Kategoria: Tablica ogłoszeń

Logo

SM-3 Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe

SM-3 Szanowni Studenci, termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe został wyznaczony na 13 IX, godz. 10.00, sala 118.


Logo

SM-1 Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Demografia

SM-1 Szanowni Studenci, termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Demografia został wyznaczony na 13 IX, godz. 8.15, pok. 111.


Logo

SW-1 Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Polityka wschodnia UE

SW-1 Szanowni Studenci, termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Polityka wschodnia UE został wyznaczony  na 6 IX, godz. 11.00, sala 118.


Logo

SM-3 Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe

SM-3 Szanowni Studenci, termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe został wyznaczony  na 6 IX, godz. 10.00, sala 118.


Logo

Zaliczenia zajęć dr. W. Walczaka

Szanowni Studenci, termin zaliczania spraw dydaktycznych u dr. W. Walczaka został wyznaczony na 7 IX, w godz. 12.00-13.00 s. 119.


Logo

SW-2 Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Systemy polityczne państw postradzieckich

SW-2 Szanowni Studenci, termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Systemy polityczne państw postradzieckich został wyznaczony na 7 IX, godz. 17.00, sala 125.


Logo

SM-4 Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Klasyczna i współczesna myśl polityczna

SM-4 Szanowni Studenci, termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Klasyczna i współczesna myśl polityczna został wyznaczony na 7 IX, godz. 16.00, sala 125.


Logo

H-2 Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych

H-2 Szanowni Studenci, termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych został wyznaczony na 5 IX, godz. 11.00, sala 125.


Logo

H-1 Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Historia średniowiecza (grupa dr E. Bagińskiej)

H-1 Szanowni Studenci, termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Historia średniowiecza (grupa dr E. Bagińskiej) został wyznaczony na 5 IX, godz. 11.00, sala 125.


Logo

H-2 Egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia XIX wieku

H-2 Szanowni Studenci, termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Historia XIX wieku i innych spraw dydaktycznych u prof. J. Snopko został wyznaczony na 12 IX, w godz. 15.00-17.00, s. 136.


Logo

SW-1 Zaliczenie i egzamin poprawkowy z przedmiotu Makroekonomia

SW-1 Szanowni Studenci, termin zaliczenia i egzaminu poprawkowego z przedmiotu Makroekonomia został wyznaczony na 5 IX, godz. 17.00, sala 108A.


Logo

SM-1 Zaliczenie i egzamin poprawkowy z przedmiotu Makroekonomia

SM-1 Szanowni Studenci, termin zaliczenia i egzaminu poprawkowego z przedmiotu Makroekonomia został wyznaczony na 5 IX, godz. 16.00, sala 108A.


Logo

H-4 Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Demografia historyczna i innych spraw dydaktycznych u prof. C. Kuklo

H-4 Szanowni Studenci, termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Demografia historyczna i innych spraw dydaktycznych u prof. C. Kuklo został wyznaczony na 12 IX, w godz. 14.00-16.30, s. 116.


Miniatura IHiNP

SM-1 Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Stosunki międzynarodowe na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim (grupy mgr A. Włodarczyk) – aktualizacja godziny

SM-1 Szanowni Studenci, został wyznaczony termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Stosunki międzynarodowe na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim (grupy mgr A. Włodarczyk) na 2 IX, godz. 10.30, sala 46. (na Państwa prośbę zaliczenie przesunięto z godziny 9.30 na 10.30 )


Miniatura IHiNP

Termin zaliczeń poprawkowych z przedmiotów Historia Stosunków Międzynarodowych oraz Stosunki międzynarodowe na pograniczu Polsko-Litewsko-Białoruskim (grupy dr M. Ocytko)

SM-1 Szanowni Studenci, został wyznaczony termin zaliczeń poprawkowych z przedmiotów Historia Stosunków Międzynarodowych oraz Stosunki międzynarodowe na pograniczu Polsko-Litewsko-Białoruskim (grupy dr M. Ocytko) na 6 IX, g. 11.00, sala 131.


Miniatura IHiNP

SM-1 termin zaliczenia z przedmiotu Ochrona praw własności intelektualnej.

SM-1 Szanowni Studenci, został wyznaczony termin zaliczenia z przedmiotu Ochrona praw własności intelektualnej (dr B. Goworko-Składanek) na 28 VI, g. 8.00 w sali 129 (uwaga zmiana sali).Miniatura IHiNP

Miniatura IHiNP

SM-1 termin zaliczenia z przedmiotu Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim (mgr A. Włodarczyk)

SM-1 Szanowni Studenci, został wyznaczony termin zaliczenia z przedmiotu Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim (mgr A. Włodarczyk) na 17 VI, g. 8.45 w sali 108a.


Miniatura IHiNP

SM-3 17 VI (pt.) egz. Współczesne stosunki międzynarodowe… zmiana sali.

SM-3 17 VI (pt.) egzamin ustny z  przedmiotu Współczesne stosunki międzynarodowe… z  Prof. K. Buchowskim zostaje przeniesiony z sali 125 do sali 46.
Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie