Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Kategoria: Tablica ogłoszeń

Logo

INFORMACJA

W semestrze zimowym dyżur dr. hab. Adama Miodowskiego odbywa się w środy w godz. 16.30-18.00 w pok. 126.


Logo

INFORMACJA

Od 19 października do 23 listopada br. seminaria: licencjackie i magisterskie prowadzone przez dr. hab. Adama Miodowskiego będą realizowane w grupie łączonej w godz. 18.00-19.30 w pok. 126. Zapisy na seminarium licencjackie zostały zakończone zaś na seminarium magisterskie nadal trwają.


Logo

H-2, H-3 Zajęcia z dr M. Liedke

H-2, H-3 Szanowni Studenci, Informujemy, że zajęcia z dr M. Liedke w dniu 18.10 odbędą się.


Logo

17 X – odwołane zajęcia

Szanowni Studenci, Zajęcia z dr E. Bagińską w dniu 17 X zostały odwołane. Zajęcia będą odpracowane w uzgodnionym terminie.


Miniatura IHiNP

SM-2 Polityka gospodarcza – zmiana sali

SM-2 Szanowni Studenci, Zajęcia z przedmiotu Polityka gospodarcza z dr A. Jurczuk odbędą się w s. 46.


Logo

H-1, SM-1, H-4, SM-4 – OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

H-1, SM-1, H-4, SM-4 – OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BIBLIOTECZNE   Szanowni Studenci, Wyznaczono terminy obowiązkowego szkolenia bibliotecznego, organizowanego przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Program szkolenia obejmuje: – przedstawienie zasad korzystania z Biblioteki, – wskazanie lokalizacji poszczególnych agend, – przeszukiwanie zasobów bibliotecznych, – wskazanie podstawowych źródeł informacji -krótki instruktaż z obsługi systemu Aleph bezpośrednio przy komputerach […]


Miniatura IHiNP

H-2 odwołane zajęcia z dr J. Brzozowskim

H-2 Szanowni Studenci, Zajęcia z przedmiotu Historia wczesnonowożytna (XVI-XVIII w.) cz. 1 z dr J. Brzozowskim w dniu 11 X 2016 r. zostają odwołane.


Miniatura IHiNP

Odwołane zajęcia – prof. M. Dajnowicz

Szanowni Studenci, Zajęcia z prof. M. Dajnowicz w dniu 12 X zostają odwołane.


Logo

Zajęcia z prof. J. Maroszkiem

Szanowni Studenci, Informujemy, że zajęcia z prof. J. Maroszkiem rozpoczną się od 17 X. Za utrudnienia przepraszamy.


Logo

NPH XIX i XX w_program zajęć – grupa dr. hab. Adama Miodowskiego

Pod podanym poniżej linkiem znajdą Państwo program realizowanych w semestrze zimowym zajęć z nauk pomocniczych historii XIX i XX w. http://bit.ly/2dKVJRP


Miniatura IHiNP

H-3 Seminarium licencjackie dr P Guzowski, dr M. Liedke, dr R. Poniat

Seminarium licencjackie Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium licencjackim poświęconym dziejom społeczno-gospodarczych, demografii historycznej, kwestiom wyznaniowym oraz historii życia codziennego. Zakres chronologiczny poruszanych zagadnień rozciągać się będzie od średniowiecza aż do końca XIX wieku. Przykładowe prace licencjackie mogłyby dotyczyć zagadnień takich jak: – aktywność ekonomiczna społeczeństwa staropolskiego; – działanie wybranych instytucji religijnych; – funkcjonowanie […]


Logo

SW-3 Terminy zajęć z przedmiotu Warsztaty z wielokulturowości

SW-3 Szanowni Państwo Studenci, Informujemy, że zajęcia z przedmiotu Warsztaty z wielokulturowości będą odbywały się w piątki, w godz. 16.20-17.50, w sali 46 (pierwsze zajęcia odbędą się w dn. 07.10). Za utrudnienia przepraszamy.


Miniatura IHiNP

SM-3 Zajęcia z dr B. Goworko-Składanek w dn. 05.10

SM-3 Szanowni Studenci, Zajęcia z przedmiotu Ochrona praw własności intelektualnej w dniu 05.10 rozpoczną się wyjątkowo o godzinie 16.40.


Logo

SM – seminarium magisterskie i licencjackie – J. Sadowska

SM – seminarium magisterskie i licencjackie – J. Sadowska Szanowni Państwo, Zapraszam na seminarium poświęcone aktualnej sytuacji międzynarodowej i światowej scenie politycznej. Uwaga w szczególności będzie skupiona na sylwetkach wybitnych przywódców i dyplomatów,  znaczących ruchach społeczno-politycznych oraz problemach związanych z przemianami cywilizacyjnymi. Spotkanie organizacyjne odbędzie się we środę 5 X o godz. 16.20 w p. […]


Logo

SM-3 Zajęcia organizacyjne z przedmiotu Międzynarodowe Stosunki Kulturalne

SM-3 Szanowni Państwo Studenci III roku Stosunków Międzynarodowych, Wszystkie trzy grupy z przedmiotu Międzynarodowe Stosunki Kulturalne zapraszamy na zajęcia organizacyjne, we środę, 5 października, na godzinę 13.00, s. 94 (aula). Marzena Liedke, Wojciech Walczak


Logo

SM-5 Kraje obszaru MENA – zamiana godziny zajęć 3 X

SM-5 Szanowni Studenci, zajęcia Kraje obszaru MENA w dniu 3 X wyjątkowo odbędą się o godz. 9.40 w s. 108.


Miniatura IHiNP

SM-1 Zajęcia ze Statystyki

SM-1 Szanowni Studenci, Zajęcia organizacyjne ze Statystyki (dla wszystkich grup) odbędą się dn. 3 X, o godz. 16.20 w s. 46.


Logo

Zajęcia z prof. J. Tęgowskim

Szanowni Studenci, Zajęcia z prof. J. Tęgowskim zaczną się od dn. 12 X 2016 r.


Logo

Dyżur prof. M. Dajnowicz

Szanowni Studenci, dodatkowy dyżur prof. M. Dajnowicz został wyznaczony na 15 IX o godzinie 10.00.  


Logo

SM-1 Egzamin poprawkowy z przedmiotu Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim

SM-1 Szanowni Studenci, w imieniu Pana Prof. W. Śleszyńskiego informujemy, iż w związku z wyjazdem służbowym Pana Prorektora, egzamin poprawkowy z przedmiotu  Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim odbędzie się 19 września w godz. 14.00-18.00 w sali nr 131.
Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie