Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Kategoria: Galeria


Konferencja BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA W XXI wieku — wyzwania i zagrożenia

Konferencja BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA W XXI wieku — wyzwania i zagrożenia (21-22 kwietnia 2016 r.)
Galeria pracowników

Galeria pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku
Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie