Kategoria: Tablica ogłoszeń

List dziekana WHiSM w sprawie organizacji roku akademickiego 2020-2021

Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że w tych „ciekawych czasach” wszyscy jesteście zdrowi i niedługo spotkamy się na zajęciach i wykładach. W związku ze zbliżającym się rokiem akademickim chcielibyśmy Was poinformować o sposobie organizacji zajęć i podjętych przez nas środkach bezpieczeństwa. Po długich dyskusjach, w oparciu o analizę obecnej sytuacji i w zgodzie z Zarządzeniem nr 75 Rektora […]


Załączniki do wniosku o stypendium socjalne – rok akademicki 2020/2021

Szanowni Państwo, wykaz  załączników  do wniosku o stypendium socjalne znajdziecie tutaj


Zaktualizowany harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domach Studenta na rok akademicki 2020/2021 (z dn.16.09.2020).

Szanowni Państwo, harmonogram czynności dotyczący przyznawania miejsc w akademikach znajdziecie tutaj


Dyżur dr E. Bagińskiej w sesji poprawkowej 11.09.2020

Szanowni Państwo, dyżur w sesji poprawkowej dr E. Bagińskiej  odbędzie się 11 września o godz. 14,40-15,40 w sali 103


Dyżury pracowników w sesji poprawkowej r. akad. 2019/20 oraz terminy zaliczeń poprawkowych w sesji: Wrzesień 2020

Szanowni Państwo, terminy dyżurów dydaktycznych oraz niektórych egzaminów poprawkowych w trwającej do 15 września sesji poprawkowej znajdziecie  tutaj Życzymy powodzenia!


Egzaminy Prof. Śleszyńskiego w sesji poprawkowej

Szanowni Państwo, został wyznaczony termin egzaminów Prof. Śleszyńskiego na: 1) Historia 4 rok: Wykład z historii XX w. 2) Studia wschodnie 1 rok: Historia stosunków społeczno-politycznych na pograniczu polsko-białorusko-litewskim. Oba egzaminy odbędą się 15 września o godz. 10.00 – stacjonarnie –  w sali 121


Egzaminy poprawkowe u prof. Wojciecha Śleszyńskiego

Szanowni Państwo, zostały wyznaczone terminy egzaminów poprawkowych z następujących przedmiotów na 15 września godz. 10.00 sala 121: 1) Historia 4 rok: Wykład z historii XX w. 2) Studia wschodnie 1 rok: Historia stosunków społeczno-politycznych na pograniczu polsko-białorusko-litewskim. Zaliczenia poprawkowe odbędą się stacjonarnie.


SM-2 Poprawa zajęć z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Szanowni Państwo, informujemy, iż poprawa zajęć z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, prowadzonych przez dr. M. Fiedorczuk odbędzie się 9.09 w godzinach 10:00-11:00 za pośrednictwem platformy Blackboard.


SESJA POPRAWKOWA, SKŁADANIE PRAC DYPLOMOWYCH

Szanowni Studenci! Przypominamy, iż sesja poprawkowa przewidziana jest w terminie 1-15 września 2020 r. Prace licencjackie, prace magisterskie muszą być na 5 kroku w APD do końca sesji poprawkowej, tj. maksymalnie 15 września br.


SM-2 Poprawa ćwiczeń z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Szanowni Państwo, informujemy, iż poprawa ćwiczeń z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych odbędzie się w formie ustnej 2.09 od godziny 9:00 na platformie Blackboard.


Przerwa urlopowa pracowników Dziekanatu

Szanowni Państwo, informujemy, iż z powodu przerwy urlopowej pracowników Dziekanat będzie nieczynny do dnia 11.08.2020 r. W sprawie odbioru dyplomu prosimy zgłaszać się do pokoju obok (115). Za utrudnienia przepraszamy i życzymy udanych wakacji.  


Miejsca w domu studenta na rok akademicki 2020/2021

Szanowni Państwo, Informujemy, iż wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2020/2021 będą składane w formie elektronicznej – przez system USOS Web. Terminy składania wniosków: studenci kontynuujący studia składają (w systemie) wniosek w terminie do 10 sierpnia 2020, kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów składają (w systemie) wniosek w terminie do 15 września 2020. Zgodnie z Zarządzeniem nr 60 Rektora Uniwersytetu w […]


Studenci Stosunków międzynarodowych!

Szanowni Państwo, w związku z powrotem P. Katarzyny Płońskiej do pracy po przerwie, informujemy iż wszelkie sprawy dotyczące organizacji toku studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe (obrony, zaliczenia, oceny, podania) należy zgłaszać do Pani Płońskiej. adres mailowy: k.plonska@uwb.edu.pl pok. 116 (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie)  


Rekrutacja na studia: gdzie szukać informacji?

Szanowni Państwo, najważniejsze informacje szczegółowe dotyczące Rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie IRK UWB –> klik : Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia


Seminarium doktorskie z historii nowożytnej 9.06.2020

Najbliższe spotkanie seminarium doktorskiego prowadzonego przez prof. Ewę Dubas-Urwanowicz, prof. Jerzego Urwanowicza i prof. Karol Łopateckiego odbędzie się 9.06.2020 r. o godzinie 16.30 na platformie Hangout. Referat wygłosi mgr Janusz Roszko. Temat wystąpienia to: Sprzedaż alkoholi w karczmach i szynkach białostockich Osoby zainteresowane udziałem proszone są o skontaktowanie się z prof. Karolem Łopateckim (mail: k.lopatecki@uwb.edu.pl) […]


Terminarz sesji zaliczeniowej w semestrze letnim r.a. 2019/20

Szanowni Studenci, aby sprawdzić terminy zaliczeń w sesji w semestrze letnim r.a. 2019/20 na kierunku Historia kliknij tu, aby sprawdzić terminy zaliczeń  w  sesji w semestrze letnim r.a. 2019/20 na kierunku Stosunki międzynarodowe i Studia wschodnie kliknij tu. Powodzenia


Terminarz sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim r.a. 2019/20

Szanowni Studenci, aby sprawdzić terminy egzaminów w sesji w semestrze letnim r.a. 2019/20 na kierunku Historia kliknij tu, aby sprawdzić terminy egzaminów  w  sesji w semestrze letnim r.a. 2019/20 na kierunku Stosunki międzynarodowe i Studia wschodnie kliknij tu. Powodzenia


Seminarium doktorskie z historii nowożytnej 2.06.2020

Najbliższe spotkanie seminarium doktorskiego prowadzonego przez prof. Ewę Dubas-Urwanowicz, prof. Jerzego Urwanowicza i prof. Karol Łopateckiego odbędzie się 2.06.2020 r. o godzinie 16.30 na platformie Zoom. Referat wygłosi mgr Beata Sawicka. Temat wystąpienia to: Uczone biesiady humanistów w infułach w I poł. XVI w. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o skontaktowanie się z prof. Karolem […]


Zaliczenie zajęć prowadzonych przez dr hab. Urszulę Pawluczuk – Stosunki Międzynarodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w  związku z sytuacją spowodowaną wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zaliczenie zajęć prowadzonych przez dr hab. Urszulę Pawluczuk na kierunku Stosunki Międzynarodowe –Dzieje mediów, odbędzie się w formie zdalnej (egzamin pisemny za pośrednictwem systemu USOSmail) dnia 16 czerwca br. o godz. 10.00.


Zaliczenie zajęć prowadzonych przez dr. Łukasza Niewińskiego – Stosunki Międzynarodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w  związku z sytuacją spowodowaną wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zaliczenie zajęć prowadzonych przez dr. Łukasza Niewińskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe –Polityka zagraniczna USA, odbędzie się w formie zdalnej. Podstawą do zaliczenia przedmiotu będzie pozytywnie zaliczony test (przeprowadzany za pośrednictwem platformy Blackboard) dnia 22 czerwca br. o godz. 11.00-12.30.
Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie