Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Kategoria: Aktualności

Logo

Zapraszamy do udziału w konferencji „Polskie drogi do niepodległości – Podlasie 1918-2018”

Patronat:   Sekretarz Stanu, Poseł na Sejm RP            Wojewoda Podlaski            Jarosław Zieliński                                 Bohdan Paszkowski   Organizatorzy: Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytet w Białymstoku  Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach Akademia Wojsk Lądowych gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży […]


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Stankiewicza

Białystok, dn. 6 września 2018 r.   Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 18 września 2018 r. o godzinie 11.45 w sali 47 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się    publiczna obrona rozprawy doktorskiej […]


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Popławskiego

Białystok, dn. 6 września 2018 r.   Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 18 września 2018 r. o godzinie 10.00 w sali 47 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się   publiczna obrona rozprawy doktorskiej […]


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Bogusława Kosela

Białystok, dn. 6 września 2018 r.   Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 20 września 2018 r. o godzinie 9.00 w sali 47  w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się   publiczna obrona rozprawy doktorskiej […]


Zapraszamy na Międzynarodową konferencję naukową „100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rok 1918 z perspektywy polskiej, litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej”

  Program Międzynarodowa konferencja naukowa 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rok 1918 z perspektywy polskiej, litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej 13 IX 2018 (czwartek), Aula Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB, Plac NZS 1 16.00 – Otwarcie konferencji 16.10-17.30 Sesja I Dr hab. Jan Snopko, prof. UwB – Z nadzieją na lepsze Jutro. Polacy wobec Wielkiej Wojny Prof. Rimantas […]


Zapraszamy na XV Forum Amerykanistyczne

Zakład Historii Stanów Zjednoczonych serdecznie zaprasza na: XV Forum Amerykanistyczne, które odbędzie się w dniach 29 czerwca-1 lipca 2018 r. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania w części referatowej będzie: „POLISH-AMERICAN CONNECTIONS ACROSS TIME AND SPACE” Miejsce obrad – Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB, Plac NZS 1, sala 108 a (I piętro)   Więcej informacji: http://forum.amerykanistyczne.uwb.edu.pl/program.php Pobierz program  


Historia cywilizacji

Szanowni Studenci, egzamin z przedmiotu Historia cywilizacji z prof. J. Urwanowiczem, odbędzie się 21.06. o godz. 11.00 w sali 46.


Makroekonomia

Szanowni Studenci, egzamin z przedmiotu Makroekonomia z dr A. Jurczuk, odbędzie się 25.06. o godz. 10.00 w auli.


Ankieta absolwenta Wydziału Historyczno-Socjologicznego w roku akademickim 2017/2018

Szanowni Państwo, Na Uniwersytecie w Białymstoku funkcjonuje Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. W ramach jego realizacji co roku przeprowadzane są badania ankietowe wśród naszych absolwentów. Przyczyniają się one do podnoszenia standardów edukacji. W związku z tym zwracamy się z prośbą o rzetelne wypełnienie niniejszej ankiety. Odpowiedzi na pytania powinny być przemyślane i szczere. Badanie ma […]


Ankieta ewaluacyjna jakości kształcenia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB w roku akademickim 2017/2018

Na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku co roku realizowane jest badanie, którego celem jest monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia. Prosimy zatem o rzetelne, szczere i przemyślane odpowiedzi na pytania umieszczone poniżej. Uzyskane w ten sposób informacje służą podnoszeniu standardów nauczania na naszym Wydziale. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że ankieta ma charakter anonimowy. Z góry dziękujemy za […]Logo

ZJAZD ABSOLWENTÓW!!!

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy! W 2018 r. będziemy obchodzili jubileusz 50-lecia studiów historycznych w Białymstoku. Z tej okazji planujemy  zorganizować 16 czerwca 2018 r. zjazd absolwentów naszego Instytutu. Na ten dzień zapraszamy do Białegostoku wszystkich absolwentów oraz  byłych i obecnych pracowników naszego Instytutu. Miejscem głównej imprezy zjazdowej będzie restauracja „Camelot” znajdująca się przy ulicy […]


Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Granice i pogranicza

Pobierz Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Granice i pogranicza”- – zadanie finansowane w ramach umowy 550/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę Granice i pogranicza. Historia i współczesność Czwartek 14 czerwca 2018 r. Sekcja I, sala 121 15.00 – Uroczyste powitanie gości – dr hab. Jan Snopko 15.30 – 17.25: Bożena […]


Zapraszamy na spotkanie z Panem Jackiem Perlinem

Dyrekcja Instytutu Historii i Nauk Politycznych serdecznie zaprasza na spotkanie z Panem Jackiem Perlinem, Ambasadorem tytularnym, pracownikiem Akademii Dyplomacji przy MSZ, na temat zasad naboru na aplikację konsularno-dyplomatyczną na rok 2019. Spotkanie odbędzie się 11 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali nr 48. Zainteresowanych karierą dyplomatyczną zapraszamy na spotkanie.


XI otwarty konkurs prac studenckich i doktoranckich „AKTUALNA NAUKA”

Instytut Polski w Sankt Petersburgu Instytut Historii RAN w Sankt Petersburgu i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w 2018 roku  ogłaszają XI otwarty konkurs prac studenckich i doktoranckich  „AKTUALNA NAUKA” „Związek Sowiecki (Rosja), Polska i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej w polityce międzynarodowej XX wieku” pamięci Olega Nikołajewicza Kena


NOC MUZEÓW W „DOMU PARTII”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na kolejną, piątą, edycję „Nocy muzeów” w budynku dawnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR, która odbędzie się 19 maja w siedzibie Wydziału Hist-Soc. Początek, zorganizowanego przez Studentów naszego Wydziału, zwiedzania nastąpi 0 20.00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wstęp bezpłatny.


Podyplomowe Studia Wiedzy o Społeczeństwie w IHiNP!

Z przyjemnością informujemy, że w październiku 2018 r. w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku zamierzamy rozpocząć kształcenie w ramach Studiów Podyplomowych  Wiedzy o Społeczeństwie. Umożliwią one nauczycielom uzyskanie uprawnień do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie we wszystkich typach szkół, w których przedmiot ten jest realizowany. Skierowane są do osób, które mają tytuł […]


Zapraszamy na III międzynarodową konferencję naukową z cyklu Polityka i politycy w prasie XX i XXI w.

Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku Instytut Studiów Kobiecych ZAPRASZAJĄ na III międzynarodową konferencję naukową pod naukowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UwB Prof. dr hab. Roberta Ciborowskiego z cyklu Polityka i politycy w prasie XX i XXI w. Polityka w prasie kobiecej Białystok 25-27 maja 2018 r.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Siarheia Abłamiejki Temat pracy: Палітыка савецкіх уладаў у адносінах да Старога гораду ў Менску ў 1920 – 1956 гадах (Polityka władz radzieckich wobec Starówki Mińska w latach 1920 – 1956)

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 17 maja 2018 r. o godzinie 9.00 w sali 47 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Siarheia Abłamiejki   Temat pracy: Палітыка савецкіх уладаў у […]


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Stanisława Romanowskiego nt.: Cerkiew prawosławna na terenie dekanatu Biała Podlaska w latach 1918-1939

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 17 maja 2018 r. o godzinie 10.45 w sali 47 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Stanisława Romanowskiego   Temat pracy: Cerkiew prawosławna na terenie dekanatu […]
Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie