Kategoria: Tablica ogłoszeń

zaliczenie zajęć prowadzonych przez mgr Annę Kulik – Stosunki Międzynarodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w związku z sytuacją spowodowaną wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zaliczenie zajęć prowadzonych przez mgr Annę Kulik odbędzie się w formie zdalnej – na kierunku Stosunki Międzynarodowe 2 rok I stopnia grupa 1 i 2 – zaliczenie testowe na platformie Blackboard 9.06 godz. 8.00, Stosunki Międzynarodowe 2 rok I stopnia grupa 3 – zaliczenie testowe na […]


Zaliczenie zajęć prowadzonych przez dr Monikę Fiedorczuk – Stosunki Międzynarodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w  związku z sytuacją spowodowaną wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zaliczenie zajęć prowadzonych przez dr Monikę Fiedorczuk na kierunku Stosunki Międzynarodowe – Międzynarodowe stosunki gospodarcze, odbędzie się w formie zdalnej (za pośrednictwem platformy Blackboard) dnia 16 czerwca br. o godz. 10:00 – 11:00.


Zaliczenie zajęć prowadzonych przez dr Danutę Kosior – Stosunki Międzynarodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w  związku z sytuacją spowodowaną wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zaliczenie zajęć prowadzonych przez dr Danutę Kosior na kierunku Stosunki Międzynarodowe – Lektorat języka obcego, odbędzie się w formie zdalnej. Podstawą do zaliczenia przedmiotu będzie pozytywnie zaliczony test (przeprowadzany za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate) dnia 23 czerwca br. o godz. 14:30 – 16:00.


Wydziałowy wykład naukowy: czwartek 28.05, godz. 11.00

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych wraz z Muzeum Wojska w Białymstoku serdecznie zaprasza na wykład mgr. Łukasza Radulskiego pt. Monte Cassino 1944: Z perspektywy topografii pola boju. Wykład już w najbliższy czwartek, 28 maja, o godzinie 11.00 Link do spotkania na platformie Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88276939359 Serdecznie zapraszamy


Zaliczenie zajęć prowadzonych przez prof. dr hab. Wojciecha Śleszyńskiego – Historia i Studia Wschodnie

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w  związku z sytuacją spowodowaną wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zaliczenie zajęć prowadzonych przez prof. dr hab. Wojciecha Śleszyńskiego na kierunku Historia – Wykład z historii XX wieku i Studia Wschodnie – Historia stosunków społ.-polit. na pograniczu polsko-białorusko-litewskim, odbędzie się w formie zdalnej. Podstawą do zaliczenia przedmiotu będą pozytywnie zaliczone testy (przeprowadzane za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate) do […]


Seminarium doktorskie z historii nowożytnej

Najbliższe spotkanie seminarium doktorskiego prowadzonego przez prof. Ewę Dubas-Urwanowicz, prof. Jerzego Urwanowicza i prof. Karol Łopateckiego odbędzie się 25.05.2020 r. o godzinie 16.30 na platformie Zoom. Referat wygłosi mgr Łukasz Godlewski. Temat wystąpienia to: Stanowienie konstytucji przez sejm walny w latach 1550–1565. Kompetencje a równość stanów sejmujących. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o skontaktowanie się […]


Legitymacje studenckie

Szanowni Państwo Informujemy, że kwestie dotyczące ważności legitymacji studenckich w czasie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni zostały przeniesione do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do art. 51b ust. 4. Zgodnie z tym artykułem w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli […]


Zamiana adresu e-mail lub telefonu komórkowego w USOS

Szanowni Państwo, wszystkie zmiany  teleadresowe, w tym zmiany adresu e-mail prosimy niezwłocznie zgłaszać do dziekanatu. W przypadku, gdy nie otrzymują Państwo wiadomości od osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, również należy zgłosić się do dziekanatu w celu weryfikacji adresu e-mail.


Kształcenie zdalne do końca semestru

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zajęcia na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych będą prowadzone w formie zdalnej do końca semestru. Sesja egzaminacyjna rozpocznie się  15 czerwca br. Szczegółowe informacje są przekazywane studentom za pośrednictwem systemu USOS.


Kursy szkoleniowe College of Visegrád+ 2020/21

Kursy szkoleniowe College of Visegrád+ 2020/21 Instytut Studiów Strategicznych Narodowego Uniwersytetu Służby Publicznej w Budapeszcie we współpracy z wykładowcami z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Uniwersytetu Metropolitalnego w Pradze, Uniwersytetu Pawła Józefa Šafárika w Koszycach oraz Uniwersytetu w Białymstoku zachęcają studentów, absolwentów i młodych praktyków […]


PRZEDŁUŻENIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO DO 24 MAJA 2020 r.

PRZEDŁUŻENIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO DO 24 MAJA 2020 r. Szanowni Państwo, Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Robert W. Ciborowski podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kontynuowaniu zajęć w formie kształcenia zdanego dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych do 24 maja 2020 r. Uczestnictwo w takiej formie pracy obowiązuje wszystkich […]


Studia wschodnie II rok – język chiński

Szanowni Państwo, Zajęcia z języka chińskiego, od 27 kwietnia będą odbywały się w innym terminie:  poniedziałki 8.00 – 9.30 i 9.40 – 11.10. O tym czy najbliższe zajęcia odbędą się w formie tradycyjnej czy też online, zostaniecie państwo poinformowani mailem.


PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ do 26 kwietnia br.

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW – PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W związku z zawieszeniem tradycyjnej formy odbywania się zajęć dydaktycznych na Wydziale do 26 kwietnia 2020 r.  w sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy. – sprawy studenckie: Stosunki Międzynarodowe: p.zawistowska@uwb.edu.pl Historia, Studia wschodnie: a.ciborowska@uwb.edu.pl – sprawy naukowe: i.malyszko@uwb.edu.pl – sprawy organizacyjne: dean@uwb.edu.pl ZAJĘCIA W DALSZYM CIĄGU BĘDĄ REALIZOWANE […]


E-learning

Szanowni Państwo, Przypominamy, iż zajęcia dydaktyczne na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych odbywają się obecnie w formie zdalnej. Niektóre zajęcia odbywają się poprzez platformę e-learningową. Znajdziecie ją Państwo po zalogowaniu się na swoje konto USOS Web – na dole strony: „Platforma e-learningowa UwB”.


KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW – PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Wydziale do końca semestru letniego a. akad. 2019/20 w  sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy. – sprawy studenckie: Stosunki Międzynarodowe:      p.zawistowska@uwb.edu.pl Historia, Studia wschodnie:       a.ciborowska@uwb.edu.pl – sprawy naukowe: i.malyszko@uwb.edu.pl – sprawy organizacyjne: dean@uwb.edu.pl   Studenci, którzy nie otrzymują wiadomości z USOS proszeni są o weryfikację adresu e-mail i […]


KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW!!!

Informujemy Państwa, że w okresie zawieszenia zajęć na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych w związku z epidemią koronawirusa, kształcenie prowadzone będzie w formie zdalnej. Odpowiednie instrukcje i materiały będą przekazywane sukcesywnie poprzez system USOS-mail. Prosimy o systematyczne sprawdzanie poczty.


LEGITYMACJE ważne do 31 maja 2020 r.

Szanowni Państwo, Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów, elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym  semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001.pdf — Z poważaniem Paulina Zawistowska Dziekanat Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 15-420 Białystok te. 85 745 74 97


KOMUNIKAT DZIEKAN WYDZIAŁU HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY WYDZIAŁU W OKRESIE MIEDZY 12-25 MARCA BR.

KOMUNIKAT Szanowni Państwo, po zapoznaniu się  z wytycznymi  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz J.M. Rektora UwB, zajęcia dydaktycznie na Naszym Wydziale zostają zawieszone w okresie od 12 do 25 marca br. Jednocześnie informujemy, iż w myśl komunikatu Ministerstwa „ograniczenie działalności dydaktycznej w uczelniach i innych podmiotach nie jest równoznaczne z ich zamknięciem. Rektorzy i […]


Zajęcia z dr. Tomaszem Mojsikiem

Szanowni Państwo, 11 marca nie odbędą się zajęcia z dr. Tomaszem Mojsikiem za utrudnienia przepraszamy


Rekomendacja MNiSW/Informacja GIS-zagrozenie_wirus COVID-19

Uprzejmie informujemy, że na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-po-posiedzeniu-zespolu-do-spraw-koordynacji-dzialan-w-systemie-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zagrozeniem-wystapienia-covid-19 ukazała się rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19. Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o regularne śledzenie strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w zakładce Wiadomości umieszczane są aktualne […]
Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie