Kategoria: Tablica ogłoszeń


Miniatura IHiNP

Miniatura IHiNP

SM-1 termin zaliczenia z przedmiotu Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim (mgr A. Włodarczyk)

SM-1 Szanowni Studenci, został wyznaczony termin zaliczenia z przedmiotu Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim (mgr A. Włodarczyk) na 17 VI, g. 8.45 w sali 108a.


Miniatura IHiNP

SM-3 17 VI (pt.) egz. Współczesne stosunki międzynarodowe… zmiana sali.

SM-3 17 VI (pt.) egzamin ustny z  przedmiotu Współczesne stosunki międzynarodowe… z  Prof. K. Buchowskim zostaje przeniesiony z sali 125 do sali 46.


Miniatura IHiNP

SW-1: 10 VI zajęcia z prof. P. Nowakiem – zmiana sali.

SW-1 10 VI zajęcia z prof. P. Nowakiem zostają przeniesione do sali 48.


Miniatura IHiNP

SM-3: termin zaliczenia z przedmiotu Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe

SM-3 Szanowni Studenci, został wyznaczony termin zaliczenia z przedmiotu Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe na 14 VI, g. 13.00, s. 118


SW-1 termin zaliczenia z przedmiotu Polityka wschodnia Unii Europejskiej.

SW-1 Szanowni Studenci, został wyznaczony termin zaliczenia z przedmiotu Polityka wschodnia Unii Europejskiej na 14 VI, g. 16.20, s. 118.


Logo

8 VI (śr.) odbywają się zajęcia wg. piątkowego rozkładu zajęć.

Szanowni Studenci, przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora 8 VI (śr.) odbywają się zajęcia wg. piątkowego rozkładu zajęć.


Miniatura IHiNP

Miniatura IHiNP

Logo

Studenci Historii I-go r.: uprawnienia nauczycielskie.

Studenci Historii I-go r. Uprzejmie informujemy, że 6 VI  (pn.) o godz. 16.20 w sali nr 46 odbędzie się spotkanie z Pełnomocnikiem J.M. Rektora UwB ds. Centrum Edukacji Ustawicznej –Prof. Elwirą J. Kryńską w sprawie przedstawienia oferty edukacyjnej CEU na rok akad. 2016/17. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, zwłaszcza zainteresowanych uzyskaniem uprawnień nauczycielskich.


Miniatura IHiNP

Logo

H-2 Historia XIX w. (konwersatorium, Prof. Szelągowska) – termin zaliczenia.

H-2 termin zaliczenia z przedmiotu Historia XIX w. (konwersatorium, Prof. Szelągowska) został wyznaczony na 21 VI, g. 11.00, s. 125.


Logo

SM-4: Prawo gospodarcze UE

SM-4 Szanowni Studenci, przypominamy o terminach zajęć z przedmiotu Prawo gospodarcze UE, odbędą się 9 VI o godz. 8.00 w sali 129 oraz o godz. 13.00 w sali 125. Termin „egzaminu zerowego” z tego przedmiotu został wyznaczony na 16 VI o godz. 8.00 w sali 129, natomiast egzamin odbędzie się 23 VI o godz. 8.00 […]


Logo

H-1: termin zaliczenia z przedmiotu Historia średniowiecza (konwersatorium, gr II) oraz kon. z NPH

H-1 Szanowni Studenci, termin zaliczenia z przedmiotu Historia średniowiecza (konwersatorium, gr II) został wyznaczony na 13 VI g. 16.20, s. 48. Zaliczenie konwersatorium z przedmiotu NPH oraz egzamin z tego przedmiotu został wyznaczony na 14 VI g. 18.00, s. 108a (sala może ulec zmianie).


Logo

SM-1 Wykład Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim.

SM-1 Wykład Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim z Prof. W. Śleszyńskim z 6 VI (g. 14.30), zostaje przeniesiony na 2 VI, g. 13.00 s. 125.


Logo

SW-1: Termin poprawkowy zaliczenia z przedmiotu „Podstawy prawa”.

SW-1 Szanowni Studenci, Termin poprawkowy zaliczenia z przedmiotu „Podstawy prawa” został wyznaczony na 21 VI (wt.) g. 19.00-20.00, s. 46


Logo

Godziny rektorskie 24 i 25 V – organizacja zajęć o godz. 16.20 [aktualizacja]

Decyzją Rektora z 23 V we wtorek 24 V oraz środę 25 V z powodu godzin rektorskich zajęcia po godzinie 17.00 nie będą realizowane.


Logo

SW-2: Zmiana w organizacji zajęć 24 i 31 V.

24 i 31 maja (wt.) nastąpi zmiana w organizacji zajęć ze specjalizacji „Dziedzictwo kulturowe i turystyka historyczna”.


INFORMACJA

Dla osób uczęszczających na zajęcia z historii stosunków międzynarodowych.
Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie