Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Kategoria: Tablica ogłoszeń

Logo

Zajęcia z prof. J. Maroszkiem

Szanowni Studenci, Informujemy, że zajęcia z prof. J. Maroszkiem rozpoczną się od 17 X. Za utrudnienia przepraszamy.


Logo

NPH XIX i XX w_program zajęć – grupa dr. hab. Adama Miodowskiego

Pod podanym poniżej linkiem znajdą Państwo program realizowanych w semestrze zimowym zajęć z nauk pomocniczych historii XIX i XX w. http://bit.ly/2dKVJRP


Miniatura IHiNP

H-3 Seminarium licencjackie dr P Guzowski, dr M. Liedke, dr R. Poniat

Seminarium licencjackie Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium licencjackim poświęconym dziejom społeczno-gospodarczych, demografii historycznej, kwestiom wyznaniowym oraz historii życia codziennego. Zakres chronologiczny poruszanych zagadnień rozciągać się będzie od średniowiecza aż do końca XIX wieku. Przykładowe prace licencjackie mogłyby dotyczyć zagadnień takich jak: – aktywność ekonomiczna społeczeństwa staropolskiego; – działanie wybranych instytucji religijnych; – funkcjonowanie […]


Logo

SW-3 Terminy zajęć z przedmiotu Warsztaty z wielokulturowości

SW-3 Szanowni Państwo Studenci, Informujemy, że zajęcia z przedmiotu Warsztaty z wielokulturowości będą odbywały się w piątki, w godz. 16.20-17.50, w sali 46 (pierwsze zajęcia odbędą się w dn. 07.10). Za utrudnienia przepraszamy.


Miniatura IHiNP

SM-3 Zajęcia z dr B. Goworko-Składanek w dn. 05.10

SM-3 Szanowni Studenci, Zajęcia z przedmiotu Ochrona praw własności intelektualnej w dniu 05.10 rozpoczną się wyjątkowo o godzinie 16.40.


Logo

SM – seminarium magisterskie i licencjackie – J. Sadowska

SM – seminarium magisterskie i licencjackie – J. Sadowska Szanowni Państwo, Zapraszam na seminarium poświęcone aktualnej sytuacji międzynarodowej i światowej scenie politycznej. Uwaga w szczególności będzie skupiona na sylwetkach wybitnych przywódców i dyplomatów,  znaczących ruchach społeczno-politycznych oraz problemach związanych z przemianami cywilizacyjnymi. Spotkanie organizacyjne odbędzie się we środę 5 X o godz. 16.20 w p. […]


Logo

SM-3 Zajęcia organizacyjne z przedmiotu Międzynarodowe Stosunki Kulturalne

SM-3 Szanowni Państwo Studenci III roku Stosunków Międzynarodowych, Wszystkie trzy grupy z przedmiotu Międzynarodowe Stosunki Kulturalne zapraszamy na zajęcia organizacyjne, we środę, 5 października, na godzinę 13.00, s. 94 (aula). Marzena Liedke, Wojciech Walczak


Logo

SM-5 Kraje obszaru MENA – zamiana godziny zajęć 3 X

SM-5 Szanowni Studenci, zajęcia Kraje obszaru MENA w dniu 3 X wyjątkowo odbędą się o godz. 9.40 w s. 108.


Miniatura IHiNP

SM-1 Zajęcia ze Statystyki

SM-1 Szanowni Studenci, Zajęcia organizacyjne ze Statystyki (dla wszystkich grup) odbędą się dn. 3 X, o godz. 16.20 w s. 46.


Logo

Zajęcia z prof. J. Tęgowskim

Szanowni Studenci, Zajęcia z prof. J. Tęgowskim zaczną się od dn. 12 X 2016 r.


Logo

Dyżur prof. M. Dajnowicz

Szanowni Studenci, dodatkowy dyżur prof. M. Dajnowicz został wyznaczony na 15 IX o godzinie 10.00.  


Logo

SM-1 Egzamin poprawkowy z przedmiotu Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim

SM-1 Szanowni Studenci, w imieniu Pana Prof. W. Śleszyńskiego informujemy, iż w związku z wyjazdem służbowym Pana Prorektora, egzamin poprawkowy z przedmiotu  Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim odbędzie się 19 września w godz. 14.00-18.00 w sali nr 131.


Logo

Uwaga! Zmiana terminu egzaminu poprawkowego u prof. J. Snopko

Szanowni Studenci, w związku z pilnym wyjazdem służbowym, termin egzaminu poprawkowego u prof. J. Snopko zostaje przesunięty na 19.09.2016, godz. 15.00-17.00, p. 136.


Logo

SM Zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Współczesne systemy polityczne i innych spraw dydaktycznych u dr Waśko-Owsiejczuk

Szanowni Studenci, termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Współczesne systemy polityczne i innych spraw dydaktycznych u dr E. Waśko-Owsiejczuk został wyznaczony na 12 IX, o godz. 10.30, s. 108.


Logo

Dyżur i zaliczanie spraw zaległych u dr hab. K. Filipowa

Szanowni Studenci, termin dyżuru i zaliczania spraw zaległych u dr hab. K. Filipowa został wyznaczony na 12 IX o godz. 9.00 w sali 107.


Logo

Zaliczenia poprawkowe u dr B. Goworko-Składanek

Szanowni Studenci, termin zaliczeń poprawkowych u dr B. Goworko-Składanek został wyznaczony na 8 IX, w godz. 8.15-8.45 w s. 118 oraz na 12 IX, w godz. 8.15-8.45 s. 118.


Logo

SM-3 Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe

SM-3 Szanowni Studenci, termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe został wyznaczony na 13 IX, godz. 10.00, sala 118.


Logo

SM-1 Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Demografia

SM-1 Szanowni Studenci, termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Demografia został wyznaczony na 13 IX, godz. 8.15, pok. 111.


Logo

SW-1 Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Polityka wschodnia UE

SW-1 Szanowni Studenci, termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Polityka wschodnia UE został wyznaczony  na 6 IX, godz. 11.00, sala 118.


Logo

SM-3 Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe

SM-3 Szanowni Studenci, termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe został wyznaczony  na 6 IX, godz. 10.00, sala 118.
Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie