Kategoria: Tablica ogłoszeń

SM-1 Zajęcia o godz. 9.40 w dn. 25 II (wtorek)

Szanowni Studenci, w dniu 25 II, w ramach zajęć odbywających się planowo o  godz. 9.40, są Państwo proszeni o wzięcie udziału w odbywającym się wówczas  w auli Wydziału wydarzeniu Festiwalu Dyplomatycznego.


25 lutego nie odbędą się zajęcia z prof O. Voytyuk

Szanowni państwo, 25 lutego nie odbędą się zajęcia z prof O. Voytyuk. za utrudnienia przepraszamy


H-4 Zajęcia z przedmiotu Demografia historyczna

H-4 Szanowni Studenci, informujemy, że zajęcia z przedmiotu Demografia historyczna (11.20-12.50) w dniu 24 II nie odbędą się. Zajęcia zostaną odpracowane w uzgodnionym terminie.


UWAGA! Anonimowa ocena nauczycieli akademickich na Państwa kontach USOS

Szanowni Studenci, Na Państwa osobistych kontach USOS pojawiły się ankiety, za pomocą których mogą Państwo w sposób anonimowy wszechstronnie ocenić wszystkich nauczycieli akademickich naszego Wydziału. Gorąco zachęcamy Państwa do skorzystania z tej możliwości do dnia 9 marca 2020 r.


Zajęcia z dr Waśko-Owsiejczuk w dn. 19 II

Szanowni Państwo, informujemy, że zajęcia prowadzone przez dr E. Waśko-Owsiejczuk w dniu 19 II zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w uzgodnionym terminie.


Egzamin poprawkowy u prof. R. Kosińskiego

Szanowni Studenci, informujemy, że egzamin poprawkowy z Historii wczesnego chrześcijaństwa u prof. R. Kosińskiego odbędzie się 27 II o godz. 9.00 w s. 126.


Zajęcia prowadzone przez dra J. Brzozowskiego

Szanowni Państwo, informujemy, że zajęcia prowadzone przez dra J. Brzozowskiego w dniach 18-21 II zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w uzgodnionym terminie.


SM-3 egzamin poprawkowy z MSK

Szanowni Studenci, Zapraszamy na egzamin poprawkowy z MSK, który odbędzie się w środę 19 II o godz. 10.30 w pok. 111. Zapraszamy – M. Liedke, R. Poniat


Zajęcia z dr hab. O. Voytyuk

Szanowni Studenci, Informujemy, że zajęcia prowadzone przez dr hab. O. Voytyuk w dniach 17-21 II nie odbędą się. Zajęcia zostaną odpracowane w uzgodnionym terminie.


Harmonogram sesji poprawkowej semestru zimowego

13.02.2020 r. Harmonogram sesji poprawkowej semestru  zimowego data prowadzący rok przedmiot godzina sala 20 II Dr hab. M. Drozdowski H-2 Historia nowożytna 12.00 130 25 II prof. O. Voytyuk   Gospodarka i systemy gospodarcze 13.00 p. 118


Zajęcia prof. M. Dajnowicz w dniach 17 i 18 II

Szanowni Studenci, informujemy, że zajęcia prowadzone przez prof. M. Dajnowicz w dniach 17 i 18 II zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w uzgodnionym terminie.


SW-1 Egzamin u prof. O. Łatyszonka

Szanowni Studenci, informujemy, że egzamin z Historii Białorusi odbędzie się 12 II o godz. 10.00 w s. 46.


Ochrona praw własności intelektualnej: H-1, SM-1, SW-1, H-4, SM-4

Szanowni Studenci, Informujemy, że kolejny termin egzaminu/zaliczenia z przedmiotu Ochrona praw własności intelektualnej odbędzie się w dniu 12 II (środa) w godz. 17-18 w s. 46 w formie ustnej.


4 II zajęcia prof. Filipowem

Szanowni Studenci, informujemy, że w dniu 4 II prof. K. Filipow będzie nieobecny z powodu choroby.


Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej – uwaga zmiany!

10.02.2020 r. Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej data prowadzący rok przedmiot godzina sala 10 II Dr B. Goworko-Składanek H-1 SW-1 SW-2 Ochrona praw własności intelektualnej 16.00-17.00 s. 46 10 II Dr B. Goworko-Składanek SM-1 Ochrona praw własności intelektualnej 17.00-18.00 s. 46 10 II mgr  J. Waluk – dyżur 9.00-9.45 s. 108 10 II dr H. Bieluk […]


H-2 Zajęcia prof. C. Kukli i mgr M. Kozłowskiej w dniu 3 II

H-2 Szanowni Studenci, informujemy, że zajęcia z przedmiotu Nowe idee w historiografii społecznej i gospodarczej w dniu 3 II odbędę się wyjątkowo w późniejszych godzinach, tj. od 14.45, w s. 152 (skrzydło filologiczne).


SM-1 Poprawa kolokwium z Geografii politycznej i gospodarczej

Szanowni Studenci, informujemy, że poprawa kolokwium z Geografii politycznej i gospodarczej odbędzie się 13 II o godz. 11.00 w p. 118.


Zajęcia z prof. R. Suskim w dn. 29 I

Szanowni Studenci, informujemy, że zajęcia z prof. R. Suskim w dniu 29 I nie odbędą się z powodu choroby prowadzącego.


UWAGA! – Rozkład zajęć w dniu 4 II

Szanowni Państwo, zgodnie z zarządzeniem Rektora UwB 4 II (wtorek) odbywają się zajęcia dydaktyczne wg rozkładu zajęć z poniedziałku.


Wiadomość dra Brzozowskiego – karty muzealne

Szanowni Państwo, Bardzo proszę pozostawić karty muzealne w teczce na portierni do dnia 28 I. Wpisy otrzymają Państwo 3 II o godz. 16.00 w pok. 130. J. Brzozowski
Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie