Kategoria: Tablica ogłoszeń

Kształcenie zdalne do końca semestru

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zajęcia na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych będą prowadzone w formie zdalnej do końca semestru. Sesja egzaminacyjna rozpocznie się  15 czerwca br. Szczegółowe informacje są przekazywane studentom za pośrednictwem systemu USOS.


Kursy szkoleniowe College of Visegrád+ 2020/21

Kursy szkoleniowe College of Visegrád+ 2020/21 Instytut Studiów Strategicznych Narodowego Uniwersytetu Służby Publicznej w Budapeszcie we współpracy z wykładowcami z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Uniwersytetu Metropolitalnego w Pradze, Uniwersytetu Pawła Józefa Šafárika w Koszycach oraz Uniwersytetu w Białymstoku zachęcają studentów, absolwentów i młodych praktyków […]


PRZEDŁUŻENIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO DO 24 MAJA 2020 r.

PRZEDŁUŻENIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO DO 24 MAJA 2020 r. Szanowni Państwo, Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Robert W. Ciborowski podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kontynuowaniu zajęć w formie kształcenia zdanego dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych do 24 maja 2020 r. Uczestnictwo w takiej formie pracy obowiązuje wszystkich […]


Studia wschodnie II rok – język chiński

Szanowni Państwo, Zajęcia z języka chińskiego, od 27 kwietnia będą odbywały się w innym terminie:  poniedziałki 8.00 – 9.30 i 9.40 – 11.10. O tym czy najbliższe zajęcia odbędą się w formie tradycyjnej czy też online, zostaniecie państwo poinformowani mailem.


PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ do 26 kwietnia br.

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW – PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W związku z zawieszeniem tradycyjnej formy odbywania się zajęć dydaktycznych na Wydziale do 26 kwietnia 2020 r.  w sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy. – sprawy studenckie: Stosunki Międzynarodowe: p.zawistowska@uwb.edu.pl Historia, Studia wschodnie: a.ciborowska@uwb.edu.pl – sprawy naukowe: i.malyszko@uwb.edu.pl – sprawy organizacyjne: dean@uwb.edu.pl ZAJĘCIA W DALSZYM CIĄGU BĘDĄ REALIZOWANE […]


E-learning

Szanowni Państwo, Przypominamy, iż zajęcia dydaktyczne na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych odbywają się obecnie w formie zdalnej. Niektóre zajęcia odbywają się poprzez platformę e-learningową. Znajdziecie ją Państwo po zalogowaniu się na swoje konto USOS Web – na dole strony: „Platforma e-learningowa UwB”.


KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW – PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Wydziale do końca semestru letniego a. akad. 2019/20 w  sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy. – sprawy studenckie: Stosunki Międzynarodowe:      p.zawistowska@uwb.edu.pl Historia, Studia wschodnie:       a.ciborowska@uwb.edu.pl – sprawy naukowe: i.malyszko@uwb.edu.pl – sprawy organizacyjne: dean@uwb.edu.pl   Studenci, którzy nie otrzymują wiadomości z USOS proszeni są o weryfikację adresu e-mail i […]


KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW!!!

Informujemy Państwa, że w okresie zawieszenia zajęć na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych w związku z epidemią koronawirusa, kształcenie prowadzone będzie w formie zdalnej. Odpowiednie instrukcje i materiały będą przekazywane sukcesywnie poprzez system USOS-mail. Prosimy o systematyczne sprawdzanie poczty.


LEGITYMACJE ważne do 31 maja 2020 r.

Szanowni Państwo, Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów, elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym  semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001.pdf — Z poważaniem Paulina Zawistowska Dziekanat Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 15-420 Białystok te. 85 745 74 97


KOMUNIKAT DZIEKAN WYDZIAŁU HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY WYDZIAŁU W OKRESIE MIEDZY 12-25 MARCA BR.

KOMUNIKAT Szanowni Państwo, po zapoznaniu się  z wytycznymi  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz J.M. Rektora UwB, zajęcia dydaktycznie na Naszym Wydziale zostają zawieszone w okresie od 12 do 25 marca br. Jednocześnie informujemy, iż w myśl komunikatu Ministerstwa „ograniczenie działalności dydaktycznej w uczelniach i innych podmiotach nie jest równoznaczne z ich zamknięciem. Rektorzy i […]


Zajęcia z dr. Tomaszem Mojsikiem

Szanowni Państwo, 11 marca nie odbędą się zajęcia z dr. Tomaszem Mojsikiem za utrudnienia przepraszamy


Rekomendacja MNiSW/Informacja GIS-zagrozenie_wirus COVID-19

Uprzejmie informujemy, że na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-po-posiedzeniu-zespolu-do-spraw-koordynacji-dzialan-w-systemie-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zagrozeniem-wystapienia-covid-19 ukazała się rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19. Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o regularne śledzenie strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w zakładce Wiadomości umieszczane są aktualne […]


Zdaj IELTS w Białymstoku

Myślisz o pracy, studiach lub życiu za granicą? Test IELTS potwierdza znajomość języka angielskiego niezbędną do studiowania na uczelniach wyższych na całym świecie, życia i pracy w krajach anglojęzycznych. IELTS to najpopularniejszy na świecie test sprawdzający znajomość języka angielskiego. Teraz masz możliwość zdania egzaminu IELTS w SPNJO, Uniwersytet w Białymstoku. Najbliższa sesja w Białymstoku:  20.06.2020 […]


KOLEJNY SEZON REKRUTACJI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Szanowni Państwo! Rusza kolejna edycja rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021. Możecie Państwo wyjechać zarówno w celu odbycia studiów (semestr lub cały rok), jak i praktyk zawodowych. Więcej informacji o kierunkach, stawkach i sprawach organizacyjnych uzyskacie Państwo na SPOTKANIU INFORMACYJNYM, które odbędzie się we czwartek 18 marca o godzinie 14:40 […]


Zajęcia z dr T. Kasabułą

SM-1 Szanowni Państwo, 12 marca nie odbędą się zajęcia z dr T. Kasabułą. Przedmiot fakultatywny Europejskość Europy został odpracowany 9 marca, natomiast wykład Chrześcijańskie dziedzictwo Europy zostanie odpracowany 19 marca o godzinie 8:00-9:30 w sali 46 za utrudnienia przepraszamy


Zajęcia z dr K. Radłowską – 12 marca

SW-2 Szanowni Państwo, 12 marca nie odbędą się zajęcia z dr K. Radłowską o godzinie 8:00 za utrudnienia przepraszamy


Zajęcia z mgr U. Tylicką – 9 marca

H-4 Szanowni Państwo, w dniu 9 marca nie odbędą się zajęcia z mgr U. Tylicką o godzinie 16:20 za utrudnienia przepraszamy


Zajęcia z dr. hab. K. Buchowskim, prof. UwB – 9-11 marca

Szanowni Państwo, w dniach 9-11 marca nie odbędą się zajęcia z dr. hab. K. Buchowskim, prof. UwB. za utrudnienia przepraszamy


Rekrutacja do Studenckiego Pogotowia Lekcyjnego

Chcesz podzielić się swoją wiedzą i czasem? Chcesz zdobyć cenne doświadczenie? Chcesz pomóc? Przyłącz się do kolejnego semestru akcji Studenckie Pogotowie Lekcyjne organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku we współpracy z organizacjami charytatywnymi! Czekamy na studentów wszystkich kierunków. Żacy spoza UwB także mile widziani. KOMU I W CZYM POMAGAMY? Zapewniamy pomoc w odrabianiu lekcji podopiecznym świetlic […]


4-6 marca: zajęcia z dr E. Bagińską się nie odbędą

Szanowni Państwo, w dniach 4-6 marca nie odbędą się  zajęcia z dr E. Bagińską. za utrudnienia przepraszamy
Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie