Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Kategoria: Tablica ogłoszeń

zajęcia z dr Jackiem Brzozowskim

Szanowni Studenci, do 29 X nie będą odbywały się zajęcia z dr Jackiem Brzozowskim


Zajęcia z dr A. Jurczuk – 24-25.10

Szanowni Studenci, 24 i 25 października nie odbędą się zajęcia z dr A. Jurczuk


SM-5: zajęcia z dr K. Goryniem o godz. 14.40

SM-5 Szanowni Studenci, od 17 października zajęcia z dr K. Goryniem o godz. 14.40 będą odbywały się w sali 46.


H-4: zajęcia z dr hab. K. Szelągowską, prof. UwB o godz. 14.40

h-4 Szanowni Studenci, od 17 października zajęcia z dr hab. K. Szelągowską, prof. UwB o godz. 14.40 będą odbywały się w sali 129.


zajęcia z dr hab. K. Buchowskim, prof. UwB

Szanowni Studenci, 17 i 19 października nie odbędą się zajęcia z dr hab. K. Buchowskim, prof. UwB


Zajęcia z dr W. Walczakiem i dr hab. M. Drozdowskim między 16 a 24 października

Szanowni Studenci, między 16 a 24 października nie odbędą się zajęcia z  dr W. Walczakiem i dr hab. M. Drozdowskim.


Zajęcia dr A. Włodarczyk (SM-2, SM-1)

Szanowni Państwo, Studenci II roku stosunków międzynarodowych (studia I stopnia) W związku z koniecznością odwołania części moich zajęć w listopadzie, zapraszam na dodatkowe zajęcia 18 października 2018 r. (czwartek). Grupa I godz. 14.40 s. 131, grupa II godz. 13.00 s. 121. Z poważaniem Anna Włodarczyk   Szanowni Państwo, Studenci I roku stosunków międzynarodowych (studia II […]


Zajęcia z dr R. Poniatem w październiku

Szanowni Studenci, między 22 a 31 października nie odbędą się zajęcia z dr R. Poniatem.


11 X nie odbędą się zajęcia z dr G. Kvantaliani z języka rosyjskiego

Szanowni Państwo, 11 X nie odbędą się zajęcia z dr G. Kvantaliani z języka rosyjskiego, zostaną one odpracowane w następujących terminach: SM-2: 15.10 g. 8.00-9.30 s. 129 H-1: 15.10, g. 9.40-11.10, s. 131


SM-2 Polityka międzynarodowa w mediach – 10 X

SM-2 Szanowni Studenci, w związku ze zmianą planu zajęć dla specjalizacji medialnej 10 X przedmiot Polityka międzynarodowa w mediach z Dr M. Ocytko odbędzie się o godzinie 13.00-14.30 w sali 114


SM-4 Ekonomia rozwoju

SM-4 Szanowni Studenci, od 24 X będą odbywały się wykłady (8 spotkań) z Ekonomii rozwoju  z dr T. Poskrobko (śr. 9.40-11.10, s. 121)


SM-5 przedmiot Procesy globalizacyjne (w języku angielskim)

SM-5 Szanowni Studenci, w związku ze zmianą prowadzącego przedmiotu Procesy globalizacyjne  (w języku angielskim) 9 i 16 X zajęcia nie odbędą się.


10-12 X: zajęcia dr B. Goworko-Składanek

Szanowni Studenci, między 10 a 12 października nie odbędą się zajęcia dr B. Goworko-Składanek.


Zajęcia z dr B. Kuźnierzem w semestrze zimowym

Szanowni Studenci, zajęcia z dr B. Kuźnierzem nie będą odbywały się w okresie od 16 października do ok. 6 grudnia. W grudniu zostaną ustalone terminy odpracowania zaległych zajęć.


sm-3 zajęcia z dr hab. K. Buchowskim

SM-3 5.10 br. zajęcia z dr hab. K. Buchowskim o godzinie 14.40 odbędą się wyjątkowo w sali 121.


SW-2 Gospodarka i systemy gospodarcze państw Dalekiego Wschodu (Konwersatorium)

SW-2 Szanowni Studenci, 11 października br. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Gospodarka i systemy gospodarcze państw Dalekiego Wschodu z mgr Mariuszem Dąbrowskim. Zostaną one odpracowane  8 listopada o godzinie 9.40 w sali 121.


H-4 lektorat języka rosyjskiego

H-4 Szanowni Studenci, 5 października odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów 1 roku II-go stopnia na kierunku historia, którzy wybrali lektorat języka rosyjskiego na Wydziale Prawa w sali 214 o godzinie 16.45 (lektor dr Gocha Kavaliani).


8 X (pn.) dzień rektorski – zajęcia się nie odbędą

Szanowni Państwo, 8 X (pn.) nie odbędą się zajęcia dydaktyczne z powodu dnia rektorskiego.  


Godziny dziekańskie: 4 X 13.00-14.30 Zajęcia się nie odbędą

W imieniu Pani Dziekan – dr hab. Joanny Sadowskiej, prof. UwB – uprzejmie informuję, iż w związku z jutrzejszym zebraniem pracowników zostały ogłoszone godziny dziekańskie od 13:00 do 14:30.


4 października nie odbędą się zajęcia dr E. Waśko-Owsiejczuk

Szanowni Studenci, 4 października nie odbędą się zajęcia dr E. Waśko-Owsiejczuk
Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie