Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Kategoria: Pracownicy

dr Dorota Miłoszewska

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 2007 rok, Uniwersytet Zielonogórski doktor – 2013 rok, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zainteresowania badawcze: stosunki międzynarodowe i szeroko pojęte bezpieczeństwo światowe, w tym relacje transatlantyckie; polityka zagraniczna USA oraz literatura o szerokiej tematyce amerykańskiej; potęga oraz jej percepcja w środowisku międzynarodowym [w tym jej „twarde” i „miękkie” […]


dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1996 rok, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku doktor – 2002 rok, Uniwersytet w Białymstoku doktor habilitowany – 2014 rok, Uniwersytet w Białymstoku Zainteresowania badawcze: Stosunki polsko-rosyjskie i polsko-radzieckie XIX-XX w. Historia myśli politycznej XIX-XX w. Przemoc polityczna w XIX i XX w. Współczesne ustroje polityczne. Związki zawodowe w XX […]


dr Anna Włodarczyk

2009 r. – magister historii, Instytut Historii UwB 2017 r. – dr nauk humanistycznych w zakresie historii, Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB   Zainteresowania badawcze Koncepcje polskiej polityki wschodniej po 1989 r. Stosunki polsko-białoruskie w XX i XXI w.   Artykuły Anna Włodarczyk, Polskie środowiska polityczne wobec konfliktu w stosunkach polsko-białoruskich w 2005 r., […]


dr Tomasz Wesołowski

Zainteresowania badawcze: Historia Polski i powszechna XX w. ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wojskowości (m.in. rozwój budownictwa obronnego i sztuki oblężniczej, problematyka funkcjonowania armii w państwie dyktatury) oraz procesów kształtowania się europejskich systemów autorytarnych. Dane kontaktowe: Nr telefonu: brak e-mail: twesolowski@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB Najważniejsze publikacje: Lista wszystkich publikacji – wejdź […]


dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk

Data uzyskania stopnia naukowego: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność stosunki międzynarodowe – 2012 rok, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski magister historii – 2009 rok, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku magister politologii – 2007 rok, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski Adiunkt w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu […]


dr Wojciech Walczak

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 2004 rok, wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku doktor – 2011 rok, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii i Nauk Politycznych Zainteresowania badawcze: Historia Kościoła wschodniego od późnego antyku do epoki nowożytnej, Historia Egiptu w okresie III-IV wieku. Dane kontaktowe: nr telefonu: 695-752-786 Adres e-mail: wwalczak@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i […]


dr hab. Oksana Voytyuk

Data uzyskania stopnia naukowego Magister – 2003 r., Wydział Stosunków Międzynarodowych, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Lesi Ukrainki (obecnie: Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Lesi Ukrainki), Łuck, Ukraina. Doktor – 2010 r., Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. mail:oksana.voytyuk@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB


dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1973 rok, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego doktor – 1983 rok, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego doktor habilitowany – 1997 rok, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego profesor nadzwyczajny – 1998 rok, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku Zainteresowania badawcze: Dzieje polityczne, ideologia i ustrój Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. Historia wojskowa w epoce wczesnonowożytnej. Biografistyka; […]


dr Iwona Turowska

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1999 rok, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny doktor – 2005 rok, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny Zainteresowania badawcze: Uwarunkowania konkurencyjności zewnętrznej polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem roli kapitału ludzkiego i przemian strukturalnych. Dane kontaktowe: Nr telefonu: 085 745 75 06 Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB ZAJĘCIA […]


prof. dr hab. Jan Tęgowski

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1975, UMK doktor – 1986, UMK doktor habilitowany – 2000, UMK profesor tytularny – 2012 Zainteresowania badawcze: Genealogia, historia średniowiecza Polski i powszechna; Wielkie Księstwo Litewskie Dane kontaktowe: Nr telefonu: brak e-mail: jan.tegowski@poczta.onet.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB Najważniejsze publikacje: Lista wszystkich publikacji – wejdź Pierwsze […]


dr hab. Krystyna Szelągowska, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego: hablitacja – Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB, 2012 r. Dane kontaktowe: Nr telefonu: brak e-mail: k.szelagowska@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB   Prowadzone przedmioty Główne problemy dziejów nowożytnej Norwegii Historia historiografii -Wprowadzenie pobierz -Tukidydes pobierz -Liwiusz pobierz -Thietmar pobierz -Długosz pobierz -Valla pobierz -Bossuet pobierz -Wolter pobierz -Monteskiusz pobierz -Gibbon pobierz -Gatterer pobierz -Humboldt pobierz -Ranke pobierz -Lelewel pobierz -Buckle pobierz -Bobrzyński pobierz -Langlois i Seignobos pobierz […]


dr hab. Robert Suski, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1997 rok (Uniwersytet Warszawski) doktor – 2006 rok (Uniwersytet Warszawski) Zainteresowania badawcze: Historia późnego cesarstwa rzymskiego, kryzys wieku III, tetrarchia, historia polityczna, mentalności, kultury, historiografia. Dane kontaktowe: Nr telefonu: (85)7457490 Adres e-mail: r.suski@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB Najważniejsze publikacje: Lista wszystkich publikacji – wejdź Konsolidacja […]


dr hab. Jan Snopko, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1983 rok, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku doktor – 1994 rok, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego habilitacja – 2010 rok, Wydział Humanistyczny UMCS Zainteresowania badawcze: Historia społeczno-polityczna, wojskowa, kultury fizycznej XIX-XX w. Zastosowanie technik komputerowych w badaniach i nauczaniu historii. Dane kontaktowe: Nr telefonu: 085 745 74 48 e-mail: snopko@uwb.edu.pl […]


prof. dr hab. Wojciech Śleszyński

Prorektor ds kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku email: w.sleszynski@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB Wykształcenie: 1996 – magister, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, Instytut Historii, historia. 2001 – doktor, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii, historia. 2008 – doktor habilitowany, Polska Akademia Nauk, Instytut Studiów Politycznych, politologia. 2019 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta RP. Doświadczenie zawodowe: Od 1997 r. – nauczyciel akademicki Od 2008 r. – kierownik Zakładu Stosunków Politycznych UwB Od 2017 r. – dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru […]


dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1992 rok, Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny doktor – 1999 rok, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii hablitacja – Instytut Studiów Politycznych PAN, politologia, 2011 r. Zainteresowania badawcze: Obecnie głównym przedmiotem badań jest historia społeczno-polityczna PRL, a w szczególności dzieje i znaczenie polityczne ruchu młodzieżowego. Wcześniejsze badania dotyczyły oświaty w Drugiej […]


mgr Mirosław Grzegorz Przeździecki

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1995 rok, Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku Dane kontaktowe: e-mail: m.przezdziecki@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB


dr hab. Urszula Pawluczuk

Lista wszystkich publikacji – wejdź Dane kontaktowe: Nr telefonu: Adres e-mail: urpaw@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB


dr Radosław Poniat

Data uzyskania stopnia naukowego: magister historii – 2003 rok, Instytut Historii Uniwersytet w Białymstoku magister socjologii – 2005, rok Instytut Socjologii Uniwersystet w Białymstoku doktor – 2012 rok, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii i Nauk Politycznych Zainteresowania badawcze: Historia społeczno-gospodarcza XVIII-XIX wieku. Demografia historyczna. Socjologia struktur społecznych. Metody kwantytatywne. Dane kontaktowe: Nr telefonu: brak e-mail: […]


dr hab. Artur Pasko, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego: hablitacja – Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB, 2013 r. Zainteresowania badawcze: Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce po II wojnie światowej. Dane kontaktowe: Nr telefonu: brak e-mail: a.pasko@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB Najważniejsze publikacje: Lista wszystkich publikacji – wejdź Wybrane książki: A. Pasko, Sport wyczynowy w polityce państwa 1944-1989, Kraków 2012. […]


prof. dr hab. Halina Parafianowicz

Dane kontaktowe Nr telefonu: brak e-mail: halka@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB Działalność naukowa i zainteresowania badawcze: Specjalizuje się w dziejach powszechnych najnowszych, szczególnie w społecznej i politycznej historii Stanów Zjednoczonych i Europy Środkowo – Wschodniej w XX wieku. W obszarze jej zainteresowań badawczych są również stosunki międzynarodowe, amerykańskie First Ladies i […]
Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie