Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Kategoria: Tablica ogłoszeń

Zajęcia z dr K. Goryniem 5 grudnia

Szanowni Studenci, 5 grudnia nie odbędą się zajęcia z dr K. Goryniem.


5-12 grudnia nie odbędą się zajęcia z dr B. Goworko-Składanek

Szanowni Studenci, 5-12 grudnia nie odbędą się zajęcia z dr B. Goworko-Składanek. Zaplanowane na 6 grudnia zaliczenia odbędą się z tygodniowym opóźnieniem 13.12. Godziny i sale nie ulegają zmianie.


Zajęcia z dr Anną Jurczuk 5-12.12

Szanowni Studenci, 5.12-12.12 br. nie odbędą się zajęcia z dr Anną Jurczuk.


H-3: Zajęcia z przedmiotu Edytorstwo historyczne

H-3 Zajęcia z przedmiotu Edytorstwo historyczne (z prof. J. Snopko) od 10 grudnia do końca semestru będą odbywały się w poniedziałki o godz. 9.40 do 11.20 w sali 129.


H-5 – HISTORIA WOJSKOWA

H-5 Szanowni Studenci, w związku z zakończeniem poszczególnych części niektórych przedmiotów, następuje zmiana w organizacji zajęć z modułu  HISTORIA WOJSKOWA: konwersatorium Historia wojskowa do końca XIX wieku (Dr hab. M. Drozdowski/ Dr hab. Jan Snopko, prof. UwB) od 6 grudnia zajęcia będą odbywały się we czwartki o godzinie 18.00-19.30 w sali 129. 6 grudnia, wyjątkowo,  […]


SM-2 : Historia świata i Polski po II wojnie światowej

SM-2 3.12.br. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Historia świata i Polski po II wojnie światowej, zostaną one odpracowane 21.01.19 r. o godzinie 9.40 w sali 46.


H-2

H-2 Szanowni Studenci, 14 grudnia br. rozpoczną się zajęcia przeniesione z semestru letniego Podstawy prawne ochrony zabytków z dr hab. Karolem Łopateckim. Zajęcia z wymiarze 15 godz. będą realizowane w ciągu trzech spotkań po 5 godzin akademickich w piątki w dniach 14.12, 11.01, 18.01, w godzinach 11.20-15.15 w sali 121. W.w. przedmiot jest częścią bloku […]


H-4 Proseminarium z historii nowożytnej z prof. C. Kuklo

H-4 Szanowni Studenci, 3 grudnia (pn.) odbędą się zajęcia z przedmiotu Proseminarium z historii nowożytnej z prof. C. Kuklo w podwójnym wymiarze godzin tj.: 9.40-11.10 sala 129, 11.20-12.50 s. 108.


Zajęcia z mgr. G. Przeździeckim – 28.11.2018 r. – SM-grupa 3

Szanowni Studenci, 28.11.2018 r. nie odbędą się zajęcia z mgr. Grzegorzem Przeździeckim grupy stosunków międzynarodowych o godz. 11.20 (zajęcia grupy z godz. 13.00 odbędą się).  Termin odpracowania zajęć zostanie ustalony na najbliższych zajęciach 04.12.2018 r. Za utrudnienia przepraszamy.


Zajęcia prof. M. Drozdowskiego: 28 listopada

Szanowni Studenci, 28 listopada nie odbędą się zajęcia prof. M. Drozdowskiego.


Zajęcia z języka rosyjskiego z dr D. Kosior: MS-3

SM-3 Szanowni Studenci, 27 listopada odbędą się dodatkowe (odpracowane za zacięcia odwołane w styczniu) zajęcia z języka rosyjskiego z dr D. Kosior w godz. 17.00-20.10, na ul. Świerkowej 20a w sali 6.


SM-3 [Stosunki międzynarodowe w mediach]

SM-3 [Stosunki międzynarodowe w mediach] Szanowni Studenci, Od 27 listopada zajęcia z przedmiotu Warsztaty medialne (telewizyjne) z mgr D. Kuc będą odbywały się o godz. 11.20 w sali 114.


Zajęcia dr hab. U. Pawluczuk: 26 listopada

Szanowni Studenci, 26 listopada nie odbędą się zajęcia dr hab. U. Pawluczuk.


Zajęcia prof. K. Łopateckiego: 26 listopada

Szanowni Studenci, 26 listopada nie odbędą się zajęcia prof. K. Łopateckiego.


SW-2: zajęcia z przedmiotu Systemy polityczne państw Dalekiego wschodu

SW-2 22-go listopada zajęcia z przedmiotu Systemy polityczne państw Dalekiego wschodu odbędą się o godz. 14.40 w sali 129 (!) SW-2 15-go listopada rozpoczną się zajęcia z przedmiotu Systemy polityczne państw Dalekiego wschodu. Będą się one odbywały we czwartki o godz. 14.40 w sali 129 do końca semestru zimowego.  


SM-5 [Bezpieczeństwo międzynarodowe i zarządzanie kryzysowe w XXI wieku] Podstawy zarządzania kryzysowego

SM-5 [Bezpieczeństwo międzynarodowe i zarządzanie kryzysowe w XXI wieku] Szanowni Studenci, 30 listopada rozpoczną się zajęcia z przedmiotu Podstawy zarządzania kryzysowego z prof. D. Boćkowskim o godz. 09.40 w sali 108. Zajęcia z przedmiotu będą odbywały się do końca semestru zimowego.


Sw-1: zajęcia z przedmiotu Podstawy stosunków międzynarodowych

SW-1 Szanowni Studenci, 26 listopada (pn.) rozpoczną się zajęcia z przedmiotu Podstawy stosunków międzynarodowych z dr Adamem Bartnickim. Wykład godz. 8.00-9.30 s. 131 Konwersatorium godz. 9.40-11.10, s. 131 Zajęcia są obowiązkowe dla całego roku i będą odbywały się do końca semestru zimowego.


Zajęcia dr R. Poniata -22 listopada

Szanowni Studenci, 22 listopada nie odbędą się zajęcia dr R. Poniata.


SM-3 [Stosunki międzynarodowe w mediach]

SM-3 [Stosunki międzynarodowe w mediach] Szanowni Studenci, 21 listopada rozpoczną się zajęcia z przedmiotu Warsztaty medialne (telewizyjne) z mgr D. Kuc o godz. 18.00 w sali 47. Zajęcia z przedmiotu będą odbywały się do końca semestru zimowego.


SW-2 Społeczeństwo wielokulturowe

SW-2 Szanowni Studenci, Zajęcia z przedmiotu Społeczeństwo wielokulturowe nie odbędą się 23.11 oraz 7.12 br. Wyznaczono termin odpracowania zajęć na 30.11 godz. 18.00 w Muzeum Historycznym w Białymstoku (ul. Warszawska)
Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie