Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Kategoria: Tablica ogłoszeń

Nowy termin dyżuru dydaktycznego w sesji poprawkowej dr E. Waśko-Owsiejczuk

Szanowni Państwo, zmianie uległ termin dyżuru dydaktycznego w sesji poprawkowej dr E. Waśko-Owsiejczuk, Pani doktor zaprasza osoby zainteresowana 12 września br. o godz. 12.30-13.30, sala 106. Dyżur 14.09 nie odbędzie się.


Termin egzaminu z przedmiotu Stosunki Międzynarodowe na pograniczu Polsko-Litewsko-Białoruskim (wykład)

Szanowni Państwo, Termin egzaminu z przedmiotu Stosunki Międzynarodowe na pograniczu Polsko-Litewsko-Białoruskim (wykład) został wyznaczony na 10 września, g. 16.00 sala 121.


Zmiana godziny dyżuru dr M. Fildorczuk

Szanowni Państwo, zmianie uległa godzina dyżuru dr Fiedorczuk na godz. 11.00. Dyżur odbędzie się  03.09 o godz. 11.00 w sali 219 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania


Zaliczenia poprawkowe z przedmiotów (dr A. Jurczuk): Makroekonomia (SM-1) oraz Podstawy makroekonomii (SW-1)

Szanowni Państwo, terminy zaliczeń w sesji poprawkowej zajęć prowadzonych przez dr A. Jurczuk: Makroekonomia (SM-1): ćwiczenia 3.09.2018, godz. 9.30, s. 108a; wykład 4.09.2018, godz. 11.00, s. 121. Podstawy makroekonomii (SW-1): ćwiczenia 3.092018, godz. 9.30, s. 108a; wykład 3.09.2018, godz. 11.00, s. 103.


Dyżur dydaktyczny w sesji dr H. Bieluk.

Szanowni państwo, zainteresowanych Studentów zapraszamy na dyżur dydaktyczny dr H. Bieluk, który odbędzie się 4 i 11 września w sali 108 między 9.00-9.45.


SM-1 zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim

SM-1 zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim u dr A. Włodarczyk, zostało wyznaczone na 3 września na godz. 10.00, s. 46.



SM-4 Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Klasyczna i współczesna myśl polityczna

Został wyznaczony termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Klasyczna i współczesna myśl polityczna u prof. G. Zackiewicza na 07.09, g. 15.00 sala 121


Aktualizacja !!! termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze u dr M. Fieldorczuk

Został wyznaczony termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze u dr M. Fieldorczuk na 10.09, g. 11.00 sala 219 (Wydział Ekonomii, ul. Warszawska 63)


termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Historia XIX wieku z prof. K. Szelągowską

Szanowni Państwo, został wyznaczony termin egzaminu poprawkowego  z przedmiotu Historia XIX wieku z prof. K. Szelągowską na 5 września godz. 11.00 s. 121.


termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Współczesne systemy polityczne

Szanowni Państwo, został wyznaczony termin egzaminu poprawkowego  z przedmiotu Współczesne systemy polityczne z prof. M. Dajnowicz na 3 września godz. 16.00 s. 121.


Dyżur Prof. K. Filipowa

Szanowni Państwo, termin dyżuru w sesji egzaminacyjnej prof. K. Filipowa, został wyznaczony na 28 czerwca (czw.) godz. 15-16 w gab. 107.


Dyżur dr B. Goworko-Składanek w sesji

SM-1, SM-4 Szanowni Studenci, 27 czerwca o godz. 16.00 w gab. 118, odbędzie się dyżur dr B. Goworko-Składanek dla studentów, którzy nie uzyskali jeszcze zaliczeń z przedmiotów prowadzonych przez Panią dr.


Historia cywilizacji

Szanowni Studenci, egzamin z przedmiotu Historia cywilizacji z prof. J. Urwanowiczem, odbędzie się 21.06. o godz. 11.00 w sali 46.


Makroekonomia

Szanowni Studenci, egzamin z przedmiotu Makroekonomia z dr A. Jurczuk, odbędzie się 25.06. o godz. 10.00 w auli.


Ankieta absolwenta Wydziału Historyczno-Socjologicznego w roku akademickim 2017/2018

Szanowni Państwo, Na Uniwersytecie w Białymstoku funkcjonuje Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. W ramach jego realizacji co roku przeprowadzane są badania ankietowe wśród naszych absolwentów. Przyczyniają się one do podnoszenia standardów edukacji. W związku z tym zwracamy się z prośbą o rzetelne wypełnienie niniejszej ankiety. Odpowiedzi na pytania powinny być przemyślane i szczere. Badanie ma […]


Ankieta ewaluacyjna jakości kształcenia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB w roku akademickim 2017/2018

Na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku co roku realizowane jest badanie, którego celem jest monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia. Prosimy zatem o rzetelne, szczere i przemyślane odpowiedzi na pytania umieszczone poniżej. Uzyskane w ten sposób informacje służą podnoszeniu standardów nauczania na naszym Wydziale. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że ankieta ma charakter anonimowy. Z góry dziękujemy za […]


SM-1; wpisy ocen z przedmiotu Pecunia non olet

SM-1 Szanowni Studenci, Informujemy, że wpisy ocen z przedmiotu Pecunia non olet, odbędą się w dniu 18 VI (poniedziałek) w godzinach 9.00-10.00 w pok. 107.


terminy zaliczeń przedmiotów dr Beaty Goworko-Składanek

Zapraszam na egzamin ustny z Prawa gospodarczego UE studentów I roku II stopnia w dniu 19.06.2018 r. o godzinie 17.00 do p. 118. Zapraszam na egzamin ustny z Ochrony praw własności intelektualnej studentów I roku I stopnia w dniu 19.06.2018 r. o godzinie 16.20 do p. 118. Pozdrawiam Beata Goworko-Składanek  


Egzamin z przedmiotu Klasyczna i współczesna myśl polityczna

Szanowni Studenci, Egzamin z przedmiotu Klasyczna i współczesna myśl polityczna, odbędzie się 20.06. o godz. 16.00 w sali 46.




Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie