Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Kategoria: Pracownicy

dr Justyna Olędzka

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB


dr Małgorzata Ocytko

  Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1987 rok doktor – 2000 rok Zainteresowania badawcze: Mniejszości narodowe i etniczne, historia Europy Środkowo-Wschodniej, edukacja. Dane kontaktowe: Nr telefonu: 085 745 74 55 e-mail: m.ocytko@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB Najważniejsze publikacje: Lista wszystkich publikacji – wejdź Moroz M., „Krynica”. Ideologia i przywódcy białoruskiego […]


dr Łukasz Niewiński

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 2002 rok, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku magister – 2002, rok Wydział Prawa Uniwersystet w Białymstoku doktor – 2011 rok, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii i Nauk Politycznych Zainteresowania badawcze: Wojna secesyjna 1861-1865 – udział Polaków w armiach Unii i Konfederacji, obozy jenieckie. Wojna hiszpańsko-amerykańska 1898 – udział Polaków. […]


prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1980 r., Wydział Humanistyczny Filii UW w Białymstoku doktor – 1990 r., Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW doktor habilitowany – 2000, Wydział Historyczny UW tytuł profesora – 2008 r. Zainteresowania badawcze: – historia Białorusi XX wieku – problemy etniczne i narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej – polityka zagraniczna krajów […]


prof. dr hab. Antoni Mironowicz

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1982, Instytut Historii, Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku; doktor – 1990, Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; doktor habilitowany – 1997, Rada Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku – 1998, Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Białymstoku; Tytuł profesora nadany przez Radę […]


dr hab. Adam Miodowski, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego: magisterium – Instytut Historii FUWwB, 1994 doktorat  – Instytut Historii UwB, 2000 hablitacja – Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB, 2013 Zainteresowania badawcze: Główne zainteresowania badawcze ukierunkowane są na historię ruchów politycznych, społecznych oraz wojskowych w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności polskich wojskowych, wychodźstwa politycznego i środowisk kobiecych […]


dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB

Bibliografia – Podlaska Biblioteka Cyfrowa Zainteresowania badawcze: Historia Podlasia na tle dziejów Litwy i Polski. Niematerialne i materialne wartości środowiska kulturowego obszarów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego (historia wyznań, zabytków sztuki, dzieje dworów i rezydencji, umiejętności kształtowania przestrzeni, straty w zakresie kultury). Dane kontaktowe: Nr telefonu: brak e-mail: maroszek@vp.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych […]


dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB

  Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 2003 rok, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny magister – 2003 rok, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa doktor – 13 X 2011 r. , Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii i Nauk Politycznych doktor habilitowany – 1 IV 2016 r., Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa Zainteresowania badawcze: Historia prawa wojskowego […]


dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – magister – 1980, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie doktor – 1996, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu doktor habilitowany – 2008, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu profesor nadzwyczajny – 2008, Uniwersytet w Białymstoku Zainteresowania badawcze: Historia Białorusi i Wielkiego Księstwa Litewskiego, problemy narodowościowe i etniczne w Europie Wschodniej Dane kontaktowe: e-mail: […]


dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB

Zainteresowania badawcze: Stan świadomości narodowej i religijnej szlachty i możnych ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku i pierwszej połowie XVII (procesy polonizacyjne, recepcja wyznań reformowanych i katolicyzmu). Dane kontaktowe: Nr telefonu: brak e-mail: mliedke@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB   Historia archiwów – wymagania Źródłoznawstwo – wymagania, tematy zajęć i lektury […]


dr Iwona Kulesza-Woroniecka

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1993 rok, Uniwersytet w Białymstoku doktor – 2000 rok, Uniwersytet w Białymstoku Zainteresowania badawcze: Historia społeczna XVIII wieku. Demografia historyczna. Dane kontaktowe: Nr telefonu: brak e-mail: kuleszai@poczta.onet.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB Najważniejsze publikacje: Lista wszystkich publikacji – wejdź Pozycja slużby w strukturze i organizacji dworu […]


prof. dr hab. Cezary Kuklo

Życiorys naukowy: Urodzony w 1954 r. w Białymstoku. Magisterium na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w 1977 r. Doktorat na Wydziale Historycznym UW w 1987 r. (na podstawie rozprawy doktorskiej Rodzina i społeczeństwo południowych dzielnic Warszawy w XVIII wieku. Struktury demograficzne, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Wyczańskiego) Habilitacja na Wydziale Historycznym UW w […]


dr Katarzyna Korzeniewska-Wołek

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1996 rok, Central European University, Budapest doktor – 2007 rok, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa Zainteresowania badawcze: nacjonalizm, pamięć społeczna, historia Litwy w okresie sowieckim Dane kontaktowe: Nr telefonu: 085 745 74 43 e-mail: katarzyna.korzeniewska@gmail.com Najważniejsze publikacje: Lista wszystkich publikacji – wejdź Katarzyna Korzeniewska ir in.  (red.), Lithuanians and Poles […]


dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB

Zainteresowania badawcze: Monastycyzm konstantynopolitański V wieku. Dzieje cesarstwa rzymskiego w okresie późnoantycznym i wczesnobizantyjskim. Problematyka monofizytyzmu i nestorianizmu, źródłoznawstwo późnoantyczne. Dane kontaktowe: Nr telefonu: (85) 745-74-90 e-mail: r.kosinski@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB ZAJĘCIA programy zajęć, wykładów, materiały zajęciowe i lektury – wejdź Najważniejsze publikacje: Książki Wykazy osadników niemieckich, wydał, wstępem i […]


dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1992 rok, Katedra Archeologii Polski i Powszechnej Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, archeologia; doktor – 2000 rok, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, archeologia; hablitacja – Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2013 r., archeologia Zainteresowania badawcze: Archeologia zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego. Archeologia osadnictwa. Archeologia środowiska. Archeologia nieodległej przeszłości ze szczególny uwzględnieniem archeologii […]


dr Anna Jurczuk

Data uzyskania stopnia naukowego: 2007                            Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania 2001-2002                  Studia podyplomowe Menedżersko – Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 1994-1999                  Studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku Zainteresowania badawcze: Ład gospodarczy; Ekonomia instytucjonalna; Transformacja gospodarcza. Dane kontaktowe: Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok nr telefonu: 85 745 74 92 […]


dr Piotr Guzowski

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1999 rok doktor – 2007 rok Zainteresowania badawcze: Dzieje Polski, Normandii i Anglii w X-XII w. Historia społeczna i gospodarcza oraz stosunki wyznaniowe w Polsce i Europie doby Odrodzenia i Reformacji. Dane kontaktowe: Nr telefonu: 0693 527 014 e-mail: guzowski@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB ZAJĘCIA […]


dr Beata Goworko-Składanek

Lista wszystkich publikacji – wejdź Dane kontaktowe: Nr telefonu: e-mail: beata.goworko@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB  


dr hab. Daniel Grinberg, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – w 1973 Uniwersytet Warszawski doktor – w 1977 Uniwersytet Warszawski doktor habilitowany – w 1987 Uniwersytet Warszawski profesor nadzwyczajny – od 1991 r. Uniwersytet w Białymstoku Zainteresowania badawcze: Wiek XIX, socjologia historyczna, historia idei, historiozofia, emigracje polityczne, ruchy społeczne, emancypacja Żydów europejskich. Dane kontaktowe: Nr telefonu: 085 22 843 […]


dr Jan Godlewski

Zainteresowania badawcze: Historia społeczno-gospodarcza od końca XVIII do XX w., a szczególnie ekonomika przedsiębiorstw w okresie rozwoju kapitalizmu na ziemiach polskich, aktywność ekonomiczna ludności żydowskiej w Polsce, polski kapitał przemysłowy w kraju i zagranicą. Dane kontaktowe: Nr telefonu: 0857191188 e-mail: jangod5@gmail.com Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB Zajęcia Historia XIX wieku Nauki pomocnicze […]
Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie