Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Kategoria: Pracownicy

dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB

Lista wszystkich publikacji – wejdź Dane kontaktowe: Nr telefonu: e-mail: krzysztof.filipow@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB


dr Magdalena El Ghamari

  Notka biograficzna  Wykładowca w Uniwersytecie w Białymstoku (Instytut Historii i Nauk Politycznych, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego), fundator i prezes Fundacji El-Karama. Analityk w portalu Defence24 oraz członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, European Security Assosiation, Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ, Towarzystwa Polsko-Albańskiego i International Institute for Private-, Commercial-, and Competition Law w Tiranie. Studia doktoranckie ukończyła w Katedrze […]


dr hab. Mariusz Robert Drozdowski

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1996 rok, Wydział Nauk Historycznych UMK doktor – 2005 rok, Instytut Historii PAN Zainteresowania badawcze: Dzieje Kozaczyzny Zaporoskiej XVI – XVIII w. Problemy wyznaniowe w epoce nowożytnej. Dane kontaktowe: Nr telefonu: 604077848 e-mail: m.drozdowski@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB Najważniejsze publikacje: Lista wszystkich publikacji – wejdź […]


dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1998 rok, Uniwersytet w Białymstoku doktor – 2001 rok, Uniwersytet w Białymstoku habilitacja – 2009 rok, Uniwersytet Opolski profesor nadzwyczajny – 2009 rok, UwB Zainteresowania badawcze: Historia społeczna i polityczna regionu Polski północno-wschodniej Doktryny polityczne Myśl polityczna Dzieje inteligencji i elit politycznych Dzieje kobiet Dane kontaktowe: Nr telefonu: brak […]


dr hab. Stanisław Czerep

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1977 rok, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku doktor – 1987 rok, Uniwersytet Warszawski hablitacja – Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB, 2012 r. Zainteresowania badawcze: Historia Polski i państw Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie XX w. Dzieje Legionów Polskich 1914-1918. Wydarzenia militarne I i II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem frontu wschodniego. […]


prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1976 doktor – 1982 doktor habilitowany – 1995 profesor nauk humanistycznych – 2009 Stanowiska profesor zwyczajny – Uniwersytet w Białymstoku profesor nadzwyczajny – Uniwersytet Warszawski Zainteresowania badawcze: historia nowożytna powszechna i Rzeczypospolitej historia Ukrainy – Rusi zagadnienia narodowościowe i religijne w I Rzeczypospolitej. Nagrody i odznaczenia: Nagroda im Władysława […]


dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1994 rok, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie doktor – 2002 rok, Uniwersytet w Białymstoku doktor habilitowany – 2013 rok, Uniwersytet w Białymstoku profesor nadzwyczajny – 2016 rok, Uniwersytet w Białymstoku Zainteresowania badawcze: Dzieje i kultura Kościoła prawosławnego w Rzeczpospolitej (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiego Księstwa Litewskiego) w czasach nowożytnych. Wpływ […]


dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1993 rok, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku doktor – 1999 rok, Uniwersytet w Białymstoku doktor habilitowany – 2007 rok, IH PAN Zainteresowania badawcze: Historia Europy Środkowo-Wschodniej, stosunki polsko-litewskie w XIX-XX w. Dane kontaktowe: Nr telefonu: 085 745 74 95 e-mail: k.buchowski@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB […]


dr Jacek Brzozowski

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 2002 rok, wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku doktor – 2012 rok, wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku Zainteresowania badawcze: Historia ustroju Rzeczypospolitej w epoce wczesnonowożytnej. Historia powszechna z uwzględnieniem problematyki ustroju i kultury Anglii w epoce nowożytnej. Dane kontaktowe: Nr telefonu: 0606 909 073 e-mail: jacekb@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii […]


dr hab. Krzysztof Boroda

Zainteresowania badawcze: Środowiska młodzieży w późnym średniowieczu. Dane kontaktowe: Nr telefonu: (85)7457490 e-mail: k.boroda@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB ZAJĘCIA Nauki pomocnicze historii – lektury Nauki pomocnicze historii – wymagania zdjęcia z inauguracji 2008 Skan na NPH Najważniejsze publikacje: Lista wszystkich publikacji – wejdź Społeczność polska i ruska w Ziemi Sanockiej w […]


dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego: studia magisterskie 1992 – Instytut Historii UW Filia w Białymstoku doktor nauk humanistycznych w zakresie historii 1999 – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie na podstawie rozprawy „Opieka placówek polskich nad obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR (1941-1943)” doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii 2006 Instytut Historii im. Tadeusza […]


dr Elżbieta Bagińska

Data uzyskania stopnia naukowego: magister – 1991 rok doktor – 2004 rok Zainteresowania badawcze: Ewangelicy reformowani w Wielkim Księstwie Litewskim w czasach nowożytnych; organizacja kościelna i społeczność ewangelicka. Działalność księcia Bogusława Radziwiłła w Prusach Książęcych w latach: 1657-1669. Dane kontaktowe: Nr telefonu: 085 745 74 84 e-mail: baginska@uwb.edu.pl Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych […]


dr Radosław Poniat

Data uzyskania stopnia naukowego: magister historii – 2003 rok, Instytut Historii Uniwersytet w Białymstoku magister socjologii – 2005, rok Instytut Socjologii Uniwersystet w Białymstoku doktor – 2012 rok, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii i Nauk Politycznych Zainteresowania badawcze: Historia społeczno-gospodarcza XVIII-XIX wieku. Demografia historyczna. Socjologia struktur społecznych. Metody kwantytatywne. Dane kontaktowe: Nr telefonu: brak e-mail: […]


dr Tomasz Mojsik

Data uzyskania stopnia naukowego: magister historii – 1998 rok Uniwersytet Warszawski magister filologii klasycznej – 1999 rok Uniwersytet Warszawski doktor historii – 2007 rok Uniwersytet Warszawski Zainteresowania badawcze: dzieje Grecji, kultura antyczna, w tym szczególnie problematyka religijności, zwłaszcza kwestia kultu Muz; instytucja mouseionu; kolekcjonerstwo antyczne; kult intelektualistów; metapoetyka antyczna i ogólnie rola wypowiedzi metatekstowych w […]
Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie