątek) o godz. 12.00 […]


Lista osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów – 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów – 2017 r. – TUTAJ


Spotkanie robocze Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu roboczym Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku. We wtorek – 14 listopada 2017 r. o godzinie 9.00 w sali 108 (I piętro) w gmachu Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku zostaną wygłoszone 3 referaty: dr Jacek Szpak (Uniwersytet Śląski Katowice), Polska prowincja […]


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Marii Elżbiety Bauchrowicz-Tockiej

Białystok, dn. 06 listopada 2017 r. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 16 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w sali 46 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii […]


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Trzeciakowskiej

Białystok, dn. 30 października 2017 r. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 9 listopada 2017 r. o godzinie 11.00 w sali 46 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii […]


Seminarium licencjackie i magisterskie – dr hab. Grzegorz Zackiewicz

Szanowni Państwo Studenci Stosunków Międzynarodowych i Studiów Wschodnich  Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych na moje seminarium licencjackie i magisterskie w roku akad. 2017/18. Problematyka przygotowywanych prac będzie dotyczyć szeroko pojętego życia politycznego i relacji międzypaństwowych w Europie Zachodniej, na obszarze dawnego ZSRR oraz na kontynencie amerykańskim. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt mailowy zackiewicz_uwb@o2.pl lub zapraszam w […]


Wektor wschodni bezpieczeństwa Polski – panel dyskusyjny

Akademia Dyplomacji oraz Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB zapraszają na panel ekspercki   Wektor wschodni bezpieczeństwa Polski   Spotkanie odbędzie się 23 października 2017 roku o godz. 13.30 w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 w Białymstoku. W dyskusji udział wezmą: generał Mieczysław Cieniuch – […]


Rekrutacja uzupełniająca na studia na semestr letni w ramach programu Erasmus +

Zainteresowane osoby proszę o złożenie formularzy zgłoszeniowych (dostępnych na stronie UwB w zakładce Student/ Program wymiany Erasmus +) http://www.uwb.edu.pl/erasmus-1454 do 30. 10. 2017 w sekretariacie Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB.


Szanowni Państwo! Studenci STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Zapraszam na seminarium licencjackie i magisterskie. Proponuję pisanie prac z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych, problemów sportu w kontekście stosunków międzynarodowych, w tym m.in. bezpieczeństwa w sporcie, oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 13, w pokoju nr 130. Dr hab. Artur Pasko, prof. UwB
Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie