Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Kategoria: Tablica ogłoszeń

Logo

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Prehistoria ziem polskich

Szanowni Studenci, egzamin poprawkowy z przedmiotu Prehistoria ziem polskich odbędzie się 3 III (czwartek), o godz. 18.00 w pok. 117.


Logo

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia nowożytna

Szanowni Studenci, egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia nowożytna odbędzie się 3 III (piątek), od godz. 16.00 w pok. 117.


Logo

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia świata i Polski po II wojnie światowej

Szanowni Studenci, informujemy, że egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia świata i Polski po II wojnie światowej odbędzie się w środę 1 III o godz. 11.20 w s. 108A.


Logo

Odwołane zajęcia z dr hab. M. Drozdowskim

Informujemy, że w dniu 23 II 2017 r. zajęcia z dr hab. M. Drozdowskim zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego. Zajęcia zostaną odpracowane w uzgodnionym terminie.


Logo

Odwołane zajęcia z mgr L. Gołębiowską

Informujemy, że w dniu 23 II 2017 r. zajęcia z mgr L. Gołębiowską (grupa z godz. 11.20) zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej. Zajęcia zostaną odpracowane w uzgodnionym terminie.


Logo

Zaliczenia u dr Anny Jurczuk

Szanowni Studenci, Zaliczenie wszelkich zaległych spraw u dr A. Jurczuk (Polityka gospodarcza, Ekonomia rozwoju) odbędzie się 1 III o godz. 14.30 w s. 46.


Logo

Egzamin poprawkowy – Mikroekonomia

Szanowni Studenci, Egzamin poprawkowy z przedmiotu Mikroekonomia odbędzie się w dn. 1 III o godz. 14.30 w s. 46.


Logo

Zajęcia z dr W. Walczakiem

Szanowni Studenci, zajęcia z dr W. Walczakiem w semestrze letnim rozpoczną się od dn. 28 II 2017 r..


Logo

SM-2 kolokwium poprawkowe z przedmiotu Międzynarodowe stosunki polityczne

SM-2 Szanowni Studenci, kolokwium poprawkowe z przedmiotu Międzynarodowe stosunki polityczne odbędzie się w dniu 23 II o godz. 18.30 w s. 121.


Miniatura IHiNP

Ćwiczenia z Międzynarodowych Rynków Finansowych i Transakcji Gospodarczych z dr I. Turowską

Szanowni Studenci, ćwiczenia z Międzynarodowych Rynków Finansowych i Transakcji Gospodarczych (z dnia 13.01.2016 r.) odbędą się w dniu 08.12.2016 r. (czwartek) w godz.: 09.40 – 11.10 w sali 48. Iwona Turowska


Miniatura IHiNP

Wykład z Mikroekonomii z dr I. Turowską

Szanowni Studenci, Wykład z Mikroekonomii (z dnia 13.01.2016 r.) odbędzie się w dniu 08.12.2016 r. (czwartek) w godz.: 11.20 – 12.50 w sali 48. Iwona Turowska


Miniatura IHiNP

Zajęcia z dr K. Borodą w dniu 2 XII

Szanowni Studenci, Zajęcia z dr K. Borodą w dniu 2 XII zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego prowadzącego. Zajęcia zostaną odpracowane w uzgodnionym terminie. 02.12.2016


Miniatura IHiNP

Zajęcia z prof. M. Karczewskim w dniu 2 XII

Szanowni Studenci, Informujemy, że zajęcia z prof. M. Karczewskim w dniu 2 XII zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego. Zajęcia zostaną odpracowane w uzgodnionym terminie. 02.12.2016


Miniatura IHiNP

Zajęcia z prof. R. Suskim w dniach 5 i 6 XII

Szanowni Studenci, informujemy, że zajęcia z prof. R. Suskim w dniach 5 i 6 XII zostają odwołane z powodów zdrowotnych prowadzącego. 29.11.2016


Miniatura IHiNP

Zajęcia z prof. K. Buchowskim w dniach 30 XI i 1 XII

Szanowni studenci, informujemy, że zajęcia z prof. K. Buchowskim w dniach 30 XI i 1 XII zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego. 29.11.2016


Miniatura IHiNP

SM-2 Zajęcia z mgr B. Kaliszewicz w dn. 30 XI

Szanowni Studenci, Zajęcia z Języka angielskiego z mgr B. Kaliszewicz w dniu 30 XI zostają odwołane z powodu choroby wykładowcy. 28.11.2016


Miniatura IHiNP

Zmiana terminu dyżuru dr B. Goworko-Składanek

Szanowni Studenci, informujemy, że od dnia 5 XII dyżur dr B. Goworko-Składanek będzie odbywał się w poniedziałki, w godz. 11.20-12.30. 28.11.2016


Miniatura IHiNP

H-4, H-1 Zajęcia z przedmiotów Technologia informacyjna w warsztacie historyka i Technologia Informacyjna w dniu 25 XI

Szanowni Studenci, Informujemy, że w dniu 25 XI zajęcia z przedmiotów Technologia informacyjna w warsztacie historyka (grupa z godz. 16.20-17.50) i Technologia Informacyjna (grupa z godz. 18.00-19.30) zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w uzgodnionym terminie. 25.11.2016


Miniatura IHiNP

SM-2 Zajęcia z mgr B. Kaliszewicz w dn. 23 XI

Szanowni Studenci, Zajęcia z Języka angielskiego z mgr B. Kaliszewicz w dniu 23 XI zostają odwołane z powodu choroby wykładowcy. 23.11.2016


Miniatura IHiNP

SM-3 Zmiana godziny i sali zajęć przedmiotu Warsztaty medialne – radiowe i telewizyjne

Szanowni Studenci, informujemy, że nastąpi zmiana godziny i sali zajęć z przedmiotu Warsztaty medialne – radiowe i telewizyjne (grupa z godz. 19.40). Od 30 XI zajęcia będą odbywały się w godzinach 16.20-17.50, w sali 125. 22.11.2016
Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie