Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Kategoria: Tablica ogłoszeń

Historia cywilizacji

Szanowni Studenci, egzamin z przedmiotu Historia cywilizacji z prof. J. Urwanowiczem, odbędzie się 21.06. o godz. 11.00 w sali 46.


Makroekonomia

Szanowni Studenci, egzamin z przedmiotu Makroekonomia z dr A. Jurczuk, odbędzie się 25.06. o godz. 10.00 w auli.


Ankieta absolwenta Wydziału Historyczno-Socjologicznego w roku akademickim 2017/2018

Szanowni Państwo, Na Uniwersytecie w Białymstoku funkcjonuje Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. W ramach jego realizacji co roku przeprowadzane są badania ankietowe wśród naszych absolwentów. Przyczyniają się one do podnoszenia standardów edukacji. W związku z tym zwracamy się z prośbą o rzetelne wypełnienie niniejszej ankiety. Odpowiedzi na pytania powinny być przemyślane i szczere. Badanie ma […]


Ankieta ewaluacyjna jakości kształcenia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB w roku akademickim 2017/2018

Na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku co roku realizowane jest badanie, którego celem jest monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia. Prosimy zatem o rzetelne, szczere i przemyślane odpowiedzi na pytania umieszczone poniżej. Uzyskane w ten sposób informacje służą podnoszeniu standardów nauczania na naszym Wydziale. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że ankieta ma charakter anonimowy. Z góry dziękujemy za […]


SM-1; wpisy ocen z przedmiotu Pecunia non olet

SM-1 Szanowni Studenci, Informujemy, że wpisy ocen z przedmiotu Pecunia non olet, odbędą się w dniu 18 VI (poniedziałek) w godzinach 9.00-10.00 w pok. 107.


terminy zaliczeń przedmiotów dr Beaty Goworko-Składanek

Zapraszam na egzamin ustny z Prawa gospodarczego UE studentów I roku II stopnia w dniu 19.06.2018 r. o godzinie 17.00 do p. 118. Zapraszam na egzamin ustny z Ochrony praw własności intelektualnej studentów I roku I stopnia w dniu 19.06.2018 r. o godzinie 16.20 do p. 118. Pozdrawiam Beata Goworko-Składanek  


Egzamin z przedmiotu Klasyczna i współczesna myśl polityczna

Szanowni Studenci, Egzamin z przedmiotu Klasyczna i współczesna myśl polityczna, odbędzie się 20.06. o godz. 16.00 w sali 46.


15 czerwca, zajęcia z prof. Buchowskim

Szanowni Studenci, 15 czerwca, zajęcia z prof. Buchowskim o godzinie 11.20 odbędą się w sali 129.


I stopień, 3 rok SM Zagadnienia na zaliczenie z przedmiotu: Współczesne stosunki międzynarodowe w wybranym regionie świata – Bałkany NOWY TERMIN

I stopień, 3 rok SM Zagadnienia na zaliczenie z przedmiotu: Współczesne stosunki międzynarodowe w wybranym regionie świata – Bałkany Prowadzący: dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB Zaliczenie: egzamin pisemny-test Zaliczenie odbędzie się 14 czerwca o godzinie 16.00 w Auli.   Granice Bałkanów. Struktura etniczna Bałkanów. Kwestia albańska i macedońska na początku XX w. Wojny bałkańskie. […]


13 czerwca (środa) zajęcia dydaktyczne odbędą się według planu zajęć przewidzianego na poniedziałek

Szanowni Studenci, przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 33 z 14 czerwca 2017 r., 13 czerwca (środa) zajęcia dydaktyczne odbędą się według planu zajęć przewidzianego na poniedziałek.  


11 czerwca nie odbędą się zajęcia z dr A. Jurczuk.

Szanowni Studenci, 11 czerwca nie odbędą się zajęcia dr A. Jurczuk. Termin ich odpracowania zostanie ustalony  niebawem.


Zmiana terminu dyżuru w sprawie zaliczeń z przedmiotów „Systemy medialne…” oraz „Przemiany cywilizacyjne…” – prof. Małgorzata Dajnowicz

Zapraszam na dyżur w sprawie zaliczeń z przedmiotów „Systemy medialne…” oraz „Przemiany cywilizacyjne…”   20 czerwca, godz. 17.00, pok. 126. Małgorzata Dajnowicz


Zajęcia dr A. Jurczuk

Szanowni Studenci, między 4 a 8 czerwca włącznie, nie odbędą się zajęcia dr A. Jurczuk. Termin ich odpracowania zostanie ustalony  niebawem.


Egzamin z prof. J. Tęgowskim

Szanowni Studenci Uprzejmie informujemy, że w środę  6 czerwca br. w godzinach 9.30 – 14.00 i 15.00 – 17.00 odbędzie się egzamin z Historii średniowiecza oraz Nauk pomocniczych historii  z prof. J. Tęgowskim.


Odwołanie zajęć prof. Jana Snopko

Szanowni Studenci Uprzejmie informujemy, że w związku z wyjazdem na zajęcia terenowe prof. Jan Snopko odwołuje zajęcia w dniach 4-7 maja br.


SM-2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze, z dr M. Fiedorczuk

SM-2 Szanowni Studenci, został wyznaczony termin odpracowania zaległych zajęć (które nie odbędą się z powodu godzin rektorskich) z przedmiotu  Międzynarodowe stosunki gospodarcze, z dr M. Fiedorczuk na: 29 V i 5 VI (wt.) godz. 16.45 s. 219 (Wydział Ekonomii).


GODZINY REKTORSKIE 23, 24 i 25 maja br.

Szanowni Studenci, JM Rektor w związku z Juwenaliami ogłasza godziny rektorskie: 23 maja od g. 15.00 24 maja od godz. 15.00 25 maja – cały dzień


Seminarium prof. Łopateckiego

Uprzejmie informuję studentów uczęszczających na seminarium licencjackie i magisterskie u dr. hab. Karola Łopateckiego, że najbliższe seminarium 22. 05. 2018 r. nie odbędzie. Zapraszam na kolejne seminarium 29.05. 2018 r. o godz. 14.40 w sali 115. Przypominam o wysyłaniu na maila skończonych rozdziałów i prac licencjackich i magisterskich. z wyrazami szacunku Karol Łopatecki


24 maja (czw.) zajęcia z prof. P. Chomikiem o godz. 9.40 odbędą się w sali 108a

SM-3 Szanowni Studenci, 24 maja (czw.) zajęcia z prof. P. Chomikiem o godz. 9.40 odbędą się w sali 108a.


22 maja (wt.) nie odbędzie się wykład z prof. W. Śleszyńskim o godzinie 18.00.

SM-1 Szanowni Studenci, 22 maja (wt.) nie odbędzie się wykład z prof. W. Śleszyńskim o godzinie 18.00.
Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie