Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Kategoria: Tablica ogłoszeń


SM-4 Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Klasyczna i współczesna myśl polityczna

Został wyznaczony termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Klasyczna i współczesna myśl polityczna u prof. G. Zackiewicza na 07.09, g. 15.00 sala 121


termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze u dr M. Fieldorczuk

Został wyznaczony termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze u dr M. Fieldorczuk na 11.09, g. 11.00 sala 219 (Wydział Ekonomii, ul. Warszawska 63)


termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Historia XIX wieku z prof. K. Szelągowską

Szanowni Państwo, został wyznaczony termin egzaminu poprawkowego  z przedmiotu Historia XIX wieku z prof. K. Szelągowską na 5 września godz. 11.00 s. 121.


termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Współczesne systemy polityczne

Szanowni Państwo, został wyznaczony termin egzaminu poprawkowego  z przedmiotu Współczesne systemy polityczne z prof. M. Dajnowicz na 3 września godz. 16.00 s. 121.


Dyżur Prof. K. Filipowa

Szanowni Państwo, termin dyżuru w sesji egzaminacyjnej prof. K. Filipowa, został wyznaczony na 28 czerwca (czw.) godz. 15-16 w gab. 107.


Dyżur dr B. Goworko-Składanek w sesji

SM-1, SM-4 Szanowni Studenci, 27 czerwca o godz. 16.00 w gab. 118, odbędzie się dyżur dr B. Goworko-Składanek dla studentów, którzy nie uzyskali jeszcze zaliczeń z przedmiotów prowadzonych przez Panią dr.


Historia cywilizacji

Szanowni Studenci, egzamin z przedmiotu Historia cywilizacji z prof. J. Urwanowiczem, odbędzie się 21.06. o godz. 11.00 w sali 46.


Makroekonomia

Szanowni Studenci, egzamin z przedmiotu Makroekonomia z dr A. Jurczuk, odbędzie się 25.06. o godz. 10.00 w auli.


Ankieta absolwenta Wydziału Historyczno-Socjologicznego w roku akademickim 2017/2018

Szanowni Państwo, Na Uniwersytecie w Białymstoku funkcjonuje Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. W ramach jego realizacji co roku przeprowadzane są badania ankietowe wśród naszych absolwentów. Przyczyniają się one do podnoszenia standardów edukacji. W związku z tym zwracamy się z prośbą o rzetelne wypełnienie niniejszej ankiety. Odpowiedzi na pytania powinny być przemyślane i szczere. Badanie ma […]


Ankieta ewaluacyjna jakości kształcenia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB w roku akademickim 2017/2018

Na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku co roku realizowane jest badanie, którego celem jest monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia. Prosimy zatem o rzetelne, szczere i przemyślane odpowiedzi na pytania umieszczone poniżej. Uzyskane w ten sposób informacje służą podnoszeniu standardów nauczania na naszym Wydziale. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że ankieta ma charakter anonimowy. Z góry dziękujemy za […]


SM-1; wpisy ocen z przedmiotu Pecunia non olet

SM-1 Szanowni Studenci, Informujemy, że wpisy ocen z przedmiotu Pecunia non olet, odbędą się w dniu 18 VI (poniedziałek) w godzinach 9.00-10.00 w pok. 107.


terminy zaliczeń przedmiotów dr Beaty Goworko-Składanek

Zapraszam na egzamin ustny z Prawa gospodarczego UE studentów I roku II stopnia w dniu 19.06.2018 r. o godzinie 17.00 do p. 118. Zapraszam na egzamin ustny z Ochrony praw własności intelektualnej studentów I roku I stopnia w dniu 19.06.2018 r. o godzinie 16.20 do p. 118. Pozdrawiam Beata Goworko-Składanek  


Egzamin z przedmiotu Klasyczna i współczesna myśl polityczna

Szanowni Studenci, Egzamin z przedmiotu Klasyczna i współczesna myśl polityczna, odbędzie się 20.06. o godz. 16.00 w sali 46.


15 czerwca, zajęcia z prof. Buchowskim

Szanowni Studenci, 15 czerwca, zajęcia z prof. Buchowskim o godzinie 11.20 odbędą się w sali 129.


I stopień, 3 rok SM Zagadnienia na zaliczenie z przedmiotu: Współczesne stosunki międzynarodowe w wybranym regionie świata – Bałkany NOWY TERMIN

I stopień, 3 rok SM Zagadnienia na zaliczenie z przedmiotu: Współczesne stosunki międzynarodowe w wybranym regionie świata – Bałkany Prowadzący: dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB Zaliczenie: egzamin pisemny-test Zaliczenie odbędzie się 14 czerwca o godzinie 16.00 w Auli.   Granice Bałkanów. Struktura etniczna Bałkanów. Kwestia albańska i macedońska na początku XX w. Wojny bałkańskie. […]


13 czerwca (środa) zajęcia dydaktyczne odbędą się według planu zajęć przewidzianego na poniedziałek

Szanowni Studenci, przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 33 z 14 czerwca 2017 r., 13 czerwca (środa) zajęcia dydaktyczne odbędą się według planu zajęć przewidzianego na poniedziałek.  


11 czerwca nie odbędą się zajęcia z dr A. Jurczuk.

Szanowni Studenci, 11 czerwca nie odbędą się zajęcia dr A. Jurczuk. Termin ich odpracowania zostanie ustalony  niebawem.


Zmiana terminu dyżuru w sprawie zaliczeń z przedmiotów „Systemy medialne…” oraz „Przemiany cywilizacyjne…” – prof. Małgorzata Dajnowicz

Zapraszam na dyżur w sprawie zaliczeń z przedmiotów „Systemy medialne…” oraz „Przemiany cywilizacyjne…”   20 czerwca, godz. 17.00, pok. 126. Małgorzata Dajnowicz


Zajęcia dr A. Jurczuk

Szanowni Studenci, między 4 a 8 czerwca włącznie, nie odbędą się zajęcia dr A. Jurczuk. Termin ich odpracowania zostanie ustalony  niebawem.
Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie