Kategoria: Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Radulskiego

Białystok, dn. 24.06.2020 r.   Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych zawiadamia, iż dnia 6 lipca 2020 r. o godzinie 16.00 za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate, odbędzie się:   publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Radulskiego    Podlaska Brygada Kawalerii. Struktura, życie garnizonowe, udział w działaniach wojennych 1939 r. Promotor: dr hab. Adam Czesław Dobroński […]


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Arkadiusza P. Urbańca

Białystok, dn. 22.06.2020 r. Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych zawiadamia, iż dnia 2 lipca 2020 r. o godzinie 16.00 za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate, odbędzie się:  publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr.  Arkadiusza P.  Urbańca    Administracja cywilna i wojskowa bizantyńskiej prefektury praetorio Afryki w latach 533-698   Promotor: dr hab. Rafał Kosiński Recenzenci: dr hab. Marcin […]


Wybory przedstawicieli Wydziału do Senatu UwB

Szanowni Państwo, Działając na podstawie stosownych uchwał Uczelnianej Komisji Wyborczej zgodnie z harmonogramem zwołuję zebranie wyborcze pracowników Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych w grupie profesorów i profesorów UWB w celu wyboru przedstawicieli do Senatu UwB na kadencję 2020-2024. Zebranie zostanie przeprowadzone 29 czerwca o godz. 10.00 z zastosowania technologii informatycznych (platforma Blackoard Collaborate oraz system […]


Składanie wniosków w ramach konkursu MINIATURA 4

Szanowni Państwo, już od 1 czerwca zachęcam do składania elektronicznie wniosków w ramach konkursu MINIATURA 4, czyli działań naukowych w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub […]


Rekrutacja na studia: gdzie szukać informacji?

Szanowni Państwo, najważniejsze informacje szczegółowe dotyczące Rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie IRK UWB –> klik : Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia


Seminarium doktorskie z historii nowożytnej 9.06.2020

Najbliższe spotkanie seminarium doktorskiego prowadzonego przez prof. Ewę Dubas-Urwanowicz, prof. Jerzego Urwanowicza i prof. Karol Łopateckiego odbędzie się 9.06.2020 r. o godzinie 16.30 na platformie Hangout. Referat wygłosi mgr Janusz Roszko. Temat wystąpienia to: Sprzedaż alkoholi w karczmach i szynkach białostockich Osoby zainteresowane udziałem proszone są o skontaktowanie się z prof. Karolem Łopateckim (mail: k.lopatecki@uwb.edu.pl) […]


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Michalczuk – 18 czerwca br. godz. 17.00

Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych zawiadamia, iż dnia 18 czerwca 2020 r. o godzinie 17.00 za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate, odbędzie się:  publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Michalczuk  Rzeczypospolita XVII wieku w relacjach Francuzów: państwo – społeczeństwo – kultura   Promotor: dr hab. Mariusz Drozdowski Recenzenci: dr hab. Maciej A. Forycki, prof. UAM […]


Zgłaszanie kandydatów na dziekana wydziału

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że : do 15.06.2020 r. ustalam termin zgłaszania kandydatów na dziekana wydziału/dyrektora instytutu na kadencję 2020-2024, pismo zawierające zgłoszenie wraz z załączoną pisemną zgodą proponowanego kandydata należy dostarczyć w terminie do 15.06.2020 r. do Biura Rektora za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej; pismo powinno być podpisane przez zgłaszającego z podaniem imienia i nazwiska […]


Terminarz sesji zaliczeniowej w semestrze letnim r.a. 2019/20

Szanowni Studenci, aby sprawdzić terminy zaliczeń w sesji w semestrze letnim r.a. 2019/20 na kierunku Historia kliknij tu, aby sprawdzić terminy zaliczeń  w  sesji w semestrze letnim r.a. 2019/20 na kierunku Stosunki międzynarodowe i Studia wschodnie kliknij tu. Powodzenia


Terminarz sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim r.a. 2019/20

Szanowni Studenci, aby sprawdzić terminy egzaminów w sesji w semestrze letnim r.a. 2019/20 na kierunku Historia kliknij tu, aby sprawdzić terminy egzaminów  w  sesji w semestrze letnim r.a. 2019/20 na kierunku Stosunki międzynarodowe i Studia wschodnie kliknij tu. Powodzenia


Seminarium doktorskie z historii nowożytnej 2.06.2020

Najbliższe spotkanie seminarium doktorskiego prowadzonego przez prof. Ewę Dubas-Urwanowicz, prof. Jerzego Urwanowicza i prof. Karol Łopateckiego odbędzie się 2.06.2020 r. o godzinie 16.30 na platformie Zoom. Referat wygłosi mgr Beata Sawicka. Temat wystąpienia to: Uczone biesiady humanistów w infułach w I poł. XVI w. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o skontaktowanie się z prof. Karolem […]


Wydziałowy wykład naukowy: czwartek 28.05, godz. 11.00

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych wraz z Muzeum Wojska w Białymstoku serdecznie zaprasza na wykład mgr. Łukasza Radulskiego pt. Monte Cassino 1944: Z perspektywy topografii pola boju. Wykład już w najbliższy czwartek, 28 maja, o godzinie 11.00 Link do spotkania na platformie Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88276939359 Serdecznie zapraszamy


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Vadzima Pauliuchuka – 4.06.2020 r.

Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych zawiadamia, iż dnia 4 czerwca 2020 r. o godzinie 16.00 za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate, odbędzie się: publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr.  Vadzima Pauliuchuka nt.: EMIGRACJA Z WOJEWÓDZTWA POLESKIEGO W LATACH 1921 – 1939 Promotor: prof. dr hab. Halina Parafianowicz Recenzenci: prof. dr hab. Anna Reczyńska (Uniwersytet Jagielloński) dr hab. Włodzimierz Jan Batóg, […]


Seminarium doktorskie z historii nowożytnej

Najbliższe spotkanie seminarium doktorskiego prowadzonego przez prof. Ewę Dubas-Urwanowicz, prof. Jerzego Urwanowicza i prof. Karol Łopateckiego odbędzie się 25.05.2020 r. o godzinie 16.30 na platformie Zoom. Referat wygłosi mgr Łukasz Godlewski. Temat wystąpienia to: Stanowienie konstytucji przez sejm walny w latach 1550–1565. Kompetencje a równość stanów sejmujących. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o skontaktowanie się […]


Kształcenie zdalne do końca semestru

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zajęcia na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych będą prowadzone w formie zdalnej do końca semestru. Sesja egzaminacyjna rozpocznie się  15 czerwca br. Szczegółowe informacje są przekazywane studentom za pośrednictwem systemu USOS.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Sianko – ONLINE

Białystok, dn. 11.05.2020 r. Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych zawiadamia, iż dnia 21 maja 2020 r. o godzinie 11.30 za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate, odbędzie się:  publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr.  Przemysława Sianko Granica mazowiecko-litewska do 1569 roku.   Kształtowanie się, rola społeczna Promotor: prof. dr hab. Jan Tęgowski Recenzenci: dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk  (Uniwersytet […]


Komunikat o kolejnym przedłużeniu terminu ograniczeń w pracy uczelni

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Robert W. Ciborowski podjął decyzję o: przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kontynuowania zajęć w formie kształcenia zdanego dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych do 24 maja 2020 r., przedłużeniu terminu ograniczenia pracy na terenie uczelni do 24 maja 2020 roku. Dodatkowe, szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji […]


PRZEDŁUŻENIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO DO 24 MAJA 2020 r.

PRZEDŁUŻENIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO DO 24 MAJA 2020 r. Szanowni Państwo, Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Robert W. Ciborowski podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kontynuowaniu zajęć w formie kształcenia zdanego dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych do 24 maja 2020 r. Uczestnictwo w takiej formie pracy obowiązuje wszystkich […]


PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ do 26 kwietnia br.

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW – PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W związku z zawieszeniem tradycyjnej formy odbywania się zajęć dydaktycznych na Wydziale do 26 kwietnia 2020 r.  w sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy. – sprawy studenckie: Stosunki Międzynarodowe: p.zawistowska@uwb.edu.pl Historia, Studia wschodnie: a.ciborowska@uwb.edu.pl – sprawy naukowe: i.malyszko@uwb.edu.pl – sprawy organizacyjne: dean@uwb.edu.pl ZAJĘCIA W DALSZYM CIĄGU BĘDĄ REALIZOWANE […]


Wielkanoc 2020

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych pełnych nadziei, którą daje budząca się do życia wiosna oraz dużo sił i optymizmu na dalsze dni studentom, pracownikom i przyjaciołom Wydziału życzy Joanna Sadowska Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie